Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
08.07. - 14.07.

Сливи

Клас: I
вкус с приятно кисела нотка

кг
- 39%
3,79
2,29
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията