Данните за филиала се зареждат.

Вашите данни се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Игри

Да спечелиш награда е много приятно. Затова не се колебайте да се включите в онлайн игрите ни – при нас винаги имате шанс да спечелите много и страхотни награди.

А ако вече сте се включили в някоя от тях, вижте списъците с победителите от последните ни игри и томболи.

Нашите игри

Нашите печеливши

Честито на късметлиите!  

Честито на късметлиите!

Участвали сте в някоя от нашите игри и томболи и искате да знаете дали сте сред късметлиите, спечелили награда от Kaufland България? Тогава тук сте на правилното място!

Пазарувай в Kaufland София–Витоша и спечели

Ето и имената на първите късметлиите, които печелят ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на територията на цялата страна на стойността на печелившата касова бележка, но не-повече от 500 (петстотин) лева.

 

Четвърто теглене

Спаска Григорова от гр. София          каса: 012/0121, бон: 0406, сума: 53,14, дата: 06.08.2018
Нина Тодорова от гр. София          каса: 013/0114, бон: 0294, сума: 13,71, дата: 11.08.2018       
Галя Михайлова от гр. София          каса: 014/0115, бон: 0590, сума: 48,45, дата: 02.08.2018
Анни Димова от гр. София          каса: 014/0115, бон: 0517, сума: 16,24, дата: 02.08.2018
Павел Денков от гр. София          каса: 014/0119, бон: 0691, сума: 31,92, дата: 06.08.2018

Трето теглене

Койна Стоянова от гр. София          каса: 015/0120, бон: 0437, сума: 107,99, дата: 02.08.2018
Елина Нецова от гр. София          каса: 012/0129, бон: 0055, сума: 42,60, дата: 02.08.2018          
Боян Боянов от гр. София          каса: 014/0106, бон: 0483, сума: 22,71, дата: 04.08.2018
Даниела Панайотова от гр. София          каса: 011/0124, бон: 0097, сума: 11,09, дата: 02.08.2018
Боян Боянов от гр. София          каса: 013/0120, бон: 0473, сума: 16,21, дата: 04.08.2018
 

Второ теглене

Надежда Стоянова от гр. София        каса: 014/0116, бон: 0333, сума: 24,92, дата: 25.07.2018
Жени Дянкова от гр. София        каса: 012/0171, бон: 0012, сума: 37,20, дата: 22.07.2018
Николай Димитров от гр. София        каса: 015/0133, бон: 0471, сума: 64,15, дата: 22.07.2018  
Красимир Александров от гр. София        каса: 015/0111, бон: 0183, сума: 13.21, дата: 26.07.2018
Ирена Танева от гр. София          каса: 014/0115, бон: 0743, сума: 35,55, дата: 28.07.2018

 

Първо теглене

Асен Димов от гр. София          каса: 015/0112, бон: 0545, сума: 12,13, дата: 18.07.2018
Лилия Петрова от гр. София          каса: 012/0125, бон: 0354, сума: 28,94, дата: 20.07.2018
Елеонора Енчева от гр. София      каса: 013/0172, бон: 0392, сума: 53,52, дата: 18.07.2018   
Анелия Узунова от гр. София          каса: 014/01730, бон: 0126 01Р, сума: 22,10, дата: 16.07.2018
Мирослав Димитров от гр. София          каса: 014/0106, бон: 0372, сума: 21,80, дата: 21.07.2018

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
„Пазарувай в Kaufland Витоша и спечели стойността на касовия си бон“


І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Пазарувай в Kaufland София – Витоша и спечели стойността на касовия си бон“ („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Kaufland – www.kaufland.bg.

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

1.3. Периодът на провеждане на играта е от 16.07.2018 г. до 31.08.2018 г. („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България, в търговския обект на Kaufland България с адрес град София, улица „Тодор Каблешков“ № 3.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С маркиране на отметка на онлайн платформата за участие Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Условия и се съгласяват безусловно да ги спазват.

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“).

2.2. Участник в Играта е всяко лице, пазарувало в хипермаркет Kaufland с адрес град София, улица „Тодор Каблешков“ № 3 в Периода на провеждане и попълнило коректно и изпратило на www.kaufland.bg онлайн формуляр за участие с необходимите свои лични данни и прикачена снимка на касовия бон от съответната покупка.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

3.2. За участие в Играта желаещите трябва да пазаруват в хипермаркет Kaufland с адрес град София, улица „Тодор Каблешков“ №3 в Периода на провеждане на играта.
3.3. Участниците следва да пазят касовите бележки, с които участват в Играта, до приключване на Играта.

3.4. Една касова бележка може да бъде регистрирана на онлайн платформата на Играта само веднъж.

3.5. Всеки участник има право да участва с неограничен брой различни касови бележки, но може да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

3.6. В тегленето на наградите участват само коректно попълнени и изпратени в срок онлайн формуляри с прикачена снимка на касова бележка от посочения търговски обект на Kaufland България с адрес град София, улица „Тодор Каблешков“ №3, издадена в Периода на провеждане.

3.7. За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните лични данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и имейл адрес.

3.8. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда – ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на територията на цялата страна („ваучер“) на стойността на печелившата касова бележка, но не-повече от 500 (петстотин) лева. Стойността на ваучера се закръгля до първата точна кръгла сума в полза на печелившия.

4.2. Играта ще бъде разделена на седем етапа. Наградите във всеки етап са 5 ваучера на стойност до 500 лева или общо 35 ваучера на стойност до 500 лева за целия период на играта. Един участник може да спечели само един от 35-те ваучера, предвидени като награди в настоящата Игра.

4.3. Коректно попълнени формуляри следва да бъдат изпращани чрез онлайн платформата на Играта най-късно до 23:59 часа на 31.08.2018 (петък). Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в последното теглене на награди.

4.4. Наградите ще бъдат теглени на случаен принцип, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето. Тегленето на печеливши участници ще се провежда на седмична база, както следва:

1.    23.07.2018 г. - първо теглене на 5 ваучера на стойност до 500 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени до 23:59 часа в неделя на 22.07.2018)
2.    30.07.2018 г. - второ теглене на 5 ваучера на стойност до 500 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 23.07 до 23:59 часа на 29.07.2018 (неделя)
3.    06.08.2018 г. - трето теглене на 5 ваучера на стойност до 500 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 30.07 до 23:59 часа на 05.08.2018 (неделя)
4.    13.08.2018 г. - четвърто теглене на 5 ваучера на стойност до 500 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 06.08 до 23:59 часа на 12.08.2018 (неделя)
5.    20.08.2018 г. - пето теглене на 5 ваучера на стойност до 500 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 13.08 до 23:59 часа на 19.08.2018 (неделя)
6.    27.08.2018 г. - шесто теглене на 5 ваучера на стойност до 500 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 20.08 до 23:59 часа на 26.08.2018 (неделя)
7.    03.09.2018 г. - седмо теглене на 5 ваучера на стойност до 500 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 27.08 до 23:59 часа на 31.08.2018 (петък).

4.5. Печелившите имена ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички регистрирани формуляри за участие за съответния етап.

4.6. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл до 3 (три) работни дни след тегленето на наградите.

4.7.  Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.8. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.

4.9. Имената на спечелилите участници, номер и дата на печелившата касова бележка и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интранет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждение от страна на Участниците.

4.10. Печелившите Участници ще могат да получат своята награда в посочен от участника хипермаркет Kaufland. Участникът може да получи наградата си от бюро „Информация“ в посочения от него хипермаркет в срок до 3 седмици от провеждане на тегленето.

4.11. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на Kaufland България регистрираната касова бележка, с която е спечелена наградата, както и документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол.

4.12.  Ако наградата е на стойност над 30 лв. (трийсет лева), Организаторът се задължава да предостави на печелившите участници служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата, след попълване на декларация.  Печелившите ще могат да използват служебната бележка за подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С цел издаване на служебната бележка, печелившите участници предоставят необходимите лични данни в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

4.13. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни и печелившата касова бележка. Упълномощеното лице подписва приемо-предавателния протокол.

4.14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната Политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

5.2.  Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра.

5.3. Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта.

5.4. Независимо от посоченото в чл. 5.3, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта.

5.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия),  населено място и имейл адрес.

5.6. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

5.7. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:
- две имена и населено място на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата www.kaufland.bg за срок не по-дълъг от една година;
- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата;
- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след тегленето на наградите;
- данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани за срок до един месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на Kaufland.

5.8. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:   
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и  да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);
д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);
е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);     
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);
з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

5.9. С участието си в Играта участниците потвърждават, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработвани от Kaufland, по описания в Условията начин;

5.10. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилага Политиката за защита на личните данни на Kaufland България, достъпна на www.kaufland.bg

5.11. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не  носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: service@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

Печеливши от Facebook играта "Емоджи приказка"

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_666/bul/94/34/Asset_2729434.jpg

Ето имената на тримата щастливци, всеки от които печели ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на стойност 20 лева. Всички печеливши са информирани.

Постът за играта и забавните отговори на всички участници можете да си припомните тук, а пълните правила за участие можете да видите тук.

 

Ани Джамбазка
Никол Паунова
Детелин-Йоана Колеви

 

 

Играй за награди с Топчовците

Ето и имената на късметлиите, които печелят официалната топка на Световното по футбол от нашата игра. Всеки един от печелившите ще получи своята награда и автограф от Димитър Бербатов на закриващото събитие на 14 юли от 11 часа на паркинга на Kaufland София-Крива река на бул. "Ген. Тотлебен" 36.

Преди да се свържете с нас с въпрос дали сте печеливш, проверете своя имейл. Всеки късметлия ще получи допълнителна информация по имейл, както и обаждане по телефона. Благодарим ви :)


Анна Горинова от гр. София, сериен номер на албума: 8205z777sv

Диана Самхарадзе от гр. Русе, сериен номер на албума: 1y188862xi

Радостина Райнова от гр. Добрич, сериен номер на албума: abcde46398

Галина Райкова от гр. Силистра, сериен номер на албума: 119618969m

Стойно Стойнов от гр. Стара Загора, сериен номер на албума: abcde19656

Зорница Данаилова от гр. София, сериен номер на албума: 37y26373xi

Християн Стоянов от гр. Кюстендил, сериен номер на албума: 1z141482sv

Мариан Дачев от гр. София, сериен номер на албума: abcde23140

Татяна Делчева от гр. Пловдив, сериен номер на албума: 437z5547sv

Десислава Райчинова от с. Трудовец, сериен номер на албума: 825z3532sv

Мартин Чикеров от гр. София, сериен номер на албума: 1y245022xi

Иван Щерев от гр. Пазарджик, сериен номер на албума: 4949rs4947

Мария Илиева от гр. Сливен, сериен номер на албума: 1z151457sv

Виктория Георгиева от гр. Варна, сериен номер на албума: 1z232802sv

Теодора Иванова от гр. Габрово, сериен номер на албума: 1z220112sv

Христо Андонов от гр. Пловдив, сериен номер на албума: 1h239047md

Ирина Джуркова от гр. Перник, сериен номер на албума: 6sz84347sv

Ирена Атанасова от с. Опанец, сериен номер на албума: 15085113rs

Радослава Венкова от гр. Враца, сериен номер на албума: abcde60874

Пенка Хаджиева от гр. Казанлък, сериен номер на албума: 1h239497md

Росица Пенкова от гр. Севлиево, сериен номер на албума: 1h193252md

Румен Върбанов от гр. Русе, сериен номер на албума: abcde50892

Кристиан Кехайов от гр. София, сериен номер на албума: 15845118rs

Йордан Георгиев от гр. Кюстендил, сериен номер на албума: abcde22884

Михаил Димитров от гр. София, сериен номер на албума: 49h24379md

Даниела Ангелова от гр. Видин, сериен номер на албума: 1h167347md

Петя Борисова от гр. София, сериен номер на албума: 1h155317md

Галина Тодорова от гр. Горна Оряховица, сериен номер на албума: 65h17137md

Mилена Иванова от гр. Видин, сериен номер на албума: 690de1342m

Валентина Станева от гр. Поморие, сериен номер на албума: abcde61244

Ангел Търпов от гр. Пазарджик, сериен номер на албума: 1y240132xi
Кристиян Милков от гр. Кюстендил, сериен номер на албума: 1220y402xi

Цветина Ангелова от гр. София, сериен номер на албума: abcde54256

Мариана Костова от гр. София, сериен номер на албума: 3021z297sv

Галя Тонева от гр. Шумен, сериен номер на албума: 49y14979xi

Теодора Спасова от гр. Стара Загора, сериен номер на албума: 7xy95532xi

Янислав Вачков от с. Първомайци, сериен номер на албума: abcde30996

Иван Иванов от гр. София, сериен номер на албума: 1269y452xi

Едуард Гаврилов от гр. София, сериен номер на албума: 608bc1182o

Велимира Йорданова от гр. Варна, сериен номер на албума: 541h0677md

Павел Иванов от гр. Пловдив, сериен номер на албума: h6023445md

Диана Илиева-Колева от гр. Ямбол, сериен номер на албума: 1z189557sv

Лилана Анева от гр. Кюстендил, сериен номер на албума: abcde56628

Десислава Вълева от гр. Пловдив, сериен номер на албума: 1h165007md

Сандра Влайкова от гр. Видин, сериен номер на албума: 1h144802md

Светла Петкова от гр. София, сериен номер на албума: 1y234717xi

Венелин Балчев от гр. София, сериен номер на албума: 1z183182sv

Maриам Петкова от гр. Пловдив, сериен номер на албума: 2925rs2923

Даниела Гъргова от гр. Берковица, сериен номер на албума: abcde30796

Нено Симеонов от гр. Пловдив, сериен номер на албума: 1549h457md
 

Вижте пълните условия на играта тук

Оценете Вашия филиал и спечелете

Ето и имената на късметлиите, които печелят несесер, пълен с продукти bevola® от нашата игра. Преди да бъдат публикувани имената им, с печелившите сме се свързали по имейл или телефон.

 

Печеливши месец юли 2018 г.

Десислава Василева от гр. Пловдив
Георги Войнов от гр. Пловдив
Таня Григорова от гр. Русе
Петър Димитров от гр. София
Анелия Димитрова от гр. Сливен
Радостина Димитрова от гр. Стара Загора
Веселина Желева от гр. Бургас
Тодор Иванов от гр. Монтана
Росица Илиева от гр. Мездра
Пройка Кичукова от гр. Бургас
Донка Низоркова от гр. Стара Загора
Никола Николов от гр. Варна
Мария Норова от гр. Пазарджик
Тихомир Петров от гр. Ямбол
Стелияна Русeва от гр. Русе
Максим Томов от гр. София
Спасимир Игнатов от гр. Пловдив
Галина Танева от гр. Бургас
Евгени Андреев от гр. София
Христина Жекова от гр. София
Мария Златкова от гр. София
Севгюл Шаибова от гр. Пловдив
Камелия Китина от гр. Пловдив
Божидар Божков от гр. Бургас
Красимир Георгиев от гр. София
Милка Чакмакова от гр. Асеновград
Доля Симеонова от гр. Кюстендил
Лилия Петрова от гр. София
Гинка Милчова от гр. Пловдив
Веселина Генова от гр. Благоевград

Печеливши месец юни 2018 г.

Димитринка Ралчева от гр. Русе
Ивелина Георгиева от гр. Перник
Гинка Кирова от гр. Пловдив
Пенка Хаджиева от гр. София
Стела Чакмакова от гр. Асеновград
Мария Димова от гр. София
Галина Николова от гр. Варна
Пенка Русева от гр. Сливен
Йовка Петрова от гр. Добрич
Владислав Николов от гр. Монтана
Александър Александров от гр. София
Михаил Йорданов от гр. София
Добромир Добрев от гр. София
Николай Хаджидочев от гр.София
Десислава Василева от гр. Пловдив
Лиляна Никифорова от гр. Варна
Десимира Стоева от гр. Варна
Димитрина Иванова от гр. Варна
Зоя Викторова от гр. Видин
Андрей Хлибов от гр. София
Николай Генчев от гр. Русе
Василена Кръстева от гр. Варна
Стефан Георгиев от гр. Плевен
Даниела Николова от гр. Пловдив
Емилия Мишева от гр. Плевен
Ангелина Генчевa от гр. Русе
Людмила Калоерова от гр. София
Здравка Сотирова от гр. Кюстендил
Рангел Жеков от гр. Пловдив
Анета Генчева от гр. София

Печеливши месец май 2018 г.

Алексиния Вениславова от гр. Монтана
Анна Димитрова от гр. Разград
Силвия Лилова от гр. Троян
Диана Михайлова от гр. Варна
Петър Петров от гр. София
Елица Караиванова от гр. София
Елена Бургова от гр. Пловдив
Глория Гецова от с. Сваленик
Ивелина Джургова от гр. Стара Загора
Ива Янкова от гр. София
Лиляна     Бойчева от гр. Пловдив
Гълъбина Пенчева от гр. София
Марияна Сярова от гр. Троян
Теодора Войнова от гр. Пловдив
Мукатес Мюмюналиева от гр. Трявна
Наталия Спасова от гр. Плевен
Невена Батаклива от гр. Брацигово
Снежана Костадинова от гр. Пловдив
Ива Митева от гр. София
Петя Петкова-Колева от гр. Плевен
Петя Йорданова от гр. Долна Оряховица
Пламен Низорков от гр. Пловдив
Росица Иванова от гр. Бургас
Силвана Стоянова от гр. Варна
Стоянка Стоянова от гр. Пловдив
Величка Куртенкова от гр. Пловдив
Мая Стойкова от гр. Ямбол
Елизабет Джерахян от гр. София
Искър Мидев от гр. Пловдив
Павлина Георгиева от гр. Казанлък

Условия на играта

1.       Предмет

Настоящите условия („Условията“) определят начина на провеждане на играта „Обратна връзка от клиента“.

Организатор на играта е „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД („Kaufland България“), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, жк. „Банишора“, ул. „Скопие“ № 1А.

С участието си в играта всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

2.       Продължителност на играта


Играта се провежда от 01.05.2018 г. до 30.04.2019 г. Тегленето на награди се осъществява ежемесечно. Последното месечно теглене на награди ще се състои през месец май 2019 г.

3.       Изисквания за участие в играта

Право на участие в играта има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България. Служители на „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД и членове на техните семейства (родители, съпрузи и деца) нямат право да вземат участие в играта. Kaufland България си запазва правото да изключва без предупреждение участници в играта, които са предоставили непълни или неверни данни или по друг начин нарушават Условията за участие, или които във връзка с участието си в играта нарушават действащото законодателство.

4.       Условия за участие в играта

 • За да участвате в играта е необходимо да попълните нашата онлайн анкета на feedback.kaufland.bg.
 • След това е необходимо, при желание от Ваша страна да участвате и в играта, да попълните нашия онлайн формуляр на kaufland.bg и да го изпратите.
  Онлайн формулярът съдържа следната информация: обръщение, име, фамилия, населено място, имейл и телефонен номер за връзка, поле за съгласие с общите условия и за съгласие за обработване на лични данни, поле за съгласие за получаване на актуална информация от Kaufland и поле за сигурност. Задължителните полета, които трябва да бъдат попълнени, за да се счита едно участие за валидно са: име, фамилия и имейл.

Предоставянето по желание на участника на допълнителна информация (извън посочената в предходното изречение) е доброволно и не е задължително условие за участие. Съгласието да бъде получавана актуална информация за Kaufland на посочения имейл адрес не е условие за участие в играта и може да бъде оттеглено по всяко време.

Участието в играта изисква даване на съгласие за обработване на лични данни във връзка с играта, включително за публикуване на имена и населено място на интернет страницата на  Kaufland на участниците, в случай че бъдат обявени за печеливши.

При непълни и неверни данни на участник в играта, участието ще се счита за невалидно. Участието не е възможно преди започването или след изтичането на посочения в Раздел 2 период.

Организаторът не носи отговорност, в случай че участникът е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

В случай че опитите за свързване с печеливш участник са неуспешни в рамките на 15/петнайсет работни дни след тегленето на наградите, същият губи правото да получи своята награда.
 
5.       Награди и условия за разпределянето им

В продължение на 12 месеца, всеки месец, участието в играта дава възможност за спечелване на един от 30 ваучера за покупки на стоки, всеки на стойност 30 лева. За целия период на играта могат да бъдат раздадени  общо 360 ваучера.
Един участник има право само на една награда за целия период на играта. В случай че за печеливш бъде изтеглен участник, който вече е печелил награда в същото или в предишно теглене в играта, участникът ще бъде заменен с резервен.
Наградите ще бъдат теглени в началото на всеки календарен месец, като участници в тегленето ще бъдат всички, попълнили коректно онлайн формуляра за участие в рамките на предходния календарен месец. Печелившите участници ще бъдат оповестявани на интернет страницата на Kaufland (www.kaufland.bg) след всяко теглене. Печелившите участници ще бъдат известени за спечелването на награда по електронна поща на посочения от тях във формуляра за участие имейл. Наградите се изпращат с куриер на адрес, предоставен от печелившия, след свързване с него по имейл или телефон.

Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

6.       Лични данни


Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра.

Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта, свързан с популяризиране на дейността на Kaufland.

 • Независимо от посоченото в предходното изречение, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработване на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработване на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта. Въпреки оттеглянето, описаните в настоящата декларация лични данни може да продължат да бъдат обработвани, ако е налице законово основание или легитимен интерес съобразно изискванията на приложимото законодателство;

Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия), телефонен номер, населено място.

Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:
- две именa и населено място на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата на Kaufland България: www.kaufland.bg за срок не по-дълъг от една година;
- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата;
- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до 1 месец след съответното теглене на награди;
- данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани за срок до 1 месец, считано от обявяването на печелившите в съответното теглене на интернет страницата на Kaufland.

По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: redaction@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:   
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва единствено въз основа на съгласие;
б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и  да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);
г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);
д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);
е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);     
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);
з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Kaufland по описания в Условията начин, за целите участие в играта;

За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България, се прилага Политиката за защита на лични данни, публикувана на на www.kaufland.bg.

За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

7.       Други

Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

Правоотношенията, свързани с Условията за участие в играта, се уреждат единствено от приложимото законодателство на Република България. В случай че отделни текстове станат невалидни, това не засяга действието на останалите текстове от Условията.

Повече въпроси относно условията на участие може да се получи чрез запитване на следния адрес: service@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

Организаторът има право по всяко време едностранно да прекрати предсрочно играта при форсмажорни обстоятелства, както и в случай на възникване на опасност от извършване на материални злоупотреби, нарушения на настоящите Правила, възникване на пречки или затруднения в извършване на дейността на Организатора, промени в законодателството, законно разпореждане на компетентен орган или друга обективна причина, като прекратяването се оповестява по същия начин, по който са обявени настоящите правила.

Организаторът определя Условията на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време.

Спечелете с bevola®

Ето и имената на късметлиите, които печелят несесер, пълен с продукти bevola® от нашата игра. Преди да бъдат публикувани имената им, с печелившите сме се свързали по имейл или телефон.

Женя Атанасова от гр. Велико Търново
Катина Йотова от гр. Враца
Ани Нешева от гр. Горна Оряховица
Асад Масуд от гр. Монтана
Христина Дойчева от гр. Нови пазар
Ирина Златинова от гр. Пловдив
Евдокия Георгиева от гр. Пловдив
Невенка Тонева от гр. Пловдив
Татяна Динкова от гр. Пловдив
Александър Димитров от гр. Русе
Кристина Александрова от гр. Монтана
Таня Балабанова от гр. Сливен
Атанаска Димитрова от гр. Смядово
Юлия Лазарова от гр. София
Марин Джамбазов от гр. Горна Оряховица
Виолина Раденкова от гр. София
Меглена Христова от гр. Стара Загора
Иванка Иванова от гр. Хасково
Йорданка Неделчева от гр. Шумен
Елена Кунева от гр. Ямбол

Условия на играта

1.    Предмет

Настоящите условия за участие („Условията“) определят начина на провеждане на играта „Спечелете с bevola®“. Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата (www.kaufland.bg) на Kaufland България.

Организатор на играта е „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД („Kaufland България“), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, жк. „Банишора“, ул. „Скопие“ № 1А.

С участието си в играта всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

2.    Териториален обхват

Играта се провежда на територията на градовете, в които има хипермаркети на Kaufland България: София, Видин, Монтана, Враца, Ботевград, Перник, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Карлово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Димитровград, Хасково, Кърджали, Плевен, Севлиево, Казанлък, Габрово, Горна Оряховица, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Асеновград, Дупница.

3.    Продължителност на играта

Периодът, през който се провежда играта, е от 21 май 2018 г. до 03 юни 2018 г. включително.

4.    Изисквания за участие в играта

Право на участие в играта има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България. Служители на „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД и членове на техните семейства (родители, съпрузи и деца) нямат право да вземат участие в играта. Kaufland България си запазва правото да изключва без предупреждение участници в играта, които са предоставили непълни или неверни данни или по друг начин нарушават Условията за участие, или които във връзка с участието си в играта нарушават действащото законодателство.

5.    Условия за участие в играта

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО САМО С ПОКУПКА.

За участие в играта е необходимо участникът да:

·         купи два или повече продукти с марката bevola® в периода от 21 май 2018 г. до 03 юни 2018 г. (включително) от всеки един хипермаркет Kaufland в страната;

·         запази и снима своя касов бон по показания на страницата на Kaufland България начин (www.kaufland.bg);

·         попълни с коректна информация задължителните полета от онлайн формуляра и го изпрати в периода от 21 май 2018 г. до 03 юни 2018 г. (включително). Онлайн формулярът съдържа следната информация: обръщение, име, фамилия, населено място, телефонен номер за връзка, e-mail, поле за съгласие с общите условия на играта, поле за съгласие за получаване на актуална информация от Kaufland и поле за сигурност.

Всеки участник задължително попълва следните полета: име и фамилия, населено място, e-mail и поле за съгласие с общите условия на играта. Предоставянето по желание на участника на допълнителна информация (извън посочената в предходното изречение) е доброволно и не е задължително условие за участие. Съгласието да бъде получавана актуална информация за Kaufland на посочения e-mail адрес не е условие за участие в играта и може да бъде оттеглено по всяко време.

С попълването на талона участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „Кауфланд България ЕООД енд КО КД” за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни (имена, населено място), снимка и видеоматериал от награждаването) по избран от дружеството начин.

При непълни и неверни данни на участник в играта участието ще се счита за невалидно. Участието не е възможно преди започването или след изтичането на посочения в Раздел 3 период.

Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

В случай че опитите за свързване с печеливш участник са неуспешни в рамките на 1 /една/ работна седмица след тегленето на наградите, същият губи правото да получи своята награда и ще бъде награден резервен печеливш.

6.    Награди и условия за разпределянето им

Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:

 • 20 броя несесери, пълни с продукти bevola®. Всеки несесер съдържа следните продукти:
 1. bevola® дамски рол-он, 50мл
 2. bevola® мъжки рол-он, 50 мл
 3. bevola® бебешки сапун, 100гр
 4. bevola® крем против раздразнение, 150мл
 5. bevola® бебешко нежно мляко, 250мл
 6. bevola® 2в1 душ гел за мъже, 300мл
 7. bevola® душ гел японска череша, 300мл
 8. bevola® мек ексфолиант за измиване, 150мл
 9. bevola® маска против бръчки Q10, 2х8мл
 10. bevola® хидратираща маска, 2х8мл

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

Наградите ще бъдат изтеглени на 04 юни 2018 и само и единствено след обработване на всички регистрирани формуляри за участие.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл на посочения във формуляра за участие имейл адрес за спечелването на награда и за уточняване на мястото и начина за получаването й. Имената на печелившите ще бъдат оповестени на електронната страница на дружеството www.kaufland.bg. Организаторът поема разноските, непосредствено необходими за предоставянето на наградите, а именно: разноски по доставяне на наградата до мястото на получаването. Не се поемат други разходи, свързани с ползването на наградите от печелившия участник. Печелившият участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като сключи съответния писмен договор и удостовери писмено, че е получил наградата.

При получаване на наградата печелившите участници следва да се легитимират пред служител на Организатора с документ за самоличност, удостоверяващ личността и данните на лицето.

В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде взета от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.

Награди, неполучени и/или непотърсени, се пазят в срок от 1 месец от уведомяването на печелившия участник.

Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Организаторът се задължава заедно с всяка награда на стойност над 30 лв. да предостави на печелившите участници служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Печелившите ще могат да използват служебната бележка за подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Дължимият данък върху дохода на физическите Лица, спечелили награда на стойност над 30 лв., ще бъде изплатен на Печелившия от Организатора под формата на дарение. За получаването на наградата си печелившите участници предоставят на Организатора в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни.

7.    Лични данни

Играта се провежда в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

С попълването и подаването на талона, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД,  участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и за целите на директния маркетинг, в случай че за последното е изразено изрично съгласие в талона за участие. Тези данни могат да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на играта на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т. ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон. Лицата, за които съответните лични данни се отнасят, имат право на достъп до и корекция на личните си данни.

8.    Други

Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

Правоотношенията, свързани с Условията за участие в играта, се уреждат единствено от приложимото законодателство на Република България. В случай че отделни текстове станат невалидни, това не засяга действието на останалите текстове от Условията.

Повече въпроси относно условията на участие може да се получи чрез запитване на следния адрес: service@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

Организаторът има право по всяко време едностранно да прекрати предсрочно играта при форсмажорни обстоятелства, както и в случай на възникване на опасност от извършване на материални злоупотреби, нарушения на настоящите Правила, възникване на пречки или затруднения в извършване на дейността на Организатора, промени в законодателството, законно разпореждане на компетентен орган или друга обективна причина, като прекратяването се оповестява по същия начин, по който са обявени настоящите правила.

Организаторът определя Условията на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време.

Спечелете пътуване до Гърция

Ето и името на късметлията, който спечели ваучер за туристически услуги с дестинация Гърция, на стойност 500 лв. от нашата игра. Преди да бъдат публикувани имената му, печелившият е уведомен по имейл и телефон за спечелената от него награда.

Мирослав Пенев от гр. София

Спечели безплатна регистрация за Kaufland София Полумаратон

Ето и имената на всички късметлии, които спечелиха безплатна регистрация за Kaufland София Полумаратон от нашата игра. Преди да бъдат публикувани имената им, всички печеливши са уведомени по имейл или телефон за спечелените от тях награди.


Иван Митев от София

Емилия Михалкова от София

Яна Евтимова от София

Кремена Терзиева от София

Росица Лачева от София

Тома Николов от София

Ирник Димитров от София

Росица Стойчева от София

Иван от Куманов от София

Емилия Митева от София

Яйцата намери и награда спечели!

Ето и имената на всички късметлии, които спечелиха ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на стойност 30 лева от нашата игра. Преди да бъдат публикувани имената им, всички печеливши са уведомени по имейл за спечелените от тях награди.

Печеливши след първото теглене на 02.04.

Стоян Пехливанов от гр. Пловдив
Христофор Петров от гр. Пазарджик
Мариана Данабашева от гр. Бургас
Иван Сирмов от гр. Горна Оряховица
Снежана Камбурова от гр. Силистра

 

Печеливши след второто теглене на 10.04.

Георги Грозев от гр. Димитровград
Елена Граматик от гр. Варна
Едмонд Иванов от гр. София
Росица Приставова от гр. Русе
Васил Гълъбов от гр. Плевен

Ела за цветя. Прибери се и с почивка за двама.

Ето и имената на двамата късметлии, които спечелиха ваучер за туристически услуги на стойност 300 лв. Преди да бъдат публикувани имената им, печелившите са уведомени по телефон за спечелените от тях награди.

Николай Георгиев от гр. Дупница
Миглена Енчева от гр. Варна

 

Големи награди за големия юбилей

Kaufland България уведомява, че играта "50 години Kaufland в Европа" приключи на 7 март 2018 г. Пълният списък с имената на победителите е достъпен по-долу.

Всеки печеливш в играта „50 години Kaufland в Европа“ е информиран за своята награда единствено чрез позвъняване от оторизирания за целта национален телефон: 02/ 42 40 570.

Информация от всякакви други източници, различни от горепосочените, се счита за невалидна.

Още веднъж благодарим за огромния интерес към играта „50 години Kaufland в Европа“!

Можете да си припомните правилата на играта тук. (pdf)


Голямата награда от нашата игра - чисто нов автомобил Audi A6 Avant quattro спечели Антон Минков Минев от гр. Стара Загора.

Печеливши след четвъртото теглене на играта:
 

Телевизор Philips 50“ печелят:

 

Петя Георгиева Панчева, гр. Добрич
Ани  Костадинова Костова, гр. Севлиево
Любен  Тодоров Лилов, гр. София
Златко Методиев Ценов, гр. Видин
Силвия Димитрова Тодорова, гр. Асеновград
Зелха Шенолова Хасанова, гр. Шумен
Кирчо Железчев Терзиев, гр. Сливен
Гергана Миланова Христова, гр. Кюстендил
Анна Светлозарова Крумова, гр. Казанлък
Марко Александров Станков, гр. София

 

Ваучер за пазаруване в хипермаркетите на Kaufland България на стойност 500 лева печелят:

 

Валентин Свиленов Найдов, гр. Банкя
Тодор Николов Тодоров, гр. Димитровград
Стефка Йорданова Колева, гр. София
Димитър Иванов Цонев, гр. Пловдив
Мая Петрова Киркова, гр. Монтана
Димитър Иванов Василев, гр. Варна
Йонка Петрова Савова, гр. Силистра
Веселка Георгиева Маринова, гр. София
Аделина Красимирова Миленова, гр. София
Цветан Петров Симеонов, гр. София

 

Ваучер за пазаруване в хипермаркетите на Kaufland България на стойност 20 лева печелят:

Автономка Кирилова Трайкова, гр. Сандански
Адриана Станиславова Генчева, гр. Перник
Аксеф Рамаданов Молахалив, гр. Куклен
Албена Христова Полизова, гр. Пловдив
Александрина Георгиева Орманкова, гр. Дупница
Александър Динчев Николов, с. Скравена
Александър Димитров Тодоров, гр. Каварна
Александър Огнянов Хаджиев, гр. Стара Загора
Александър Лев Самохеин, гр. София
Анастаса Борисова Христоскова, гр. София
Ангел Стоянов Маринов , гр. Русе
Ангел Паскалев Паскалев, гр. Пловдив
Ангел Кирилов Костадинов, гр. Благоевград
Ангел Иванов  Георгиев , гр. Кюстендил
Ангел Валентинов  Атанасов, с. Чешнегирово
Андрей Димитров Станков, гр. Видин
Анелия Георгиева Христова, гр. Русе
Анита Филипова Николаева, гр. Горна Оряховица
Анка Тодорова Николчева, гр. Русе
Анка Иванова Димитрова, гр. София
Антоанета Иванова Пенкова, гр. Ботевград
Антон Великов  Ангелов, гр. Варна
Антон Иванов  Марваков, гр. Благоевград
Антон Иванов  Апостолов, гр. Бургас
Антонина Николаева Карапеева, гр. София
Антонио Атанасов Зрънчев, гр. Дупница
Антония Николаева Христова, гр. Стара Загора
Асен Асенов Тосков, гр. София
Атанас Георгиев Малинов, гр. София
Атанаска Серефимова Кръстева, гр. Дупница
Атанаска Димитрова Латева, с. Рогош
Бениде Севгинова Фикретова, гр. Шумен
Бистра Иванова Кулева, с. Каспичан
Благовест Олегов Борисов, гр. Перник
Богдан Димитров Ненков, гр. София
Богомил Евгениев Анастасов, гр. София
Бонка Станева Пенева, гр. Стара Загора
Борис Първанов Първанов, гр. Пловдив
Борис Бойчев Александров, гр. София
Борис Енев Порязов, с. Калояново
Борислав Георгиев Борисов, гр. Кърджали
Борислав Стефанов  Йорданов, гр. Търговище
Борислав Неделчев  Георгиев , гр. Варна
Борислава Минчева Димитрова, гр. Монтана
Боряна Новкова Младенова, гр. Монтана
Боян Илиев  Тасков, гр. Враца
Боян Иванов  Бончев, гр. Габрово
Валентин  Георгиев  Ангелов, гр. Поморие
Валентин  Митков  Бенински, гр. Варна
Валентин  Петров Пешев, гр. София
Валентин  Христов Манолов, гр. Бургас
Валентина Дянкова Йоргова, гр. Русе
Валери Вълов Руснаков, гр. Тетевец
Валери Юстинианов Павлов, гр. Перник
Ванина Тошкова Илийкова, гр. Димитровград
Ваньо Славов Петков, гр. Пловдив
Ваня Георгиева Тотевска, гр. Плевен
Ваня Цонкова Лазарова, гр. Плевен
Ваня Цанева Добрева-Йорданова, гр. Казанлък
Ваня Христова Велковска, гр. Враца
Васил Райков Петков, гр. София
Васил Киров Байлов, гр. Пловдив
Вася Иванова Маринова -Узунова, гр. София
Велислав Петров Петров , гр. София
Велислава Венциславова Ангелова, гр. Пловдив
Венета Тенева Косева, гр. Стара Загора
Венета Георгиева Йорданова, гр. Разград
Венко Иванов  Антонов, гр. София
Венцислав Станимиров Коларски, гр. Кюстендил
Венцислав Каменов Бодуров, с. Старцево
Весела Драгомирова Благоева, гр. Перник
Веселин Насков Айвазов, гр. Севлиево
Веселин Димитров Великов , гр. Плевен
Веселин Мирославов Койчев, гр. Варна
Веселка Иванова Миланова, гр. Кюстендил
Виктория Недкова Недкова, гр. Плевен
Виляна Красимирова Пелева, гр. Асеновград
Виолета Танева Тумбева, гр. Пловдив
Виолина Димитрова Иванова, гр. Видин
Владимир Иванов  Тодоров, гр. Варна
Владимир Георгиев Димитров , гр. София
Вълчо Спасов Вълчев, гр. Шумен
Вярка Стефанова Соколова, гр. Бургас
Галена Красимирова Иванова, гр. Русе
Галина Минкова Христова, гр. Перник
Галина Костадинова Костадинова, гр. Сопот
Галя Костадинова Натина, с. Костенец
Галя Огнянова Ангелова, гр. Кърджали
Ганка Златева Маринова, гр. Аксаково
Генади Николов Ценков , гр. София
Геновева Божанова Господинова, гр. Добрич
Георги Атанасов Занков, гр. Шумен
Георги Кирилов Димитров , гр. Мартен
Георги Стоянов Енчев, гр. Стара Загора
Георги Владимиров  Георгиев , гр. София
Георги Славев Кадийски, гр. Благоевград
Георги Генков Пухов, гр. Карлово
Георги Стефанов  Влаев, гр. Плевен
Георги Иванов  Иванов , гр. Разград
Георги Борисов  Младенов , гр. Монтана
Георги Донков Николов, гр. Враца
Георги Димитров Иванов , гр. Силистра
Георги Юрданов Русенов, гр. Пловдив
Георги Любомиров  Мянушев, гр. София
Георги Дионисиев Карпузов, гр. София
Георги Тодоров  Владков, гр. Горна Оряховица
Георги Димитров Грозданов, гр. Благоевград
Гергана Валентинова Митева, гр. Хасково
Гергана Владова Манчева-Вълчева, гр. Благоевград
Гергана Йосифова Каракашева, гр. Габрово
Дамян Димитров Стоянов , гр. Силистра
Данаил Петров Йорданов, гр. Силистра
Даниела Тодорова Лозанова, гр. Перник
Даниела Стойчева Панайотова, гр. Пловдив
Даниела Андонова Денкова, гр. Перник
Даниела Йорданова Николова, гр. Земен
Даниела Костадинова Желязкова, гр. Добрич
Даниела Христова Стоянова, гр. Димитровград
Даниела Петкова Василева, гр. Стара Загора
Даниела Андонова Календжиева, с. Ивайло
Даринка Стефанова Илиева, гр. Плевен
Даринка Пенева Стоянова, гр. Сливен
Делка Стайкова Райчева, гр. Хасково
Делян Георгиев Панайотов, гр. Хасково
Десислава Димитрова Петрова, гр. София
Десислава Милкова Милева, с. Айдемир
Десислава Любенова Бебенова, гр. Плевен
Десислава Любомирова Христова, гр. София
Десислава Венциславова Радева, гр. София
Десислава Стойчева Стоянова, гр. София
Детелина Стоянова Колева, гр. Севлиево
Деян Валентинов Дочев, гр. Видин
Диана Йорданова Винева, гр. Димитровград
Диана Колева Дончева, гр. Габрово
Диана Иванова Николова, гр. Ботевград
Димитрина Иванова Петрова, гр. Сливен
Димитринка Кръстева Ганева, гр. Търговище
Димитринка Славова Димитрова, гр. Кюстендил
Димитринка Тодорова Докова, гр. Видин
Димитринка Георгиева Костова, гр. Кюстендил
Димитър Константинов Димитров , гр. Петрич
Димитър Делчев Калагларски, гр. Пловдив
Димитър Атанасов Димитров , гр. София
Димитър Георгиев Фикирлийски, гр. София
Димитър Христов Милушев, с. Казиев
Димитър Василев Василев , гр. Пловдив
Димитър Вълков Янев, гр. Бургас
Диню Христов Динев, гр. Бургас
Диян Янков Динев, гр. Стара Загора
Дияна Стоянова Русева, гр. Сливен
Дияна Николаева Николова, гр. Варна
Дойчо Дойчев Недин, гр. Казанлък
Дона Василева Димитрова, гр. Бургас
Донка Желева Панева, гр. София
Донча Сталева Тодорова, гр. Пловдив
Дончо Илиев  Дончев, гр. Габрово
Дора Богданова Колева, гр. Стара Загора
Дора Стефанова Близнакова, гр. Стара Загора
Дорет Тинчева Тихолова, гр. София
Драгомир Иванов  Лечев, гр. Варна
Драгомир Димитров Милев, гр. Плевен
Евгени  Донев Иванов , гр. Стара Загора
Екатерина Иванова Найденова, гр. Асеновград
Екатерина Николова Габерска, гр. Пазарджик
Елеонора Николаева Лазарова, гр. София
Емил Кирилов Трифонов, гр. Монтана
Емил Димитров Миленков, гр. Шумен
Енчо Маринов Енчев, гр. Русе
Жана Трендафилова Филипова, гр. Пловдив
Жанет Любенова Пейчева, гр. Бургас
Жасмина Любомирова  Гаврилова- Петрова, гр. Видин
Женя Петкова Джебарова, гр. Бургас
Живка Ананиева Тодорова, гр. Перник
Живка Василева димитрова, гр. Варна
Живко Петков Петков, гр. Бургас
Живко Колев  Иванов , гр. София
Живко Ненчев Желязков, гр. Шумен
Жоро Иванов  Ватев, гр. София
Захари Атанасов Сърбов, гр. Дупница
Здравко Димитров Добрев, гр. Асеновград
Здравко Младенов  Стойнев, гр. Перник
Здравко Иванов  Никифоров, гр. Шумен
Зелиха Салим Осман, гр. Шумен
Ивайло Иванов  Драганов, гр. София
Ивайло Христов Атанасов , гр. Варна
Ивайло Каменов Иванов , гр. Димитровград
Иван  Димитров Станимиров, гр. Перник
Иван  Анастасов Иванов , гр. София
Иван  Георгиев Иванов , гр. Хасково
Иван  Маринов Киров, гр. Силистра
Иван  Георгиев Михайлов , гр. Бургас
Иван  Янакиев Илиев, с. Белащица
Иван  Александров Очков, гр. Русе
Иваничка Добрева Юрукова, гр. Хасково
Иванка Иванова Партова, гр. Казанлък
Иванка Христова Попова, гр. Хасково
Иванка Георгиева Пенева, гр. Бургас
Иванчо Христов Иванов , гр. Севлиево
Ивелин  Акимов Канонов, гр. Силистра
Ивелина Георгиева Костова, гр. Варна
Ивелина Ганчева Димитрова, гр. Бургас
Иво Александров Стоилов, гр. Перник
Иво Любенов  Михайлов , гр. Добрич
Игнат Цонков Нанков, гр. Севлиево
Илия Витов Райков, гр. София
Илия Василев  Станев, гр. Горна Оряховица
Илия Видолов Рашков , гр. Пловдив
Илия Борисов  Савов, гр. София
Илия Апостолов Георгиев , гр. Стара Загора
Илия Костадинов  Льондов, гр. Сандански
Илиян Костадинов  Стоянов , гр. Сандански
Йордан Христов Димитров , гр. София
Йордан Маринов Вълчев, гр. Разград
Йордан Иванов  Мънгов, гр. Русе
Йордан Георгиев Шиваров, гр. София
Йордан Георгиев Иванов , гр. Монтана
Йордан Илиев  Йорданов, с. Казичане
Йорданка Николова Георгиева, гр. София
Йорданка Величкова Стефанова, гр. Горна Оряховица
Йорданка Илиева Хараланова, гр. Шумен
Йосиф Александров Михайлов , гр. Перник
Ирина Йорданова Методиева, гр. Перник
Ирина Димитрова Йорданова, гр. Силистра
Ирина Минкова Минкова, гр. Пловдив
Калоян Митков  Димитров , гр. София
Катинка Любенова Ангелова, гр. Монтана
Кирил  Георгиев  Ангелов, с. Железа
Кирил  Петров Попов, гр. Стара Загора
Кирил  Димитров Янков, гр. София
Кирилка Илиева Панева, гр. Хасково
Кольо Тотев Тотев , гр. Габрово
Костадин Иванов  Недков, гр. София
Кральо Проданов Узунчев, гр. Казанлък
Красен Красимиров  Алексиев, гр. Габрово
Красимир Николов Гатев, гр. Търговище
Красимир Йорданов  Димитров , гр. Монтана
Красимир Иванов  Христов, с. Айдемир
Красимир Асенов Недялков, гр. Видин
Красимир Бойков Гълъбов, гр. Благоевград
Красимир Николов Ангелов, с. Чепинци
Красимир Георгиев Черкезов, гр. Казанлък
Красимир Илиев  Величков, с. Казичане
Красимира Енчева Димитрова, гр. Шумен
Кремена Руменова Димитрова, гр. Дулово
Кристина Недкова Янчева, гр. Созопол
Лидия Иванова Иванова, гр. Русе
Лилия Стефанова Димитрова, гр. София
Лилия Средкова Младенова, гр. Враца
Лиляна Стоянова Кулаксъзова, гр. Шумен
Лушка Нешова Тодорова, гр. София
Любен Мичев Йорданов, гр. Разград
Любомир Костадинов  Иванов , гр. Радомир
Людмил Атанасов Темелакиев, гр. Кюстендил
Мара Димитрова Станкова, гр. Бургас
Маргарита Симеонова Петкова, гр. София
Маргарита Павлинова Григорова-Микова, гр. Ботевград
Маргарита Илиева Корендова, гр. София
Маргарита Пътенова Павлова, гр. Монтана
Мариана Стоянова Чанкова, гр. Ямбол
Мариета Любенова Трайкова, гр. Монтана
Марийка Иванова Илиева, гр. Търговище
Марин  Стоянов Маринов , гр. Варна
Марин  Минков Дончев, гр. Горна Оряховица
Марин  Димитров Страхов, гр. Горна Оряховица
Марин  Братоев Маринов , гр. Плевен
Марина Василева Петрова, гр. Русе
Марина Костова Петкова, гр. Бургас
Маринка Георгиева Парашкевова, гр. Варна
Мариус Михайлов Калчев, гр. Каварна
Мария Валентинова Арсениева, гр. София
Мария Асенова Лазарова-Гочева, гр. София
Мария Николайчева Иванова, гр. София
Мария Николаева Георгиева, гр. Варна
Мария Романовна Лефтерова, гр. Поморие
Мария Николаева Трендафилова, гр. Бургас
Мариян  Димитров Карачоров, гр. Главница
Марияна Желязкова Георгиева, гр. Добрич
Марияна Димитрова Тодорова, гр. Видин
Мариянка Иванова Миролескова, гр. Варна
Мартин Димитров Сотиров, гр. Радомир
Методи Петков Марков , гр. Сандански
Методи Кирчев Методиев, гр. Варна
Миглена Генова Коджаева, гр. Русе
Мила Георгиева Арнаудова, гр. София
Милен  Христов Шкаров, гр. Габрово
Милен  Алианов Иванов , гр. Луковит
Милен  Иванов  Гегов, гр. София
Милен  Костов Костов, гр. Айтос
Милена Младенова Бодурова, с. Старцево
Милена Стоянова Маринова, гр. Айтос
Милена Бончева Минчева, гр. Завет
Милица Красимирова Георгиева, гр. Ямбол
Минчо Колев  Колев , гр. Стара Загора
Миньо Нанев Минев, гр. Стара Загора
Митко Георгиев Митов, гр. Перник
Митко Маринов Митков, гр. Сливен
Михаела Красимирова Йорданова, гр. Перник
Михаела Станимирова Тодева, гр. Хасково
Михаил Русев Русев, гр. Пловдив
Михаил Груев Кръстев, гр. Калофер
Михаил Русев Кемалов, с. Ягода
Младен Маринов Марков , гр. Карлово
Моника Александрова Иванова, с. Гара Лакатник
Надка Христова Нанева, гр. Сливен
Надя Димитрова Караджова, гр. София
Надя Йорданова Жекова, гр. Търговище
Наталия Петрова Сотирова-Милчева, гр. Благоевград
Наталия Александрова Раденкова-Димова, гр. София
Наташа Радева Генчева, гр. Димитровград
Начо Николаев  Тенев, гр. Стара Загора
Невена Димитрова Андонова, гр. Варна
Невена Добровестова Камбурова, гр. Попово
Нежди Асанов Исмаилов, гр. Русе
Нели Милчева Димитрова, гр. Перник
Нели Йончева Манчева , гр. Плевен
Ненка Димова Минкова, гр. Карлово
Никола  Стефанов  Кръстев, гр. Пловдив
Никола  Николов Колев , гр. Варна
Никола  Вълчев  Петров , гр. София
Николай Иванов  Кирилов, гр. Пловдив
Николай Матеев Николов, гр. Шумен
Павел Стаменов Спасов, гр. Пловдив
Павлина Недялкова Ангелова, гр. Пловдив
Пейо Лазаров  Трендафилов, с. Козарско
Пейчо Антонов Тонев, гр. София
Пенка Димитрова Бояджиева, гр. София
Пенка Стоянова Великова, гр. Шумен
Пенко Светославов Димитров , гр. Разград
Пепа Колева Тодорова, гр. Добрич
Петко Данов Антов, гр. Враца
Петко Любчов Иванов , гр. Ботевград
Петко Павлов Петков, гр. Силистра
Петранка Йорданова Сургучева, гр. Димитровград
Петър Валентинов Стоилов, гр. Пловдив
Петър Валериев Шопов, гр. Благоевград
Петър Славов Петров , гр. Нова Загора
Петър Гергов Петрешков, гр. Враца
Петър Кирилов Брайков, гр. Стара Загора
Петър Георгиев  Радев, гр. Бургас
Петър Крумов Динков, с. Чешнегирово
Петър Иванов  Христов, гр. София
Петър Найденов Петров , гр. Разград
Петьо Димитров Павлов, гр. София
Петя Любенова Петрова, гр. Перник
Петя Георгиева Петрова, гр. Пловдив
Петя Спасова Перостийска, с. Карабунар
Петя Доцева Любенова, гр. Правец
Пламен  Веселинов Бедров, гр. Бургас
Пламен  Димов Ангелов, гр. Силистра
Пламен  Веселинов Григоров , гр. София
Пламен  Асенов Анчев, гр. Славяново
Пламен  Димитров Любиков, гр. Кюстендил
Пламен  Драгомиров  Димитров , гр. Разград
Пламена Димитрова Димитрова, гр. Варна
Полина Цонева Ценкова, гр. Ботевград
Полина Венкова Николова, гр. Видин
Пъшо Димитров Парашкевов, гр. Плевен
Ради Христов Атанасов , гр. Варна
Радко Нелков Веселинов, гр. Варна
Радослав Младенов  Георгиев , гр. София
Радослава Николова Пенева, гр. Плевен
Ралица Иванова Йорданова, гр. Кюстендил
Рангел Яков Видолов, с. Войсил
Рая Яник Цветкова, гр. София
Реджеб Ахмедов Реджебов, гр. Шумен
Ренета Николова Кръстева, гр. Търговище
Росен Иванов  Димов, гр. Варна
Росен Атанасов Перинаров, гр. Сандански
Росина Георгиева Радионова, гр. Пловдив
Росица Христова Христова, гр. София
Росица Димитрова Димитрова, гр. Габрово
Росица Маринчева Великова, гр. Варна
Росица Ангелова Лазарова , гр. София
Румен Събинов Узунов, с. Кирново
Румен Маринов Цветков , гр. Варна
Румяна Иванова Ангелова, гр. Ботевград
Румяна Атанасова Радева, гр. Силистра
Сави Николов Цонков, гр. Севлиево
Сави Панайотов Савов, гр. Шумен
Светла Иванова Кирова, гр. Димитровград
Светлана Стефанова Рашкова-Стоянова, гр. Русе
Светослав Георгиев Йорданов, гр. Видин
Светослав Христов Хараламбов, гр. София
Светослав Василев  Славов, гр. Бургас
Светослава Петрова Стефанова, гр. Попово
Северин Атанасов Караджов , гр. Бургас
Серафим Еленчов Георгов, гр. Сандански
Силвия Георгиева Атанасова, гр. София
Силвия Желязкова Пеева, гр. Сливен
Силвия Иванова Иванова, гр. Перник
Симона Иванова Христова, гр. София
Сияна Йорданова Касабова, гр. Бургас
Славейка Господинова Владова, гр. Харманли
Славка Тенчева Ангилова, гр. Казанлък
Славчо Миланов Христов, гр. Кюстендил
Соня Петкова Велидолска, гр. Пловдив
Сотирка Василева Петрова, гр. Несебър
Станимир Иванов  Стоянов , гр. Пловдив
Станислав Маринов Маринов , гр. Пещера
Станислав Милчев  Михайлов , гр. София
Станислава Георгиева Андонова, гр. Благоевград
Станислава Георгиева Николова-Беркова, гр. София
Станка Иванова Георгиева, с. Ветрен
Станчо Господинов  Пенев, гр. Пловдив
Станчо Маринов Василев, гр. Шумен
Стела Пеева Господинова, гр. Гълъбово
Стела Димитрова Атанасова, гр. Бургас
Стефан Иванов  Георгиев , гр. Плевен
Стефан Тодоров  Иванов , гр. Русе
Стефан Атанасов Чергиланов, гр. София
Стефка Димитрова Николова, гр. Горна Оряховица
Стойка Добрева Ранжева, гр. Пловдив
Стойка Георгиева Ралева, гр. Бургас
Стойко Данчев Йоргов, гр. Сливен
Стоян Стоименов Сърданов, гр. Пловдив
Стоян Георгиев Драгинов, гр. Благоевград
Стоян Илиев  Василев, гр. Сливен
Стоян Луков Докузанов, гр. София
Стоян Иванов  Стоянов, с. Рабиша
Стоянка Ангелова Пенкина, гр. Пловдив
Стоянка Неделчева Джуджева, гр. София
Стоянка Ангелова Спасова, гр. Добрич
Таня Петрова Йорданова, гр. Дупница
Таня Михайлова Джикова, гр. Сливен
Татяна Младенова Маркова, гр. София
Татяна Лазарова Вътова-Лазарова, гр. Шумен
Татяна Йорданова Самарджиева, гр. Благоевград
Ташо Ангелов Ангелиев, гр. Смолян
Ташо Костадинов  Ташев, гр. Кърджали
Теодора Кирилова Хаджиева, гр. София
Теодора Цветкова Какалова, гр. Гоце Делчев
Тодор Иванов  Калчев, гр. Русе
Тодор Василев  Кушлев, гр. Пловдив
Тодор  Димитров  Тодоров, с. Войново
Тончо Тянков Тонев, с. Добрич
Тоска Динкова Пущинкова, гр. София
Тотю Петров Петров , гр. Бургас
Тошка Христова Мелева, гр. Севлиево
Тошко Станев Ташков, с. Дасикот
Тошо Бориславов Домноловски, гр. София
Траянка Радкова Михайлова, гр. София
Фами Салиф Салим, гр. Кърджали
Филип Кирилов Драгомиров, гр. София
Филип Димитров Филев, гр. Варна
Флорика Симеонова Велева, гр. Благоевград
Хинка Веселинова Соколова, гр. София
Христина Миткова Милчева, с. Каменец
Христо Аспарухов Христов , гр. Русе
Христо Грозданов  Вакадински, гр. София
Христо Стоянов Данаилов, гр. Стара Загора
Христо Димитров Христов, гр. София
Цветан  Кирилов Дедев, гр. Бургас
Цветан  Димитров Данчев, гр. Етрополе
Цветанка Грозданова Иванова, гр. Перник
Цветелина Костадинова Димитрова, гр. Ямбол
Цветелина Ангелова Пеева, гр. Пазарджик
Цветелина Димитрова Николова, с. Търнава
Цветомир Христов Алексиев, гр. София
Цецка Тодорова Григорова, гр. Монтана
Чавдар Стойчев  Колев , гр. София
Чавдар Георгиев Анков, гр. Плевен
Шаиб Дурсун Коджаахмед, гр. Куклен
Юлия Великова Величкова, гр. Плевен
Юлия Венциславова Цекова, гр. Сандански
Юлия Христова Христова, гр. София
Юлия Станкева Маркова, с. Рилци
Юлия Валентинова Иванова, гр. Монтана
Юлиян Георгиев Георгиев , гр. Завет
Юри Йежи Зисиадис, гр. Ямбол
Янка Живкова Давчева, гр. Пловдив

Печеливши след третото теглене на играта:


Телевизор Philips 50“ печелят:

 

Валентина Димитрова Бойчева, гр. Сандански
Милка Стефанова Стоянова, гр. Сопот
Кристина Валериева Христова, гр. Враца
Добрин Данев Мицов, гр. Русе
Райна Ненчова Чобанова-Иванова, гр. София
Радослав Томов Веков, гр. София
Цветелина Стоянова Ангелова, гр. София
Иван Петров Казаков, гр. Габрово
Иво Атанасов Войводов, гр. Бургас
Джанан Халил Феим, гр. Силистра

 

Ваучер за пазаруване в хипермаркетите на Kaufland България на стойност 500 лева печелят:

 

Грозданка Пенева Йотова, гр. София
Радостина Дочева Илиева, гр. Варна
Гергана Иванова Сърновска, гр. София
Щериян Рашков Мирчев, гр. София
Юлиян Сурен Капрелян, гр. Варна
Стоян Ангелов Стоименов, гр. Ботевград
Женета Стилиянова Желязкова, гр. Антоново
Георги Василев Иванов, гр. Димитровград
Милена Маринова Маринова, гр. Пловдив
Стефан Маринов Динев, с.  Обручище

 

Ваучер за пазаруване в хипермаркетите на Kaufland България на стойност 20 лева печелят:

 

Аделина Николова Пеевска, гр. Сливен
Айсун Айдън Адем, с. Яворово
Александра Димитрова Лалова, гр. Монтана
Александра Спасова Спасова, гр. Пазарджик
Александра Белчева Иванова, гр. Лясковец
Александър Бисеров Атанасов, гр. Севлиево
Алис Артюн Ервант, гр. Шумен
Ангел Петков Стоилов, гр. Варна
Андон Христов Андонов, гр. Бургас
Анелия Василева Анастасова, гр. Пловдив
Анелия Генчева Георгиева, гр. София
Анелия Николаева Нейчева, гр. Бургас
Анета Здравкова Александрова, гр. Търговище
Анета Иванова Кръстева, гр. Долни Дъбник
Анета Пенчева Николова, гр. Видин
Антон Димитров Антонов, гр. София
Антон Стоилов Хаджийски, гр. София
Антония Георгиева Андонова, гр. Добрич
Атанас Павлов Рабушев, гр. Пловдив
Атанас Ефтимов Караджов, гр. Бургас
Атанас Стефанов Граджиев, гр. Кърджали
Атанас Василев Минчев, гр. Русе
Атанас Стоилов Люнгов, гр. Сандански
Атанас Илиев Хаджиатанасов, гр. Казанлък
Атанас Кирчев Кирев, гр. Димитровград
Атанаска Симеонова Стаменова, гр. София
Атанаска Боянова Славчева, гр. Пловдив
Божидар Йорданов Стаматов, гр. София
Бойко Господинов Тодоров, гр. София
Бойко Венелинов Маринов, гр. Варна
Борис Георгиев Ковачев, гр. София
Борислав Кирилов Стаматов, гр. Сандански
Борислав Бориславов Николов, гр. Костинброд
Борислав Руменов Младенов, гр. Кюстендил
Борислав Георгиев Стойцов, с. Батошево
Борислав Живков Йорданов, гр. София
Борислава Пеева Тодорова, гр. Габрово
Боряна Михайлова Христова, гр. Плевен
Браян Русев Вълчанов, гр. Варна
Валентина Александрова Ненова, гр. Русе
Валери Георгиев Захариев, гр. Асеновград
Валери Христов Господинов, гр. Хасково
Валерия Кръстева Германова, гр. Шумен
Ванко Николов Ангелов, гр. София
Ваня Цветанова Батова, гр. Плевен
Васил Янчев Стойлов, гр. Кърджали
Васил Георгиев Миленов, гр. София
Васил Георгиев Василев, гр. Пловдив
Васил Петров Масърлиев, гр. Враца
Васил Стефанов Ангелов, гр. Пловдив
Васил Нейчев Кръстев, гр. Пазарджик
Василена Атанасова Иванова, гр. Варна
Василка Тодорова Христова, гр. Добрич
Василка Атанасова Димитрова, гр. Варна
Величка Кирилова Николова, гр. София
Величка Чудомирова Държанлиева-Цекова, гр. Сандански
Величка Михайлова Тодорова, гр. Варна
Величко Недялков Блажев, с. Гъмзов
Венелин Иванов Иванов, гр. Разград
Венета Иванова Йорданова, гр. Асеновград
Венета Николова Николова, гр. Бургас
Венко Илчев Колев, гр. Бургас
Венцислав Щерев Гълъбов, гр. Благоевград
Венцислав Панев Вичев, гр. Търговище
Вержиния Борисова Траянова, гр. Габрово
Вероника Пламенова Кошутанска, с. Пчелище
Весела Евстатиева Михова, гр. Пловдив
Веселин Недялков Найдов, гр. София
Веселин Тотев Василев, гр. София
Веска Георгиева Симеонова, гр. Перник
Виолета Иванова Георгиева, гр. София
Виолета Батинова Увалиева, гр. Пловдив
Виолетка Иванова Николова, гр. Шумен
Виолина Димчева Тончева, гр. Шумен
Вишка Тодорова Николова, с. Богдан
Владислав Димитров Спасов, гр. Плевен
Владислав Йорданов Йорданов, гр. Русе
Габриела Николаева Колева, гр. Варна
Габриела Танева Димитрова, гр. Сандански
Галина Колева Димитрова, гр. Шумен
Галина Иванова Димитрова, гр. Пловдив
Галина Атанасова Атанасова, гр. Бургас
Галина Йорданова Пасева, гр. Русе
Галина Петрова Веселинова, гр. Видин
Галина Добрева Добрева, гр. Камено
Галина Христова Маринова-Петрова, гр. Разград
Ганка Стоянова Недкова, гр. Силистра
Ганка Танева Нинова, с. Скравена
Ганко Колев Станчев, гр. Пловдив
Генчо Христов Христов, гр. Бургас
Георги Запрянов Гюров, гр. Пловдив
Георги Максимов Керанов, с. Ново село
Георги Христов Митовски, гр. Враца
Георги Христов Георгиев, гр. София
Георги Тодоров Тодоров, гр. София
Георги Иванов Григоров, с. Долна Диканя
Георги Иванов Бъчваров, гр. Бургас
Георги Костадинов Даржанов, гр. Пловдив
Георги Малинов Иванов, гр. Асеновград
Георги Петров Маджаров, гр. Димитровград
Георги Райчев Георгиев, гр. Карлово
Герасим Николаев Ковачев, гр. Варна
Гергана Иванова Недева, гр. София
Гинка Тодорова Делчева, гр. Пловдив
Гинка Иванова Стоева, гр. София
Гинка Ангелова Иванова, гр. Стара Загора
Горислав Хараламбиев Ангелов, гр. Благоевград
Господин Колев Господинов, с. Окоп
Граф Димитров Божириков, гр. Стамболийски
Гюлнас Джемал Емин, гр. Хасково
Данаил Тихомиров Александров, гр. Севлиево
Даниел Бориславов Рангелов, гр. София
Даниел Генчев Николов, гр. Бургас
Даниела Иванова Димитрова, гр. Пловдив
Даниела Александрова Станкова, гр. Бургас
Данка Александрова Димитрова, гр. Перник
Данчи Иванова Коцева, гр. Плевен
Дарина Георгиева Видева, гр. Варна
Денис Алиев Фотенлиев, гр. Пловдив
Десислава Николова Костова, гр. София
Десислава Павлинова Андонова, гр. Пловдив
Десислава Ненчева Ненева, гр. Севлиево
Десислава Благоева Славова, гр. София
Десислава Ангелова Кузова-Андонова, гр. София
Десислава Георгиева Неделчева, гр. Горна Оряховица
Деян Русанов Тотевски, гр. Плевен
Диан Радославов Тодоров, гр. Разград
Диана Емилова Димова, гр. Варна
Диана Иванова Бошева, гр. Карлово
Дилян Стефанов Николов, с. Джурово
Диляна Сергеева Иванова, гр. Варна
Димитрина Димитрова Йорданова, гр. Радомир
Димитрина Деянова Митева, гр. Разград
Димитрина Томанова Чикова, с. Каравелово
Димитър Тодоров Дичев, гр. Бургас
Димитър Димитров Димитров, гр. Сливен
Димитър Йорданов Стоянов, гр. Варна
Димитър Атанасов Димитров, гр. Стара Загора
Димитър Михов Димитров, гр. София
Димитър Иванов Стефанов, гр. Сливен
Димитър Георгиев Шопов, гр. Горна Оряховица
Димитър Кирилов Пенев, гр. София
Димитър Василев Стоев, гр. Горна Оряховица
Димитър Вълчев Вълев, гр. Хасково
Димитър Димитров Димитров, гр. Търговище
Димитър Миронов Миланов, с. Коняво
Димо Димитров Милушев, гр. Силистра
Динко Драганов Динев, гр. Стара Загора
Динко Стоянов Ангелов, гр. Варна
Диян Атанасов Господинов, гр. Асеновград
Добри Христов Паунов, гр. Хасково
Добчо Митев Стоянов, гр. Хасково
Доника Донкова Пешева, гр. Правец
Донка Ненова Гъдева, гр. Габрово
Дончо Станков Василев, гр. Трън
Доньо Монев Радев, с. Енина
Дора Ценова Тодорова, гр. Враца
Драгомир Василев Стоилов, гр. Дупница
Евгени Божинов Витанов, гр. Сандански
Екатерина Николаева Качамакова, гр. Севлиево
Елена Дианова Петрова, гр. Търговище
Елена Петрова Романова, гр. Перник
Елена Събева Стоянова, гр. Стара Загора
Елена Илиева Павлова, гр. София
Елена Данаилова Шаркова, гр. Стара Загора
Еленка Йорданова Цекова, гр. София
Еленка Георгиева Тодорова, гр. Варна
Елица Николаева Пъшева, гр. Горна Оряховица
Емил Веселинов Донев, гр. София
Емил Иванов Георгиев, с. Лешница
Емил Акиф Халил, гр. Силистра
Емил Звездев Георгиев, гр. Асеновград
Емил Димитров Митов, гр. Костинброд
Емилия Николова Михайлова, с. Избегли
Емилия Иванова Христова, гр. Перник
Енчо Йорданов Анчев, гр. Русе
Ердин Селятин Дуран, с. Зорница
Жансе Славова Стайкова, гр. Пловдив
Жела Димитрова Димитрова, гр. София
Живко Христов Цеков, гр. Варна
Жулиета Благоева Александрова, гр. София
Захари Цеков Цеков, гр. Враца
Здравка Станимирова Йовкова, гр. Бургас
Здравко Иванов Великов, гр. София
Златина Димитрова Будакова, гр. Сливен
Златина Михайлова Николова, гр. Бургас
Златка Атанасова Дучева, гр. Ямбол
Златка Йорданова Радушева, гр. Айдемир
Златка Николова Любенова, гр. Перник
Златка Димитрова Симеонова, гр. Димитровград
Зоя Йорданова Андонова, с. Лозно
Ива Георгиева Петрова, гр. Нови Искър
Ива Николова Чифтеева, гр. Асеновград
Ивайло Желев Атанасов, гр. Бургас
Ивайло Райчов Стоилков, с. Саморанова
Ивайло Георгиев Митков, гр. Варна
Ивайло Евгениев Конов, гр. Плевен
Иван Илиев Иванов, гр. Смядово
Иван Динев Велев, гр. Стара Загора
Иван Митев Стоянов, гр. Сливен
Иван Мичев Мичев, гр. Девня
Иван Ангелов Кръстев, гр. София
Иван Георгиев Митев, гр. Сливен
Иван Атанасов Димитров, гр. Варна
Иван Красимиров Иванов, гр. Каспичан
Иван Василев Костов, гр. София
Иван Славков Митков, гр. Бургас
Иван Димов Карадимов, гр. Първомай
Иваница Димитрова Бояджиева, гр. Плевен
Иванка Янкова Дъбнишка, гр. Кърджали
Иванка Пенчева Велева, гр. Пловдив
Иванка Делчева Казакова, гр. Димитровград
Иванка Кирилова Кьосева, гр. Варна
Ивелин Стоянов Петков, гр. Горна Оряховица
Ивелина Георгиева Неделчева, гр. Разград
Ивет Велинова Хранова, гр. София
Иво Иванов Мечкарски, гр. София
Иво Благоев Личев, гр. Плевен
Игнат Григоров Игнатов, гр. София
Илия Стойнев Илиев, гр. Кюстендил
Илиян Златев Георгиев, гр. Ямбол
Илко Бонев Иванов, гр. Пазарджик
Йоана Иванова Иванова, с. Самуилово
Йоана Мариянова Милошева, гр. Търговище
Йоланта Юриева Мишовска, гр. София
Йордан Иванов Митров, с. Горен Дъбник
Йордан Павлов Шангов, гр. София
Йордан Димитров Симов, гр. София
Йордана Захариева Груфалова, гр. Сандански
Йорданка Димитрова Давидова, гр. Русе
Йорданка Йорданова Станчева, гр. Асеновград
Йорданка Стоянова Димитрова, гр. София
Йорданка Христова Колева, гр. Севлиево
Йотко Василев Йотов, гр. Исперих
Ирена Тасева Стаматова, гр. София
Калин Димитров Николов, гр. София
Калина Иванова Петрова, гр. Перник
Калина Маринова Узунова, гр. Димитровград
Катерина Георгиева Дикова, гр. Стара Загора
Катя Атанасова Стойчева, гр. Добрич
Кирил Андонов Златков, гр. София
Кирил Борисов Стоянов, гр. Монтана
Кирил Петров Кирилов, гр. Перник
Кирилка Дончева Стоилова, гр. Димитровград
Кирчо Николов Кирилов, с. Крива бара
Клавдия Николаева Тошева, гр. Враца
Константин Маринов Сарафов, гр. Бургас
Константин Дамянов Гашпаров, с. Тополи
Коста Иванов Христов, гр. Видин
Костадин Петров Николов, гр. Варна
Красен Маринов Кирилов, гр. Шумен
Красимир Петров Желев, гр. Русе
Красимир Николов Михайлов, гр. Казанлък
Красимир Иванов Барбалов, гр. Севлиево
Красимира Янкова Костадинова, гр. Шумен
Красимира Николаева Христова, гр. Шумен
Кристиян Светлозаров Вълчев, гр. Сливен
Кристиян Владимиров Иванов, гр. Варна
Кристиян Николаев Караиванов, гр. София
Лилия Маринова Бинева, гр. Бургас
Лиляна Спасова Бобева, гр. София
Лиляна Маринова Тодорова, гр. Видин
Лора Любенова Стоичкова, гр. Пазарджик
Любомир Стойков Стойков, гр. Пловдив
Любомир Иванов Христов, гр. Кюстендил
Любомир Димитров Павлов, гр. Николаево
Людмила Асенова Калъпчиева, гр. Сливен
Магдалена Драгомирова Попова, гр. София
Магдалина Димитрова Прокопова, гр. Габрово
Майа Сергеева Васева, гр.  София
Маргарита Панайотова Филипова, гр. Сливен
Мариан Велинов Добрев, с. Дромиловци
Мариан Недков Маринов, гр. Пловдив
Мариана Николова Григорова, гр. Ботевград
Мариана Димитрова Ръсина, с. Студена
Мариела Бориславова Робева, гр. Плевен
Мариела Свиленова Семова, гр. Габрово
Марийка Цанова Маркова, гр. София
Марийка Желязкова Желязкова, гр. Хасково
Марин Стоев Дунков, гр. Кърджали
Марин Иванов Бяндов, гр. Бургас
Марин Тодоров Тодоров, гр. София
Марина Йорданова Маркосян, гр. София
Маринела Цветкова Кутева, гр. Пловдив
Маринела Мариянова Манова, гр. София
Мария Методиева Станкева, гр. Дупница
Мария Георгиева Мустакова, гр. София
Мария Гаврилова Георгиева, гр. Айдемир
Мария Димитрова Цветанова, гр. Дупница
Мария Атанасова Георгиева, гр. Бургас
Мария Стефанова Радева, гр. София
Марияна Трифонова Недева, гр. Русе
Мартин Василев Сергеев, гр. Перник
Мартин Райчев Радев, гр. Севлиево
Мая Танева Генчева, гр. Пловдив
Мая Любомирова Минова, с. Ясен
Мая Герасимова Величкова, гр. Петрич
Мелен Петков Минчев, гр. Стара Загора
Методи Кръстев Гатешки, гр. Пловдив
Миглена Цветанова Димитрова, гр. Плевен
Миглена Генова Бинева, гр. Димитровград
Мила Александрова Табакова, гр. София
Милена Димова Палийска, гр. Пловдив
Милена Димитрова Сантова, гр. София
Милка Ангелова Ганчева, гр. Търговище
Милко Стаев Кунов, гр. Хисаря
Минка Грудева Атанасова, гр. Димитровград
Мирела Александрова Стойнова, гр. София
Мирена Иванова Димитрова, гр. Стара Загора
Мирослав Гошов Генчев, с. Новачене
Мирослав Стоянов Савов, гр. Перник
Мирослав Стефанов Босев, гр. Варна
Мирослав Янчев Кръстев, гр. София
Митка Стоянова Лалева, гр. Казанлък
Митка Димитрова Георгиева, гр. Варна
Митко Ясенов Петров, гр. Кюстендил
Михаил Крумов Георгиев, гр. София
Михаил Генков Петров, с. Четирци
Мишо Георгиев Мишев, с. Новачене
Моника Христова Карагьорова, гр. София
Мюзефер Хюсеин Али, гр. Белослав
Назмие Кязъм Бекир, с. Делвино
Найден Русев Дойнов, гр. Сливен
Найден Иванов Хранов, гр. София
Натали Валентинова Пасева, гр. Враца
Наталия Валентинова Шаляски, с. Бураново
Неделка Томанова Маринова, гр. Русе
Недялко Станков Караиванов, гр. Кърджали
Недялко Марков Въчев, гр. Димитровград
Незабравка Божкова Стоянова, гр. Ботевград
Нели Филипова Ханчева, гр. Севлиево
Нели Петкова Георгиева, гр. Добрич
Нелка Лазарова Рафаилова, гр. Шумен
Нестор Димитров Христозов, гр. Пловдив
Нефизе Хасанова Мустафова, с. Стража
Никол Славиева Кирчева, гр. Монтана
Николай Станоев Лазаров, гр. София
Николай Иванов Ненов, гр. Враца
Николай Николаев Бочев, гр. Пловдив
Николай Радев Георгиев, гр. Варна
Николай Йончев Николов, гр. София
Николай Николов Дицов, гр. Габрово
Николай Миков Илиев, гр. Ботевград
Николай Милчев Николов, гр. Разград
Николай Иванов Николов, с. Тополи
Николай Стефанов Иванов, гр. Пазарджик
Николай Вълчев Михов, гр. Димитровград
Николай Димитров Колев, гр. Варна
Николина Николова Игнатова, гр. Враца
Николина Ангелова Райнова, гр. Стара Загора
Николинка Димова Милушева, гр. Силистра
Нонко Атанасов Христев, гр. Пловдив
Огнян Иванов Клубарски, гр. Карлово
Павлин Атанасов Ивков, гр. Добрич
Павлина Милкова Методиева, с. Полско Косово
Пейо Николов Кожухаров, гр. Бургас
Пенка Димитрова Трендафилова, гр. Хасково
Пенка Иванова Маркова, гр. Карлово
Пепа Асенова Минчева, гр. Шумен
Петко Дечев Чолаков, гр. Сливен
Петко Георгиев Киров, гр. Ямбол
Петко Косев Косев, с. Дунавци
Петър Стоянов Стоянов, гр. София
Петър Райчев Райчев, гр. София
Петър Маринчев Илиев, гр. Плевен
Петър Ганчев Ганчев, гр. Търговище
Петър Велинов Пешев, гр. София
Петър Георгиев Петров, гр. Стара Загора
Петър Василев Кацаров, гр. Търговище
Петър Тодоров Бойчев, гр. Ямбол
Петър Христов Петров, гр. Стара Загора
Петър Пейков Петров, гр. Трявна
Петьо Илиев Йонков, гр. Севлиево
Петьо Цолов Петков, гр. Ботевград
Петьо Тончев Делинов, гр. Кърджали
Петя Бойчева Исаева, гр. Монтана
Петя Николаева Колева, гр. Сливен
Петя Николаева Тодорова, гр. Пазарджик
Пламен Борисов Кечашки, с. Градец
Пламен Недялков Бонев, гр. Русе
Пламена Христова Иванова, гр. Шумен
Пламена Василева Йорданова, гр. Варна
Пламена Борисова Георгиева, гр. Димитровград
Пламена Иванова Хаджиева, с. Копринка
Преслав Даниелов Петров, гр. Русе
Радка Тодорова Степанова, гр. Перник
Радослав Стефанов Асенов, гр. Пловдив
Радослав Иванов Чернев, гр. Русе
Радослав Атанасов Тодоров, гр. Силистра
Радостин Василев Боев, гр. София
Ралица Стефанова Митева, гр. Казанлък
Роберт Карол Куцански, гр. Пловдив
Роза Методиева Тенева, гр. Благоевград
Росен Венциславов Александров, гр. Бобов дол
Росен Йорданов Пишиев, гр. София
Росица Маринова Великова, гр. Варна
Росица Иванова Мортева, гр. Карлово
Румен Делчев Делчев, гр. София
Румен Иванов Райчев, гр. Добрич
Румяна Йорданова Градинарова, гр. Силистра
Румяна Ванкова Шивачева, гр. Бургас
Румяна Стефанова Иванова, гр. Габрово
Сашка Любомирова Тодорова, гр. Кюстендил
Светла Тонева Сирачкова, гр. Хасково
Светлана Любомирова Кънева, гр. Пловдив
Светослав Димитров Сахатилев, гр. Плевен
Светослав Пепиев Илиев, гр. Видин
Светослава Велкова Токай, гр. Враца
Светослов Милчев Миланов, гр. Ямбол
Свилена Иванова Маринчева, гр. Пловдив
Сергей Анчев Дамянов, гр. Баня
Сергей Хачиков Саркизов, гр. Варна
Сехяр Рагубова Ибрямова, гр. Севлиево
Силвия Славчева Миланова, гр. Перник
Силвия Петрова Пейчева, гр. София
Силвия Йовева Паолини, гр. Добрич
Симеон Тодоров Тодоров, гр. София
Симона Виталинова Борисова, гр. Видин
Слава Некова Йорданова, гр. Видин
Снежана Въчева Николова, гр. Хасково
Снежана Димитрова Тодорова, гр. Враца
Снежана Маринова Йорданова, гр. Русе
Снежана Василева Пендуркова, гр. Сандански
Снежанка Костадинова Георгиева, гр. Варна
Снежанка Кирилова Димитрова, гр. Перник
Снежина Филипова Стойчева, гр. София
Соня Георгиева Стамова, гр. Плевен
Соня Бориславова Панова, с. Багренци
Спас Петров Катранджийски, с. Яхино
Спаска Христова Стоилова, гр. Благоевград
Срацимир Иванов Станев, гр. Варна
Станимир Илиев Станев, гр. Шумен
Станимир Николов Гергов, с. Дерманци
Станислава Атанасова Атанасова, гр. София
Стефан Динчев Каравълков, гр. Стара Загора
Стефан Ценев Татарлиев, с. Енина
Стефан Ангелов Димов, гр. Пловдив
Стефан Димитров Гутев, гр. София
Стефан Стоянов Бакърджиев, гр. Пещера
Стефанка Иванова Димитрова, гр. Сливен
Стефка Димитрова Христова, гр. София
Стефка Емилова Чалъшкан, гр. София
Стойне Стоилов Иванов, гр. София
Стойчо Петков Балчев, гр. Лясковец
Стоян Иванов Кънчев, гр. Сливен
Стоян Георгиев Папратилов, гр. Кърджали
Стоян Господинов Динев, гр. Стара Загора
Стоян Тодоров Рангелов, гр. София
Стоян Найденов Петров, гр. Монтана
Стоян Неделчев Делчев, гр. Стара Загора
Стоян Андреев Стоянов, гр. Стара Загора
Стоян Димитров Карабашев, гр. Благоевград
Стоян Аврамов Стоянов, гр. Търговище
Стоян Енчев Милков, гр. София
Стоян Петров Стоянов, гр. София
Стоян Георгиев Драгинов, гр. Благоевград
Стоянка Тенева Нейчева, гр. Бургас
Стоянка Стефанова Иванова, гр. Варна
Сузана Красимирова Чавдарова, гр. Русе
Таня Красимирова Иванова, гр. Разград
Таня Филипова Филипова, гр. Ямбол
Татяна Николова Илиева, гр. София
Татяна Йорданова Иванова, гр. Добрич
Татяна Колева Ташева ,, гр. Разград
Теменуга Стоянова Узунова, гр. Стара Загора
Теменужка Илиева Жазар, гр. София
Теменужка Петрова Григорова, гр. Враца
Теодора Георгиева Стоянова, гр. Ямбол
Теодора Стоянова Стоянова, гр. Кюстендил
Тихомир Красимиров Недев, гр. Горна Оряховица
Тодор Димитров Тодоров, с. Лехчево
Тодор Котев Иванов, гр. София
Тодор Димитров Трайков, гр. Петрич
Тодорка Николаева Георгиева, гр. Горна Оряховица
Тодорка Георгиева Атанасова, гр. Бургас
Тотьо Любомиров Соколов, гр. Дупница
Трайчо Николов Петров, гр. Добрич
Траян Христов Ганчев, гр. Варна
Филимон Димитров Филимонов, гр. Монтана
Филип Вътев Стойнов, к. к. Слънчев бряг
Хава Салих Бунцева, с. Копринка
Христина Николова Казанджиева, гр. Ямбол
Христина Кръстева Христова, гр. Сандански
Християн Сашев Нанков гр Никопол
Христо Великов Дервентлиев, гр. Петрич
Христо Велчев Велчев, гр. Пловдив
Христо Мянков Мянков, гр. Русе
Христо Ангелов Христов, гр. Димитровград
Цветан Ангелов Ставрев, гр. Плевен
Цветан Христов Дилов, гр. Русе
Цветан Ангелов Павлов, гр. Монтана
Цветана Тодорова Иванова, гр. Варна
Цветелин Иванов Цанков, гр. Търговище
Цветелина Йорданова Каменова, гр. София
Цветелина Павлова Тодоринова, гр. София
Шевкия Мустафа Сюлейманова, гр. Шумен
Шекибе Идриз Халил, гр. Асеновград
Шинка Василева Мартинова, гр. София
Юлия Цветкова Якимова, гр. Пазарджик
Янита Иванова Николова, гр. Варна

 

Печеливши след второто теглене на играта:Телевизор Philips 50“ печелят:

 

Таня Любомирова Христова, гр. Дупница
Георги Карчев Георгиев, гр. Казанлък
Таня Михайлова Русева, гр. Кърджали
Димитър Василев Димитров, гр. София
Георги Борисов Славчев, гр. Търговище
Нихтен Никодимов Арнаудов, гр. Добрич
Дарина Емилова Господинова, гр. Сливен
Екатерина Кирилова Димитрова, гр. Варна
Венелин Руменов Найденов, с. Челопек
Веселин Иванов Колев, гр. БургасВаучер за пазаруване в хипермаркетите на Kaufland България на стойност 500 лева печелят:

 

Добринка Йорданова Димова, гр. Ямбол
Лиляна Георгиева Димитрова, гр. Кюстендил
Тодор  Георгиев Георгиев, гр. Пловдив
Руслан Христов Спасов, гр. София
Георги Кръстев Георгиев, гр. Русе
Орлин Миленов Асенов, гр. Казанлък
Евстати  Максимов Маринов, гр. Видин
Красимир Цветков Гергов, гр. София
Тиха Стайкова Петрова, гр. София
Георги Господинов Георгиев, гр. Шумен

 

Ваучер за пазаруване в хипермаркетите на Kaufland България на стойност 20 лева печелят:

 

Айдън Мустафа Акиф, гр. Шумен
Александър Нешков Андреев, гр. София
Алина Емилова Исайева, гр. Шумен
Ана  Иванова Ангелова, гр. Асеновград
Ангел Тенев Бялков, гр. Хасково
Ангел Василев Боюклийски, гр. Пазарджик
Ангел Георгиев Колев, гр. Хасково
Ангел Райнев Желязков, гр. Стара Загора
Ангел Асенов Стефанов, гр. Карлово
Андон Благоев Тодоров, гр. Сливен
Андриана Любомирова Божинова, гр. Видин
Анета Ганчева Гочева, гр. Шумен
Анжела Ангелова Иванова, гр. Видин
Анка Христова Василева, гр. Сливен
Анна Руменова Кунчева, гр. Враца
Анна  Валериева Бонева, гр. Кърджали
Антоанета Симеонова Велинова, гр. Кюстендил
Антон Митов Ангелов , гр. Асеновград
Арсенка Николова Андреева, гр. Бургас
Асен Георгиев Асенов, гр. Търговище
Атанас  Иванов Попов, гр. Асеновград
Атанас  Николаев  Атанасов , гр. Велико Търново
Атанаска Стаменова Георгиева, гр. Хасково
Атие  Хасан  Хюсеин , гр. Момчилград
Басри Юзеир Ибрям, гр. Русе
Бисер Каменов Казаков, гр. София
Блажка Павлова Белецова, с. Ясен
Богдана Дечева Стоянова, гр. Габрово
Божин Георгиев Вангелов, с. Михнево
Бойко Георгиев Теофилов, гр. Перник
Боян Николов  Дюлгеров, гр. София
Валентин  Цветанов Иванов , с. Поле
Валентин  Любомиров  Върбанов, гр. Плевен
Валентина Велева Гочева, гр. Варна
Валентина Иванова Господинова, гр. Димитровград
Валентина Цветанова Атанасова, гр. Шумен
Валентина Ерусалимова Стоянова, гр. Сандански
Валери  Симов Гъралийски, гр. София
Валери  Наков Крайчев, гр. Септември
Валери  Тодоров  Илиев , с. Николичевци
Ваня Костадинова Темелкова, гр. Пловдив
Васил Тотев Василев , гр. Стара Загора
Васил Миланов Стоилов , гр. София
Васил Милков Миладинов, гр. София
Василка Великова Танчева, гр. Благоевград
Васко Георгиев Михайлов, гр. София
Велислав Георгиев Тасев, гр. София
Велко Кръстьов Ганчовски, с. Смолско
Венелина Пламенова Василева, гр. Варна
Венета Кирилова Стефанова, гр. София
Венеция Костадинова Грозданова, гр. Пловдив
Венцислав Павлинов Вутов, гр. Ботевград
Венцислав Димитров  Димитров, гр. Враца
Венцислава Николаева Кочева, гр. Сандански
Венцислава Венциславова Димитрова, гр. Бургас
Весели Гюнярова Лекова, гр. Севлиево
Веселин Спасов Димитров, гр. София
Веселин Тодоров  Славов , гр. София
Веселина Костадинова Караканова, гр. София
Веселка Атанасова Нейчева, гр. Бургас
Веско Димитров  Раднев, гр. Горна Оряховица
Виктория Неофитова Николова, гр. Видин
Виолета Пенчева Иванова, гр. София
Виолета Йорданова Кръстева, гр. София
Виолета Стефанова Канонова, гр. София
Виолета Ценова Даскалова, гр. Пловдив
Владимир Петров  Нейчев, гр. Видин
Владимир Тенев Вълчев, гр. Димитровград
Владислав Лалчев Атанасов , гр. Габрово
Галин  Петров  Неделчев , гр. Шумен
Галина Георгиева Заркова, гр. Хасково
Галина Василева Каракашева, гр. Русе
Галина Христова Иванова, гр. Горна Оряховица
Галя Панделиева Тодорова, гр. Варна
Галя Христова Димитрова, гр. София
Гена Димитрова Кръстева, гр. Ямбол
Генка Генова Груйчева, гр. Пловдив
Георги Иванов Иванов , гр. София
Георги Станев Петков , с. Колево
Георги Христов  Георгиев , гр. Ямбол
Георги Ангелов  Ламбрев, гр. Кърджали
Георги Николов  Костов , с. Скравена
Георги Емилов Бохачев, гр. София
Георги Генчев Стойков, с. Айдемир
Георги Василев Вачков, гр. Монтана
Георги Иванов Доински, с. Костенец
Георги Борисов Ангов, гр. Сандански
Георгина Георгиева Гагова, гр. Сливен
Гергана Статиева Бажлекова, гр. Пазарджик
Гошо Кръстев  Мушкаров, гр. София
Гюлназ Сафет Али , гр. Асеновград
Даниел  Радославов Лазаров, гр. Шумен
Даниел  Митков  Петров , гр. Ямбол
Даниел  Рангелов Йорданов , гр. Плевен
Даниела Тодорова Йорданова, гр. Силистра
Даниела Кънчева Христова, гр. Горна Оряховица
Данка Зафирова Йонина, гр. Кюстендил
Дарина Великова Стоева, гр. Бургас
Десислава Иванова Жекова, гр. Дупница
Десислава Георгиева Иванова, с. Струмяна
Детелин Цанков Павлов, гр. Силистра
Деян Ганчев  Ганчев , гр. Варна
Дилян Емилов Младенов, гр. Варна
Димитринка Ценова Митова, гр. София
Димитринка Андонова Георгиева, гр. Стара Загора
Димитър Веселинов Димитров, гр. Бургас
Димитър Тодоров  Андрешев, гр. Бургас
Димитър Илков Байчев, гр. София
Димитър Василев Димитров, гр. София
Димитър Иванов Касабов, гр. Петрич
Динко Костадинов  Михайлов, гр. Стара Загора
Добромир Димев Тенев, гр. София
Донка Тодорова Андонова, с. Конци
Донка Душева Добрева, гр. Варна
Евдокия Иванова Димитрова, гр. София
Евтим Боянов Антонов, гр. Крумовград
Елена Иванова Николова, гр. Хасково
Елена Василева Мертакчийска, гр. Сапарева Баня
Емил Кирилов  Миланов, гр. Дупница
Емил Георгиев Ванков, гр. Видин
Емил Младенов Влъчков, гр. София
Емил Каменов Каменов, гр. Габрово
Емил Николов  Богданов, гр. София
Емил Георгиев Петров , гр. Кюстендил
Емине Алиева Мельова, с. Манастирци
Жанна Сълю Добрева, гр. Шумен
Жеко Колев Желев , гр. София
Живко Нанев Кючуков, гр. Сливен
Живко Пеев Панков , гр. Бургас
Живомир Йорданов Йорданов, гр. Бургас
Звездомир Людмилов Михайлов, гр. Горна Оряховица
Здравко Богданов Богданов, гр. Бургас
Зина Цанкова Виткова, гр. Видин
Златка Статева Ташкова, гр. Ямбол
Златко Делчев Тодоров, гр. Димитровград
Зоя Благоева Лачева, с. Каменец
Ивайло Недялков Николов , гр. София
Иван Весков Колев, гр. София
Иван Ламбов Найденов , гр. София
Иван Стоянов  Вълев, гр. Ямбол
Иван Христов  Чепишев, гр. Кърджали
Иван Колев Манев, гр. София
Иван Георгиев Маленин, гр. Русе
Иван Христов  Стайков, гр. Ямбол
Иван Димов Белчев, гр. Севлиево
Иван Енчев  Иванов , гр. Черноморец
Иван Ганчев  Иванов , гр. Видин
Иван Петков Марков, гр.  София
Иван Митев Митев, гр.  София
Ивана Андрова Коева, гр. Варна
Иванка Данчева Маркова, гр. Стара Загора
Иванка Георгиева Тодорова, гр. Ботевград
Иванка Йорданова Колева, гр. Разград
Иванка Еманоилова Митова, гр. Монтана
Иванка Станчева Андреева, гр. Русе
Ивелина Тенева Минчева, гр. Стара Загора
Ивелина Златева Цвяткова, гр. Силистра
Иво Тодоров  Зоев, гр. София
Илиан Иванов Поляков, гр. Габрово
Илийчо Белчев Тодоров, с. Долни Пасарел
Илинка Николова Милева, гр. Шумен
Илия Петков Терзиев , гр. София
Илия Димитров Топалов, гр. Асеновград
Йордан Красимиров  Кръстев , гр. Ботевград
Йордан Георгиев Георгиев , гр. София
Йордана Андонова Магурева, гр. Благоевград
Йорданка Иванова Коларова, гр. София
Йорданка Димитрова Скобова, гр. Горна Оряховица
Калин Лъчезаров Климов, гр. Враца
Камелия Бориславова Муерова, гр. София
Каролина Илиева Маламова, гр. Кресна
Катя Иванова Колева, гр. Стара Загора
Катя Андреева Иванова, гр. Казанлък
Катя Пламенова Денчева, гр. Разград
Кирил Атанасов  Кирилов, с. Вардим
Кирил Борисов Митрев, гр. Благоевград
Кирил Весков Вълчанов, гр. Шумен
Кирил Борисов Сергинов, гр. Перник
Кирил Стефанов Кирилов , гр. Русе
Кирил Божинов Йонин , гр. Кюстендил
Климентина Благоева Ковачева, гр. Бургас
Коста  Николов  Йосифов, гр. София
Коста  Димитров  Шеен, с. Дъбене
Костадинка Петрова Копоева, гр. Габрово
Красимир Руменов  Козаров, гр. Стара Загора
Красимир Трендафилов  Куртев, гр. Добрич
Красимир Францов Мартинов, гр. Плевен
Красимир Викторов Нинов, гр. Монтана
Красимира Красимирова Панкова, гр. Видин
Красимира Цветкова Кулева, гр. Русе
Кремена Димитрова Михова, гр. Бургас
Кристиян Николов  Кръстев , гр. Добрич
Лалка Димитрова Георгиева-Цветанова, гр. Враца
Левент Ердинч Халил, гр. Севлиево
Лидия Иванова Белова, гр. Пловдив
Лиляна  Йотова Лекова, с. Трудовец
Лиляна  Златкова Нинкова, гр. Видин
Любен Хараланов Божков, гр. Севлиево
Любомир Иванов Наков, гр. София
Любомир Любенов Трифонов, гр. Видин
Любомир Василев Пешев, гр. Видин
Любомир Василев Ненов, гр. Русе
Людмила Анести Грозданова, гр. Варна
Людмила Методиева Станоева-Шанова, гр. Габрово
Магдалена Стефанова Петрова, гр. Русе
Мадлена Иванова Ангелова, гр. София
Манол Кирилов  Манолов , гр. Враца
Маргарита Стойкова Манолова, гр. София
Маргарита Йорданова Иванова, гр. Сливен
Маргарита Георгиева Иванова, гр. София
Маргарита Георгиева Кабова, гр. Ямбол
Мариан  Димитров  Димитров, гр. Добрич
Мариана Найденова Борисова, с. Бойчиновци
Мариана Тодорова Ванкова, гр. Плевен
Мариана Добрева Иванова, гр. Варна
Мариана Стоянова Христова, гр. Ямбол
Мариана Минева Иванова, гр. Стара Загора
Марийка Георгиева Попова, гр. Търговище
Марийка Нешева Колева, гр. Бургас
Марийка Иванова Колева, с. Самуилово
Марин  Енев Маринов, гр. Добрич
Марио Янков Кукушев, гр. София
Мария Христова Христова, гр. Варна
Мария Христос Стоянова, гр. София
Мария Бочева Мичева, гр. София
Мария Иванова Гочева, гр. Сливен
Мария Николова Кирова, гр. Стамболийски
Мария Тодорова Кирякова, гр. Варна
Мария Илиева Илиева, гр. Бургас
Мария Петкова Димитрова, гр. Хасково
Мария Христова Пишева, с. Красен
Мария Станева Нанева, гр. Павел баня
Мария Петкова Атанасова, гр. Хасково
Мариян Йорданов Данаилов, гр. Разград
Марияна Христова  Гюдюлева, гр. Казанлък
Марияна Петрова Радулова, гр. Видин
Мартин Руменов  Рафаилов, гр. Шумен
Мартина Иванова Тодорова, гр. Русе
Методи Арсов Ненов, гр. Кюстендил
Миглена Руменова Цекина, с. Долистово
Милена Динева Тенева-Табакова, гр. Стара Загора
Милена Димитрова Христова, гр. Сливен
Милена Димитрова Серафимова, гр. Велико Търново
Милена Кръстева Кръстева, гр. Карлово
Милена Тодорова Стоилова, гр. Търговище
Милена Кънчева Димова, гр. Димитровград
Милена Митева Недкова, гр. Сливен
Милена Маринова Георгиева, гр. Нови пазар
Милко Павлов  Мичев , гр. Ловеч
Мирела Ивова Маринова, гр. София
Мирослав Христов  Мавродиев, гр. Стара Загора
Мирослав Бориславов Методиев, гр. Кюстендил
Мирослав Мирчев Цветанов, гр. Видин
Младен Тодоров  Велчев, гр. Силистра
Момчил Петков Тинчев, гр. Габрово
Моника Христова Карагьозова, гр. София
Мустафа Муса Мечкаров, с. Пашкови
Мюжгян Исмаил Сабри, гр. Разград
Мюстеджеб Реджеб Ибрям, гр. Русе
Надежда Георгиева Вълкова, гр. Кърджали
Надежда Николова Кичкова, гр. Кърджали
Надежда Димитрова Кожухарова, гр. Горна Оряховица
Надежда Петкова Иванова, гр. София
Надя Илчева Главашка, гр. София
Надя Христова Малакова, гр. Казанлък
Найден Павлинов Димитров, гр. Плевен
Наталия  Стоянова Христова, гр. София
Наталия  Тодорова Шишманова, гр. Сливен
Наталия  Алексиева Ганчева, гр. Силистра
Неда Антонова Иванова, гр. Стара Загора
Недим Хаджинедим Генджев, гр. София
Недялка Петрова Стоянова, гр. Сопот
Незабравка Радославова Георгиева, гр. Видин
Нела Петкова Берчева-Пейкова, гр. София
Нели Стефанова Балиева, гр. Карлово
Нели Ганчева Димова, гр. Варна
Николай Пенков Янчев, гр. Варна
Николай Николаев  Коларов, гр. София
Николай Йорданов Димитров, гр. Ямбол
Николай Стефанов Шаханов, гр. Шипка
Николай Цветанов Ятански, гр. Плевен
Николай Маринов Танев, гр. Стара Загора
Николай Николаев  Костов , гр. Враца
Николина Василева Караманова, гр. Сандански
Николинка Стоянова Михнева, гр. Търговище
Нина  Благоева Дикова-Близнашка, гр. Вълчедръм
Нонка Калчева Неделчева, гр. Силистра
Огнян Руменов  Пехливанов, гр. София
Огнян Николов  Бакрачев, гр. София
Олга Лазарова Бучкова, гр. Дупница
Осман Сюлейман Ахмед, гр. Цар Калоян
Павдо Лазаров Ташев, гр. Сандански
Павел Василев Протогеров, гр. София
Павлинка Христова Калдръмова, с. Ресилово
Пенка Василева Лазарова, гр. Горна Оряховица
Пенка Йоргова Маринова, гр. Добрич
Петко Михайлов  Михайлов, гр. София
Петко Димитров  Байчев, гр. Добрич
Петрана Иванова Петрова, гр. Монтана
Петър Георгиев Петров , гр. Видин
Петя Христова Гурцова, гр. Сливен
Петя Гошева Кирилова, гр. Габрово
Петя Стефанова Михайлова, гр. Търговище
Петя Атанасова Митева, гр. Ямбол
Пламен  Георгиев Дуков, с. Ново Делчево
Пламен  Димитров  Драгоев, гр. Варна
Пламена Йорданова Бодурова, гр. Сливен
Пламена Михайлова Денчева, гр. Русе
Пламенка Иванова Иванова, гр. Силистра
Полина Васкова Абаджиева, гр. Шумен
Радка Балева Гочева, гр. Сливен
Радка Георгиева Бонева, гр. Шумен
Радослав Киров  Радев , гр. Варна
Райна Стефанова Стойнова, гр. Ямбол
Ралица Йорданова Петрова, гр. Бургас
Ренета Петрова Шаламанова, с. Яхиново
Росен Славчев  Славов , гр. Перник
Росица Махайлова Кадиева, с. Александлово
Росица Борисова Илиева, гр. Монтана
Румен Георгиев Лазаров, гр. София
Румен Димов Колев, гр. Стара Загора
Румен Петков Павлов, гр. Силистра
Румяна Крумова Кръстанова, гр. София
Русиана Йорданова Танева, гр. Стара Загора
Руска Николова Николова, гр. Асеновград
Рухан Хасанов Хюсеинов, с. Стража
Сашка Иванова Иванова, гр. София
Сашка Цанкова Йовчева, гр. Русе
Сашо Ненов Ненов, гр. Бургас
Светла  Славчева Митева, гр. Стара Загора
Светла  Рашкова Рашкова, гр. Силистра
Светлана Николова Андреева, с. Големеново
Светлана Койчева Караджова, гр. Карлово
Светлана Тихомирова Йорданова, гр. Плевен
Севджан Гюрсел Юсеин, с. Чуково
Севинка Петрова Тодорова, гр. София
Сейде Хасанова Юмер, гр. Севлиево
Сергей Цветанов Бараков , гр. Плевен
Силвия Кирилова Стоянова, гр. София
Слави Димов Славов , гр. Казанлък
Славка Архангелова Христова, гр. Варна
Смилена Викторова Коренфелд - Костова, гр. София
Снежана Танева Кирилова, гр. Бургас
Снежана Николова Ковачева, с. Сапарево
Снежанка Костова Горгиева, гр. София
Снежанка Йорданова Илиева, гр. Търговище
Соня Василева Симеонова, гр. Асеновград
Стайка Димитрова Проданова, гр. Казанлък
Станислав Киряков Щерев, гр. Варна
Станислав Пенчев  Добрев , гр. Стара Загора
Станка Трифонова Димитрова, гр. Главница
Стати Киров  Драгов, гр. Габрово
Стефан Иванов Минчев , гр. Сливен
Стефан Христов  Новаков, гр. Габрово
Стефан Димитров  Кърнев, гр. Русе
Стефан Василев Пътов, гр. Плевен
Стефания Антонова Стоянова, гр. София
Стефка Иванова Алипиева, гр. София
Стойчо Стефанов Симеонов , гр. Кюстендил
Стойчо Димитров  Стойчев, гр. Стара Загора
Стоян Тодоров  Стоянов , гр. Силистра
Стоян Стефанов Стоянов , гр. Добрич
Стоянка Славова Караджова, гр. Казанлък
Събчо Панайотов Славов , гр. София
Таня Наскова Николова, гр. Стара Загора
Таня Славова Радева, гр. Димитровград
Татяна Цветанова Баракова, гр. Плевен
Теменужка Ненкова Стоянова, с. Невестино
Тенко Петков Петков , гр. Стара Загора
Теодора Станоева Испиридонова, гр. Дупница
Тихомир Василев Георгиев , с. Скравена
Тодор  Цанев Тодоров, гр. Русе
Тодор  Божидаров Геков, гр. Елин Пелин
Тодорка Радкова Цветкова, гр. София
Тодорка Василева Гайдарова, гр. Габрово
Тонка Савова Дончева, с. Константиново
Тонка Енчева Господинова, гр. Сливен
Тошко Митков  Вачев, гр. Враца
Фаня Ангелова Василева, с. Черногорово
Фатме Мехмед Хасан, с. Лясковец
Филип Трайчев Ангелов , с. Хр.Наново
Хайрие Мехмедова Ибрахимова, гр. Севлиево
Христина Стефанова Башалова, гр. Сливен
Христина Костадинова Папазиян, гр. Русе
Христина Петрова Иванова, гр. Стара Загора
Христина Симеонова Димитрова, гр. Петрич
Христо Митев Христов, гр. София
Христо Пламенов  Василев , гр. София
Христо Кирилов  Ничинков, с. Боянци
Христо Бочев Бочев, с. Войнягово
Христо Бобев Маринов, гр. Разград
Христо Георгиев Пулев, гр. Бургас
Цветан  Илиев  Павлов, гр. Казанлък
Цветанка Димитрова Паскова, гр. Видин
Ценка  Захариева Гусакова, гр. София
Цонка Красимирова Илиева, гр. Пазарджик
Цоню Николов  Цонев, гр. Русе
Щерю Костадинов  Джаров, гр. София
Юли Алексиев Князев, гр. София
Юлиана Романова Баросова, гр. Плевен
Юлия Христова Анастасова, гр. Стара Загора
Юрий Василев Иванов , гр. Варна
Юсеин Юсеинов Байрямов, гр. Добрич
Яна  Костова Виршайм, гр. Стара Загора
Яна  Илиева  Василева, гр. Шумен
Яни Стоянов  Грудев, гр. Кърджали
Янка Тодорова Аликова, гр. Поморие

Печеливши след първото теглене на играта:Телевизор Philips 50“ печелят:

 

Калоян Красимиров Пехливанов, гр. София
Радка Мудева Георгиева, гр. Сливен
Иван Стефанов Русев, гр. Сливен
Христомир Георгиев Христов, гр. Шумен
Виктория Николаева Минкова, гр. Севлиево
Минка Александрова Господинова, гр. Добрич
Донка Григорова Василева, гр. София
Николай Емилов Камбуров, гр. Варна
Сашо Кръстов Митов, гр. Монтана
Мая Цветомирова Маринова, с. Гецово

 

Ваучер за пазаруване в хипермаркетите на Kaufland България на стойност 500 лева печелят:

Елеонора Николова Василева, гр. Русе
Нейка Паунова Тодовичена, гр. Пловдив
Владислав Петров Косовски, гр. Видин
Таня Кънчева Москова, гр. Сливен
Горан Костов Костов, гр. Сандански
Севинч Рафет Мехмед, гр. Пловдив
Десислава Николова Шаламанова, гр. Петрич
Димитринка Петрова Колева, гр. Пловдив
Евгени Митков Кирилов, гр. Радомир
Йорданка Петрова Джисова-Димитрова, гр. Варна

 

Ваучер за пазаруване в хипермаркетите на Kaufland България на стойност 20 лева печелят:Адиле Гюнер Куджаали, гр. Асеновград
Айлин Ахмед Вели, гр. Разград
Александра Христова Младенова, гр. Перник
Александър Ванюшев Иванов, гр. София
Александър Валентинов  Цонев, гр. София
Александър Венциславов Кирилов, с. Драгичево
Анастас Манолов Турналиев, гр. Пловдив
Анатоли Захариев Симеонов, гр. Сливен
Ангел Александров Шатъров, гр. Костенец
Ангел Иванов Ангелов, гр. Монтана
Ангелина Стоянова Танева, гр. Пловдив
Ангелина Христова Канева, гр. Асеновград
Ангелина Йорданова Георгиева, гр. Силистра
Андон Янков Тодоров, гр. Бургас
Андреан Захариев Кръстев, гр. Кресна
Анелия Николаева Петрова, с. Шишковци
Анета Кирова Макавеева, гр. Варна
Ани Иванова Илиева, гр. Благоевград
Ани Божидарова Костадинова, гр. София
Анита Станиславова Иванова, гр. Стара Загора
Анита Йорданова Иванова, гр. Враца
Анна Михайловна Кудрявцева, гр. Бургас
Анна Найденова Димитрова, гр. Разград
Антон Йорданов Мавров, гр. Бургас
Антон  Александров Антов, гр. София
Антония Руменова Иванова, гр. Русе
Арон Тонев Асенов, гр. Плевен
Асен Славчов Рачин, гр. Монтана
Аспарух Стефанов Борисов , с. Буховци
Атанас Николаев Вутов, гр. Горна Оряховица
Атанас Георгиев Атанасов , гр. Ямбол
Атанас Тодоров Господинов, гр. Варна
Атанас Ивайлов Яниславов, с. Рупци
Атанас Кирев Кирев, с. Узунчево
Атанас Илиев Илиев , гр. Силистра
Атанаска Аспарухова Димитрова, гр. Сандански
Атанаска Иванова Нинова, гр. София
Атанаска Панайотова Стоянова, с. Кичево
Бейхан Юсуфов Хюсеинов, с. Трескавец
Бисерка Михайлова Лавришина, гр. Варна
Благовест Цветанов Блажев, гр. Плевен
Богдан Захариев Николаев, гр. София
Божана Димитрова Миланова, с. Ново Делчево
Божура  Спасова Илиева, гр. София
Бонка Йорданова Петрова, гр. Видин
Борис Добромиров Марков, гр. Димитровград
Борис  Милов Диловски, гр. Кюстендил
Борис  Свиленов Александров, гр. София
Борислав Иванов Борисов, гр. Варна
Борислав Олегов Тахчийски, с. Долно Осеново
Борислав Любенов Тончев, гр. Монтана
Борислав Огнянов Димитров, гр. Шумен
Боряна Благоева Вичева, гр. София
Боряна Сергеева Михайлова, гр. Плевен
Боряна Николаева Влахова, с. Самораново
Боян Асенов Кашъмов, гр. Самоков
Бояна  Йорданова Тилова, гр. Пазарджик
Бранимира Йовчева Стоянова, гр. Стара Загора
Валентин Петров Цветанов, гр. Враца
Валентина Данчева Борисова, с. Салманово
Валери Георгиев Ризов, гр. Благоевград
Валери Георгиев Тънкьовски, гр. Враца
Ваня Петрова Ангелова, гр. Ямбол
Васил Христов Чорапинов, гр. Дупница
Васил Дончев Иванов, гр. Варна
Васил Вутев Йотов, гр. Плевен
Василка Боева Илиева, гр. Севлиево
Василка Макавеева Костадинова, гр. Кюстендил
Велика Костова Димова, гр. Ямбол
Величка Петрова Радева, с. Имренчево
Венелина Василева Алексиева, гр. Асеновград
Венцислав Любчов Стоянов, гр. Кюстендил
Вера Стоянова Иванова, гр. Перник
Верка Стоянова Борисова, гр. София
Весела Тодорова Соколова, гр. София
Веселин Николов Дянков, гр. Ямбол
Веселин Николаев  Велев, гр. София
Веселин Георгиев Янев, гр. Варна
Веселка Николова Станкова-Генова, гр. Бургас
Виктор Стефанов Стойчев, гр. Пловдив
Виктор Бориславов Панов, гр. Търговище
Виктория Любомирова Стоименова, гр. София
Виолета Петрова Банчева, гр. Плевен
Виолета Дочева Цветкова, гр. Силистра
Виолета Славчова Киркова, гр. София
Виолета Бисерова Георгиева, гр. Асеновград
Виржиния Миткова Петкова, гр. София
Владимир Пламенов  Младенов, гр. Мизия
Владимир Василев Дамянов, гр. Сандански
Владимир Стоичков Попов, гр. София
Владимир Виталиев Делиев, с. Чакаралово
Владислава Бориславова Богоева, гр. Ловеч
Вурал Гюнер Исуф, гр. Шумен
Вълчо Михалев Вълчев, гр. Варна
Вълчо Желязков Вълчев, с. Енина
Габриел  Здравков Димитров, гр. София
Габриела Станиславова Алексиева, гр. Габрово
Габриела Данчева Михова, гр. Плевен
Галина Костадинова Андреева, гр. Пловдив
Галина Добренова Боянова, гр. Перник
Галина Димитрова Попова, гр. Перник
Галина Запрянова Добрева, гр. Асеновград
Галя Генова Димитрова, гр. Русе
Ганка Калчева Иванова, гр. Казанлък
Ганка Николова Велчева, гр. Пловдив
Гегетик Ервандовна Георгиева, гр. Стара Загора
Гена Петрова Митева, гр. София
Георги Недялков  Делчев, гр. Хасково
Георги Василев Драгнев, гр. Поморие
Георги Жечев Гичев, гр. Габрово
Георги Мавродиев Мавродиев, гр. Димитровград
Георги Стоянов Георгиев, гр. Добрич
Георги Тодоров Иванов, гр. Бургас
Георги Борисов  Митев, гр. Пловдив
Георги Йовев Тафров, гр. Бургас
Георги Драганов Александров, гр. София
Георги Йорданов Кацаров , гр. Пловдив
Георги Иванов Салабашев, гр. Пловдив
Георги Кирилов Филипов, гр. София
Георги Борисов  Тошев, гр. Петрич
Гергана Иванова Константинова, гр. Пловдив
Григорий Александров Горчев, гр. Велики Преслав
Дамян  Александров Боцев, гр. Сандански
Данаил Игнатов Чаръкчиев, гр. Плевен
Даниел Василев Иванов, гр. София
Даниел Валериев Александров, гр. София
Деньо  Тончев Чукалов, гр. Казанлък
Десислав Крумов Димов, гр. Козлодуй
Десислава Сергеева Павлова, гр. София
Детелин  Велков Йонов, гр. Враца
Детелина Илиева Янкова, гр. Добрич
Диана Иванова Вълева, гр. Стара Загора
Диана Спасова Караджова, гр. София
Димиринка Иванова Павлова, гр. Сливен
Димитрина Георгиева Иванова, гр. Габрово
Димитрина Йовкова Димитрова, гр. Карлово
Димитринка Божидарова Станчева, гр. Пазарджик
Димитър Здравков Гачев, гр. Сопот
Димитър Иванов Глинджурски, гр. Стара Загора
Димитър Йовков  Гайдаров, гр. Габрово
Димитър Йорданов Димитров, гр. Варна
Димитър Боянов Иванов, гр. Сливен
Димитър Рачев Иванов, гр. София
Димитър Иванов Спасов, гр. Пловдив
Димитър Крумов Минков , гр. София
Димитър Красимиров Димитров, гр. Велинград
Динко Събев Карасъбев, гр. Сливен
Диян Цонев Димов, гр. Попово
Диян Александров Александров, гр. Русе
Добри Михайлов Алкеев, с. Грашево
Добромир Йорданов Ралев, гр. Карлово
Донка Ангелова Атанасова, гр. Пловдив
Дончо Кунчов Нейчев, гр. Копривщица
Дочо Цветков Иванов, гр. Разград
Евгени  Цанков Илиев , гр. Пловдив
Евгения Христова Йорданова, гр. Плевен
Евгения Иванова Ацалова, гр. Асеновград
Евшен Мехмед Ебиб, гр. Русе
Елена Иванова Анзова, гр. Гоце Делчев
Елена Недялкова Канева, гр. Пловдив
Елена Георгиева Атанасова-Мечева, гр. Варна
Елена Михайлова Пунчева, гр. Видин
Елена Димитрова Герджикова, гр. Пловдив
Елеонора Петрова Кръстева, гр. Монтана
Елиана Иванова Тодоричкова, гр. Горна Оряховица
Елина Викторова Манолова, гр. Димитровград
Елисавета Малинова Симеонова, гр. Перник
Елица Димитрова Радева, гр. Кюстендил
Елка Димитрова Георгиева, гр. Добрич
Елка Христова Иванова, гр. София
Емел Фикриева Вели, гр. Шумен
Емил Димитров Маринов, гр. Бяла
Емилия Симеонова Стайкова, гр. Омуртаг
Жана Господинова Тодорова, гр. Сливен
Жанета Кирилова Петрова, с. Рисово
Жулиета Стоянова Атанасова, гр. Варна
Здравка Веселинова Трифонова, гр. Враца
Здравка Вълчева Щипинска, гр. Видин
Здравко Иванов Иванов, гр. Велико Търново
Златина Славова Дончева, гр. Казанлък
Златка Динева Филипова, с. Даскал Атанасов
Златка Богданова Костова, гр. София
Зорница Борисова Данаилова, гр. София
Ивайло Петев Шипочки, гр. Варна
Ивайло Стефков Стефанов , гр. Русе
Иван Генчев Стоянов, с. Войводино
Иван Светлинов Тодоров, гр. Любимец
Иван Стоянов Петров, гр. Варна
Иван Димитров Бочев, гр. Баня
Иван Димитров Пилков, с. Равда
Иван Бойков Илиев , гр. Плевен
Иван Димитров Велинов, с. Марково
Иван Митков  Иванов, гр. Перник
Иван Цвятков Карабойчев , гр. Пазарджик
Иван Георгиев Четински, гр. Раковски
Иван Цветанов Анастасов, гр. София
Иван Нойков Косев, гр. Стара Загора
Иван Йорданов Желязков, гр. Пловдив
Иван Радославов Петков, гр. Плевен
Иван Илиев Николов, гр. Видин
Иван Добрев  Ачеманов, гр. София
Иван Никифоров  Георгиев , гр. Дупница
Иван Маринов Митров, гр. Пловдив
Иван  Христов  Милушев, гр. София
Иван  Стефанов Иванов, с. Горна Росица
Иванела Николаева Илиева, гр. Велики Преслав
Иваничка Иванова Колева, гр. Севлиево
Иванка Димитрова Балева, гр. Благоевград
Ивета Валентинова Накова, гр. Дупница
Ивиана Владкова Димова, гр. Шумен
Ивона Стефанова Иванова, гр. Кюстендил
Ивона Любомирова Ангелова, гр. София
Илина Димитрова Атанасова, гр. Пловдив
Илия Петков Петков, гр. Карлово
Илиян Светланов Белчев, гр. Дупница
Илияна Петрова Батаклиева, гр. София
Илона Илиева Стамова, гр. София
Илчо Костадинов  Сотиров, гр. София
Йоана Савчева Николова, гр. Варна
Йонка Димитрова Стефанова, гр. Разград
Йордан Николов Лефтеров, гр. Варна
Йордан Цолов Йотов, гр. Мездра
Йордан Иванов Петков, гр. Сандански
Йордан Здравков Здравчев, гр. Асеновград
Йордан Диянов Дейков, гр. Добрич
Йордан Димитров Миронски, гр. Сливен
Йордан Георгиев Юсколов, гр. Дупница
Йордан Николаев  Бочуков, гр. Смолян
Йорданка Лазарова Митева, гр. Добрич
Йорданка Ганчева Дянкова, гр. Ямбол
Йорданка Ангелова Уливерова, гр. Търговище
Ирина Димитрова Люцканова, гр. Първомай
Ирина Стефанова Стоянова, гр. Търговище
Ирина Йорданова Тодорова, гр. Враца
Ирина Каменова  Божинова, гр. София
Калин  Костадинов  Данов, гр. Монтана
Калин  Георгиев Цветков , гр. Пловдив
Калин  Митков  Митев, гр. Перник
Калина Мильова Стоичкова, гр. Пазарджик
Калина Стоева Евстатиева, гр. Пловдив
Калинка Кънчева Минкова, гр. Габрово
Калоян Красимиров Иванов, гр. Видин
Камелия Христова Нинова, гр. Дупница
Камелия Николаева Сергиева- Данова, гр. София
Катя  Христова Савова, гр. Бургас
Кера Кирчева Христова, гр. Генерал Тошево
Кети Димитрова Янчулева, гр. София
Коста  Стефанов Костов, гр. Добрич
Коста  Димитров Костов, гр. Бургас
Красиана Димова Сухлоева, с. Мерданя
Красимир Руменов Цветков , гр. Монтана
Красимира Цанкова Атанасова, гр. София
Кремена Светославова Енчева, гр. Разград
Кръстю Генчев Кръстев, гр. Димитровград
Лазар Николов Каназирски, гр. Ботевград
Лалка Цветкова Ценкова, гр. Монтана
Лиляна Никифорова Борисова, гр. Перник
Лъчезар Личев Станчев, гр. Горна Оряховица
Любка Кирилова Колева, гр. Добрич
Любомир  Александров Попов, гр. Кюстендил
Любомир  Георгиев Пашалийски, гр. София
Маври  Николов Мавров, гр. Димитровград
Магдалена Христова Иванова, гр. Асеновград
Магдалена Точева Янакиева, гр. Хасково
Магдалина Апостолова Солидова, гр. Пловдив
Максим Володиев Томов, гр. София
Малина Трифонова Койчева, гр. Варна
Манол Любомиров Христов, гр. Варна
Мануела Йорданова Александрова, гр. Пловдив
Маргарита Йорданова Вичкова, гр. Варна
Мариан  Александров Иванов, гр. Русе
Мариана Атанасова Ангърова, гр. Силистра
Мариана Генчова Костадинова, гр. Кюстендил
Мариана Петрова Манева, гр. Сливен
Мариана Василева Ангелова, гр. София
Мариета Георгиева Николова, гр. Ботевград
Марийка Петрова Добрева, гр. Русе
Марина Владимирова Минкова, гр. Варна
Маринка Петрова Цонева, гр. Разград
Маринка Иванова Семеонова, гр. Сливен
Мария Йорданова Черпелийска, гр. Пловдив
Мария Стоянова Беленска, гр. Пловдив
Мария Димитрова Цолова, гр. София
Мария Петкова Тодорова, гр. Враца
Мария Илиева Цветкова, гр. Хасково
Мария Иванова Колева, гр. Пловдив
Мариян Иванов Колев, гр. Бургас
Марияна Борисова Колева, гр. Враца
Марияна Георгиева Калабакова, гр. Благоевград
Мартин Иванов Иванов, гр. Плевен
Мартин Росенов Ганев, гр. Генерал Тошево
Мартин Руменов Христов, гр. Велико Търново
Мартин  Йорданов Мъглов, гр. София
Мартина Христова Донева-Йорданова, гр. Силистра
Мая Стоянова Йорданова, гр. Варна
Мая Николова Стойкова, гр. Сливен
Мая Атанасова Илийкова-Георгиева, гр. София
Мерал Мехмедова Хюснюева, гр. Шумен
Мерлин Мустафа Нуриева, с. Ясеновец
Методи Неделков Колчев, гр. София
Мехмед Гюнер Саидахмед, гр. Джебел
Миглена Ангелова Чанева, гр. София
Милен Руменов Петков, гр. Варна
Милен Георгиев Маринов, гр. Варна
Милен Мариянов Маринов , гр. Варна
Милен Димов  Стефанов , гр. София
Милен Иванов Заимов, гр. Дулово
Милена Бончева Иванова, гр. Габрово
Милица Радостинова Ламбрева, гр. Хасково
Милко Иванов Койрушки, гр. Раковски
Миля Василева Аначкова, гр. София
Минчо Димитров Колев , гр. Пловдив
Мирослав Стефанов Маринов, гр. Шумен
Мирослава Любенова Михайлова, гр. София
Митко Статев Статев, гр. Бургас
Михаела Пламенова Михайлова, гр. Шумен
Моника Георгиева Кинова, гр. Пловдив
Надежда Димитрова Михайлова, гр. Варна
Надежда Данчова Балабанова, гр. Благоевград
Надежда Колева Гагева, гр. Бургас
Надежда Вадимовна Зотова, гр. Бургас
Надя Драгнева Белчева, гр. Добрич
Найден Митков  Иванов, гр. Стара Загора
Нася Димитрова Атанасова, гр. Симеоновград
Невена Димова Митева-Кирова, гр. Габрово
Невин Мехмедова Мехмедова, гр. Търговище
Неджми Зюлкюфов Ибрямов, гр. Разград
Недка  Димитрова Атанасова, гр. Русе
Недялка Василева Русева, гр. Шумен
Незабравка Владимирова Пчелинска, гр. София
Нели Вълчева Сфетка, гр. Хасково
Нели Методиева Колчева, гр. София
Несрин Сюлейман Осман, гр. Шумен
Нечо Иванов Иванов, с. Богдан
Нида Мустафова Ибрахимова, гр. Търговище
Никола Невенов Станчев, гр. Кърджали
Никола Василев Стоименов, гр. Пловдив
Николай Петров Георгиев, гр. Благоевград
Николай Стаменов Георгиев, с. Громошин
Николай Иванов Хаджийски, гр. Дупница
Николай Георгиев  Мраценков, гр. София
Николай Янков  Цеков, гр. Видин
Николай Иванов Недялков, гр. Севлиево
Николай Стефанов Цаков, гр. София
Николай Людмилов Тасков, гр. Перник
Николета Димитрова Стоянова, с. Ивайло
Нина Стефанова Анастасова, гр. Сливен
Ния Светлозарева Стоянова, гр. София
Новелия Златкова Христова, гр. София
Олег Найденова Боянов , гр. Перник
Оля Илиева Панчева, гр. Перник
Павел Руменов Кичуков, гр. Бургас
Павлинка Томова Ангелова, гр. Русе
Пенка Кирилова Ташкова, гр. Сливен
Пенка Андреева Кръчмарова, гр. Карлово
Пенка Славова Дойчева, гр. Силистра
Пенка Петрова Петрова, гр. Пловдив
Пенчо Славейков Младенов, гр. София
Петкана Илиева Петкова, гр. Кубрат
Петко Любомиров Иванов, гр. Варна
Петко Костадинов  Каридков, гр. Ямбол
Петко Василев Васков, гр. Пловдив
Петра Митева Стоянова, гр. Силистра
Петър  Партениев Стефанов, гр. Разград
Петър  Пенчев Петров, гр. Горна Оряховица
Петър  Антонов Антонов, с. Долно Сахране
Петър  Янков Янев, гр. Ямбол
Петър  Георгиев Петров, гр. Благоевград
Петър  Тодоров Петров, гр. Русе
Петьо Бойдев Бойдев, гр. Хасково
Петя Тодорова Колчакова, гр. Пазарджик
Петя Милева Енчева, гр. Разград
Петя Димитрова Щерева, гр. Бургас
Петя Кънчева Имперова, гр. Разград
Петя Стилиянова Събева, гр. Севлиево
Петя Хубомирова Петрова, гр. Пловдив
Петя Лазарова Стоянова, гр. Ботевград
Пламен Насков Кехайов, гр. Пловдив
Пламен Митев Петков, гр. Горна Оряховица
Пламен Донев Иванов, гр. Шумен
Пламен Костадинов  Иванов, гр. Ямбол
Полина Димитрова Цветкова, гр. Благоевград
Радка Ангелова Динова, гр. Търговище
Радка Янкова Дичева-Стоянова, гр. Бургас
Радослав Петров Златков, гр. София
Ралица Вълкова Георгиева, гр. София
Росен Илиев Цанков, гр. Разград
Росен Анатолиев Димитров, гр. Плевен
Росен Йорданов Михов , гр. Плевен
Росица Борисова Гашпарова, гр. София
Румен Иванов Каменов, гр. София
Румен Стефанов Александров, гр. Перник
Румен Славчев  Ангелов , гр. София
Румяна Георгиева Атанасова, гр. Хасково
Румяна Светославова Савова, гр. София
Савина Боянова Кръстева, гр. Видин
Сашо Младенов  Симеонов, гр. Пловдив
Сашо Георгиев Боруков, гр. Асеновград
Светла Димитрова Макавеева, гр. Карлово
Светлана Захариева Сиракова, гр. Сандански
Светлана Стефанова Стефанова, гр. Кюстендил
Светослав Радев Радев , гр. Русе
Себиле Веждиева Хасанова, гр. Опака
Сезен Гюрселова Хасанова, гр. Русе
Силвана Петрова Варадинова, гр. Батановци
Силвия Атанасова Станчева, с. Борово
Силвия Димитрова Динева, гр. Сливен
Симеон Александров Манов, гр. Кюстендил
Симеон Иванов Кирилов, гр. София
Славчо Йорданов Георгиев, гр. Ботевград
Славчо Славов Димитров, гр. София
Снежана Стоянова Стамболиева, гр. Варна
Снежана Василева Ралева, гр. Шумен
Снежана Маринова Маринова, гр. Разград
Снежанка Иванова Иванова, гр. Варна
Снежинка Миткова Братованова, гр. Севлиево
Спас Нейков Господинов, гр. Карнобат
Станимир Нончев Нончев, гр. Пловдив
Станимир Димитров Димитров, гр. Стара Загора
Станимир Николов Колев , гр. Стара Загора
Станислав Христов Кожухаров, гр. Димитровград
Станислав  Зарев Станиславов, гр. Перник
Станислава Динкова Тангърова, гр. Пазарджик
Станислава Димитрова Райкова, гр. София
Станка Христова Лахтева, гр. Ямбол
Станко Радев Шивачев, гр. Бургас
Стела Стефанова Иванова, гр. Бургас
Стефан Александров Иванов, гр. София
Стефан Иванов Христофоров, гр. София
Стефка Христова Стоева, гр. Разград
Стефка Николова Гюндурова, гр. София
Стефчо Киров Николов, гр. Кърджали
Стойна Димитрова Джингарова, гр. Пловдив
Стоян Нанов Баръмов, гр. Плевен
Стоян Матеeв Стоянов, гр. Добрич
Стоян Цонев Цонев, гр. Силистра
Стоян Крумов Иванов, гр. Търговище
Стоянка Дикова Маринова, гр. София
Стоянка Петрова Славова, гр. Силистра
Сузан Исмет Шериф, гр. Силистра
Сунай Исмаилов Мехмедов, гр. Търговище
Таня Илиянова Христова, гр. Монтана
Таня Петрова Тодорова, гр. Стара Загора
Таня Стоянова Петрова, гр. Сливен
Тачо Дончев Духтев, с. Копринка
Теменуга Борисова Христова, гр. Габрово
Теменужка Грозева Христова, гр. Стара Загора
Теменужка Ганчева Алексиева, гр. Габрово
Теменужка Петкова Колева, гр. София
Теодора Симеонова Недялкова, гр. София
Теодора Атанасова Маркова, гр. Видин
Тетяна  Моисеевна Николова, гр. Русе
Тихомир Димитров Проданов, гр. Казанлък
Тихомир Георгиев Учков, гр. София
Тодор Маргаритов Априков, гр. Бургас
Тодор Петров Даскалов, гр. Дупница
Тодор Стефанов Костадинов, гр. Бургас
Тодор Коев Раев, гр. Димитровград
Тодор Вергилов Филипов, гр. София
Тодор Иванов Стоев , гр. Кърджали
Тодор Димитров Бойчев, гр. Русе
Тончо Цанев Тотев, гр. Казанлък
Тоня Руменова Деспотова, с. Казичене
Тошко Дамянов Хинков, гр. София
Трайчо Димитров Трайков, гр. София
Феодор Йорданов Марчев, гр. София
Филип  Иванов Балтов, гр. Карлово
Хамза  Хюсеинов Бозов, с. Янаново
Хана Махмуд Катаат, гр. София
Хатидже Хасанова Джила, гр. Ардино
Христо Милчев Шопов, гр. Ботевград
Христо Кръстев Христов, гр. Разград
Христо Владимиров  Тунчев, гр. София
Христо Иванов Лазаров, гр. Пловдив
Христо Антонов Христов, гр. София
Христо Николов Гавазов, гр. Пловдив
Христо  Стефанов Панталеев, гр. София
Цанка Димитрова Костадинова, гр. Видин
Цветан Иванов Малчев, гр. Долна Оряховица
Цветан Георгиев Цветанов, гр. Сливен
Цветан Димитров Генчев, гр. Видин
Цветанка Младенова Николова, гр. Варна
Цветанка Григорова Григорова, гр. София
Цветелина Трифонова Иванова, гр. Варна
Цветко Благоев Спасов, гр. София
Цветомил Георгиев Цолов, гр. Бяла Слатина
Цветомир Илиев Ценов, гр. Видин
Цветомира Ивова Илиева, гр. София
Цецка Кирова Николова, гр. Видин
Цоло Цветанов Ненов, гр. Ботевград
Цонко Сашев Беев, с. Грозден
Чаню Петров Кънев, гр. Сливен
Шинка Георгиева Червенкова, гр. София
Шон Тхан Фам, гр. София
Юлиян Димитров Янев, гр. Шумен
Явор Георгиев Наков, гр. Дупница
Яна Господинова Йорданова, гр. Стара Загора
Яница Йорданчева Йорданова, гр. Кричим
Янко Ранков Димитров, с. Иваново
Янко Димов  Димов, гр. Шумен

Спечелете с Kaufland

Ето и имената на късметлиите, които спечелииха ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на стойност 30 лева. Преди да бъдат публикувани имената им, всички печеливши са уведомени по имейл за спечелените от тях награди.

Мариана Данабашева от гр. Бургас
Петя Кънева от гр. Русе
Красимир Тодоров от с. Ясен
Ивелина Апостолова от гр. Варна
Ивета Димитрова от гр. София
Феридес Акифова от гр. Търговище
Кремена Иванова от гр. Русе
Мариана Духтева от гр. Казанлък
Деница Димитрова от гр. Шумен
Северин Караджов от гр. Пловдив

Кулинарна загадка

Ето и имената на късметлиите, които спечелииха ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на стойност 30 лева. Преди да бъдат публикувани имената им, всички печеливши са уведомени по имейл за спечелените от тях награди.

Харалан Хараланов от гр. Шумен
Анита Дулчева от гр. София
Доротея Трифонова от гр. Сливен
Илиян Савов от гр. Дупница
Донка Янкова от гр. Карлово
Стефан Петров от гр. Пловдив
Петя Григорова от гр. Сливен
Йорданка Георгиева от гр. Ямбол
Румяна Иванова от гр. Кюстендил
Катерина Иванова от гр. Дупница

Отговори и спечели

Ето и имената на късметлиите, които спечелииха ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на стойност 30 лева. Преди да бъдат публикувани имената им, всички печеливши са уведомени по имейл за спечелените от тях награди.

Нора Симеонова от гр. Варна
Генчо Павлов от гр. София
Емил Сукнаров от гр. Русе
Моника Тодорова от гр. Тутракан
Димитринка Киркова-Димитрова от гр. Пловдив
Милена Ганчева от гр. Пирдоп
Милена Дърводелска от гр. Враца
Елена Богданова от гр. София
Бисерка Петкова от гр. Плевен
Николай Топчев от гр. Асеновград