Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
Специално
предложение!
21.11. - 27.11.

SORESINA

Проволоне

натурално или с риган
в терин
Произход: Италия

200 г
(1 кг = 42,45)
само
8,49
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията