Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
29.05. - 04.06.

K-take it veggie

Фалафели

200 г
(1 кг = 23,95 )
4,79
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията