Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Прясно месо от нашата свежа витрина

Нашият основен приоритет е да ви осигурим свежо и качествено месо. Затова прилагаме прецизен качествен контрол на продукцията в няколко степени:

Завишени изисквания към производителите и доставчиците, с които работим

Освен задължителното законово изискване производителите да имат внедрена системата HACCP за осигуряване на безопасността на храните при тяхното производство и дистрибуция, в Kaufland налагаме допълнителни условия, с които гарантираме качеството на продукцията. Очакваме от доставчиците и производителите да са сертифицирани и по международните продуктови стандарти за безопасност на храните от групата GFSI.

Регулярни проверки на качеството от трети независими страни

Четири пъти в годината се извършват лабораторни анализи и тестове в акредитираната българска лаборатория Глобалтест. Всяка година Kaufland България преминава и независим външен международен одит за норми и вътрешни изисквания за работа със свежи храни, осъществен от световния лидер в сферата на проверката, верификацията, тестването и сертифицирането - SGS.

Представяме ви едно нестандартно решение за реклама, което ангажира вниманието на чакащите на каса и директно насочва към съответния продукт, марка, магазин. , ����������� �� ���� ������������ ������� �� �������, ����� �������� ���������� �� �������� �� ���� � �������� ������� ��� ���������� �������, �����, �������.

Качествен контрол при прием на продукцията в склада ни и хипермаркетите

Прилагаме шест степени на качествен контрол още при приемане на продукцията в нашия Централен склад. Започваме с визуална инспекция – продуктите трябва да отговарят на нашите изисквания за форма, размер, цвят и визия. Измерваме предварително температурата както на самия артикул, така и на помещението, в което той ще се съхранява. Следим внимателно информацията на етикета и съответствието й с изискванията ни. 

Доставяме чрез непрекъсната хладилна верига

Гарантираме прецизен и съобразен с продукцията температурен режим на логистика от транжорната до свежите витрини в нашите хипермаркети. На всяка стъпка от веригата на доставка температурата се поддържа между 0 и 4 градуса.

Проверка при прием в хипермаркета

В специално създадените хладилни помещения в складовете на нашите хипермаркети извършваме още веднъж контрол върху формата, размера, цвета и визията. Измерваме и температурата на продукцията при доставянето й във всеки наш обект.

Постоянен контрол при условията на съхранение

99% от месото и месните продукти в нашите свежи витрини се транспортират към нашите хипермаркети в страната още на същия ден, в който са доставени в Централния ни склад. Продукцията се задържа във свежите ни витрини до 24 часа след излагането й за продажба. Артикули като мляно месо,  субпродукти и месо с кост дори не пренощуват. Температурата на свежата витрина се контролира вътрешно по три пъти на ден, а външна акредитирана фирма я следи денонощно чрез датчици, които я измерват във всеки един момент.


Агентите на добрата храна шеф Владимир Тодоров и Александър Сано следят качеството на месото от свежата витрина на Kaufland изключително отблизо. Техните майсторски съвети за качествен пазар може да видиш във видеото.