Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Свежи плодове и зеленчуци през цялата година

Качеството и свежестта на нашите плодове и зеленчуци са наш основен приоритет. Затова упражняваме прецизен качествен контрол от полето до рафта в няколко степени:

Още от засаждането

Заедно с производителите, с които си партнираме, избираме най-добрите и подходящи сортове и семена още преди сеитба.

По време на отглеждането

Държим лично да следим условията на отглеждане и съхранение, както и процесите по производство на продукцията - на място във фермите на производителите, с които работим.

© office.cadrage@gmail.com

Качествен контрол при логистиката

За да достигат свежи и с високо качество до потребителите, 363 дни в годината, 23 от всички 159 рампи в логистичния ни център в село Стряма обслужват приема на плодовете и зеленчуците.

Продукцията преминава всекидневен качествен контрол, който установява дали всеки артикул отговаря на строгите изисквания на търговската верига за вида на продукта – свежест, качество, цялост, здравина, чистота и аромат, грамаж/диаметър, коректност на етикета – клас, произход, марка, сорт, както и качеството на опаковката. За окачествяване на продуктите използваме над 50 специализирани инструмента.

Съобразени условия на съхранение

Плодовете и зеленчуците се съхраняват при строго съобразена за тях температура в логистичния ни център – повечето артикули се складират на температура между 9 и 11 градуса, а бананите – между 14 и 16 градуса.

Независими тестове

Наблюдаваме нивата на пестициди в продукцията, като месечно изпращаме проби от продукцията в лаборатория, акредитирана от BELAC (Белгийска акредитираща институция)

Температурен контрол при доставката

Транспортирането на плодовете и зеленчуците до нашите хипермаркети също се осъществява при строг температурен контрол в пригодени за целта камиони с три температурни зони. Движението им се проследява сателитно, което позволява контрол на температурата във всеки един момент от пътя до хипермаркетите на веригата в цялата страна. По този начин се избягва температурният шок при излагане на продукцията на рафтовете във веригата и се гарантира тяхната оптимална свежест за клиентите.

Контрол в хипермаркета през целия ден

Свежестта и качеството на продукцията се контролират на място в нашите хипермаркети през целия ден. Приемаме плодовете и зеленчуците много рано сутрин и ако отговарят на изискванията ни за цялост и здравина, чистота и аромат, грамаж/диаметър, коректност на етикета и качество на опаковката, те стигат до рафтовете ни. Там следим свежестта и качеството им на всеки нечетен час.

Сертифициране по стандарта Global G.A.P*

Полагаме усилия за развитието на устойчив бизнес климат. Доказателство за това е финансовата помощ за 11 български фермери в размер на над 250 хил. лв., която компанията инвестира по програмата на Световната банка Global G.A.P. през последните години. В резултат на това производителите имат възможност да намалят наполовина торовете и препаратите за растителна защита и да оптимизират производствените си разходи. Това има директно отражение върху по-високото качество на продукцията им.

*GLOBAL G.A.P. е глобална програма, задаваща световен стандарт в сертифицирането на производители. Програмата свързва производители с търговците с цел подобряване на качеството на продукцията, като по този начин подсигурява качествения избор на крайния потребител в избора му на стока. Global G.A.P. е пряко свързана с Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации. Повече информация за програмата ще намериш тук: http://www.globalgap.org/uk_en/Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19