Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
за кратко при нас
20.03. - 26.03.

Синьо сирене

50% масленост
Произход: Германия
от нашата витрина

кг
(1 кг = 23,99)
23,99
0

Витрина с обслужване

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията