Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали
23.01. - 29.01.

Адана кебап

от телешко и
агнешко месо

600 г
(1 кг = 14,99)
- 10%
9,99
8,99
0

Можете да откриете това предложение във Вашия Kaufland филиал:

Вашият Kaufland филиал:
,
Назад към категорията