Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
за кратко при нас
06.06. - 11.06.

Орхидея Фаленопсис

Стайно растение
място: полусянка
температура: над 12° C
поливане: на 14 дни
Ø12 см

бр.
11,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията