Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
за кратко при нас
09.04. - 14.04.

Орхидея Фаленопсис

непряка слънчева светлина
рядко поливане, при засушаване
Стайно растение
Ø12 см

бр.
само
13,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията