Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
08.08. - 14.08.

София Мел

Брашно

2 кг
(1 кг = 1,23)
-20% отстъпка с
KAUFLAND CARD
ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ
С МАРКА
СОФИЯ МЕЛ
- 20%
3,07
2,45
0

Още за продукта

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията