Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
27.11. - 03.12.

Багета

пълнозърнеста
от нашата пекарна

110 г
(1 кг = 2,28 )
тази седмица
0,25
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията