Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Свежи плодове и зеленчуци през цялата година

Качеството и свежестта на нашите плодове и зеленчуци са наш основен приоритет. Затова упражняваме прецизен качествен контрол от полето до рафта в няколко степени:

Представяме ви едно нестандартно решение за реклама, което ангажира вниманието на чакащите на каса и директно насочва към съответния продукт, марка, магазин. , ����������� �� ���� ������������ ������� �� �������, ����� �������� ���������� �� �������� �� ���� � �������� ������� ��� ���������� �������, �����, �������.

Още от засаждането

Заедно с производителите, с които си партнираме, избираме най-добрите и подходящи сортове и семена още преди сеитба.

По време на отглеждането

Държим лично да следим условията на отглеждане и съхранение, както и процесите по производство на продукцията - на място във фермите на производителите, с които работим.

Качествен контрол при логистиката

За да достигат свежи и с високо качество до потребителите, 363 дни в годината, 23 от всички 211 рампи в логистичния ни център в село Стряма обслужват приема на плодовете и зеленчуците.

Продукцията преминава всекидневен качествен контрол, който установява дали всеки артикул отговаря на строгите изисквания на търговската верига за вида на продукта – свежест, качество, цялост, здравина, чистота и аромат, грамаж/диаметър, коректност на етикета – клас, произход, марка, сорт, както и качеството на опаковката. За окачествяване на продуктите използваме над 50 специализирани инструмента.

Със зелена логистика

Над 85% от всички доставки до нашите хипермаркети в страната са осъществяват от камиони на метан. Смята се, че това гориво намалява емисиите на парникови газове* в атмосферата и така щади природата.

 

Съобразени условия на съхранение

Всички плодове и зеленчуци се съхраняват при строго съобразена за тях температура в логистичния ни център – повечето артикули се складират на температура между 9 и 11 градуса, а бананите – между 14 и 16 градуса.


С устойчив амбалаж

През 2019 г. транспортирахме 28 милиона килограма плодове и зеленчуци от производителите до нашите обекти в 100% рециклируемите каси за многократна употреба на Euro Pool System (EPS), вместо в еднократни картонени и пластмасови опаковки.

Представяме ви едно нестандартно решение за реклама, което ангажира вниманието на чакащите на каса и директно насочва към съответния продукт, марка, магазин. , ����������� �� ���� ������������ ������� �� �������, ����� �������� ���������� �� �������� �� ���� � �������� ������� ��� ���������� �������, �����, �������.

Едри, дребни, или по стандарт
 

Какво означава калибър при плодовете и зеленчуците?


Това са стандарти, които използваме в Kaufland, за определяне големината/размера на всеки продукт*


За всеки плод или зеленчук има различна скала за калибър. Той може да бъде обозначен с цифри или с букви.

Измерва се:

  • диаметърът (картоф, домат и др.)
  • дължината (банан, тиквичка и др.)
  • теглото (диня, зелка и др.)

Независими тестове

Наблюдаваме нивата на пестициди в продукцията, като месечно изпращаме проби от продукцията в лаборатория, акредитирана от BELAC (Белгийска акредитираща институция)

Температурен контрол при доставката

Транспортирането на плодовете и зеленчуците до нашите хипермаркети също се осъществява при строг температурен контрол в пригодени за целта камиони с три температурни зони. Движението им се проследява сателитно, което позволява контрол на температурата във всеки един момент от пътя до хипермаркетите на веригата в цялата страна. По този начин се избягва температурният шок при излагане на продукцията на рафтовете във веригата и се гарантира тяхната оптимална свежест за клиентите.

Контрол в хипермаркета през целия ден

Свежестта и качеството на продукцията се контролират на място в нашите хипермаркети през целия ден. Приемаме плодовете и зеленчуците много рано сутрин и ако отговарят на изискванията ни за цялост и здравина, чистота и аромат, грамаж/диаметър, коректност на етикета и качество на опаковката, те стигат до рафтовете ни. Там следим свежестта и качеството им на всеки нечетен час, като по този начин осигуряваме пресни плодове и зеленчуци през целия ден.

Сертифициране по стандарта Global G.A.P**

Полагаме усилия за развитието на устойчив бизнес климат. Доказателство за това е финансовата помощ за 11 български фермери в размер на над 250 хил. лв., която компанията инвестира по програмата на Световната банка Global G.A.P. през последните години. В резултат на това производителите имат възможност да намалят наполовина торовете и препаратите за растителна защита и да оптимизират производствените си разходи. Това има директно отражение върху по-високото качество на продукцията им.

Съвместна обучителна програма с Аграрния университет в Пловдив за гаранция качеството на продукцията

Свежата продукция в Kaufland преминава всекидневен контрол, който установява дали всеки артикул отговаря на строгите ни изисквания за качество – свежест, цялост, здравина, чистота, аромат, грамаж, клас, произход, сорт и други, като не правим компромис с нито един от тези показатели. Именно заради това инвестираме усилено в добрата подготовка и задълбочени познания на професионалния екип, който извършва тези всекидневни проверки. Държим всяка година специалистите ни да преминават редица регулярни профилирани обучения заедно с професорите от Аграрния университет, които имат за цел да актуализират и разширят познанията им за специфичните характеристики на свежите продукти.


Агентите на добрата храна шеф Владимир Тодоров и Александър Сано следят качеството на плодовете и зеленчуците, които предлагаме в Kaufland, изключително отблизо. Техните майсторски съвети за качествен пазар може да видиш във видеото.