Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
23.01. - 29.01.

Пилешки крила

охладени
от нашата витрина

кг
(1 кг = 5,79)
- 10%
6,49
5,79
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията