Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
26.02. - 03.03.

SOPHIA

Бяло или Червено вино

различни сортове
Характеристика за: Каберне
България
Букет от плодови аромати

5 л BiB
(1 л = 2,20 )
-50%
21,99
10,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категориите