Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
17.06. - 23.06.

Бял хляб

нарязан
с жива закваска

650 г
(1 кг = 1,84)
- 11%
1,35
1,19
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията