Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Ръководства за употреба SWITCH ON

Изгубили сте ръководството за употреба на Вашия SWITCH ON електроуред? Никакъв проблем – тук можете да го откриете в електронен формат.

Как да разбера модела на моя електроуред

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/bul/03/81/Asset_1600381.jpg

Всеки SWITCH ON електроуред има уникален номер на модела. Той представлява комбинация от цифри и букви (напр. WK-A201 или CM-A001).

Номерът на модела на SWITCH ON електроуредите е отбелязан върху етикета им, който обикновено се намира в долната или задната част на уреда.

Натиснете с мишката върху търсения от Вас модел