Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Ръководства за употреба

Изгубили сте ръководството за употреба на Вашия SWITCH ON, Countryside® или K-Classic MyProject® електроуред? Никакъв проблем – тук можете да го откриете в електронен формат.

Как да разбера модела на моя електроуред

Всеки SWITCH ON, Countryside® и K-Classic MyProject® електроуред има уникален номер на модела. Той представлява комбинация от цифри и букви (напр. WK-A201 или CM-A001).

Номерът на модела на SWITCH ON, Countryside® и K-Classic MyProject® електроуредите е отбелязан върху етикета им, който обикновено се намира в долната или задната част на уреда.

Натиснете с мишката върху търсения от Вас модел

SWITCH ON


Countryside®

 

K-Classic MyProject®

 

K-Classic

 

Liv&Bo®

 

KidLand®

 

Newcential®

 
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19