Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Защита на личните данни за K-App

България

Политика за защита на личните данни за Kaufland приложението (К-Арр)

Защитата на Вашата лична сфера е от голямо значение за нас, тъй като ние възприемаме защитата на личните данни като ориентиран към клиента признак за качество. Изложените по-долу клаузи за защита на личните данни целят да Ви информират за събирането, съхраняване и цялостната обработка на Вашите лични данни при регистрацията и ползването на приложението К-Арр. Kaufland не обработва получените от Вас при ползването на приложението данни за никакви други цели, освен подробно посочените и описани тук. Без изрично съгласие от Ваша страна Вашите данни не се използват или анализират нито за рекламни цели, нито биват предавани на трети лица.

1. Първоначален процес на регистрация

След изтеглянето на приложението К-Арр Вие можете да се регистрирате лично като ползвател. Това Ви дава възможност, например, за споделяне на информация с други ползватели, като например - Вашите списъци на покупки. За тази цел, от Вас се събират и използват следните задължителни данни: Вашето име, имейл-адрес и избрана лично от Вас парола. Вашият имейл-адрес служи като потребителско име за бъдещото ползване на К-Арр. Вашето име се използва единствено с цел да можем да се обръщаме към Вас поименно в приложението.

Като алтернатива можете да влезете в приложението по опростен начин и посредством акаунтите Ви за социалните мрежи – Social Logins (към настоящия момент през Facebook, Twitter или Google+).

2. Достъпи от социални мрежи (Social Logins) / Съгласие за реклама

Ние Ви предоставяме възможността да се регистрирате и да използвате приложението чрез Вашия акаунт във Facebook, Google+ или Twitter (Social Login). Допълнителна регистрация за К-Арр в този случай не е необходима. Акаунтът за Вашата социална мрежа (Twitter, Facebook или Google+) се свързва с К-Арр, така че Вие да можете да се идентифицирате по отношение на К-Арр и да влезете в него с акаунта от Вашата социална мрежа. Предимството за Вас е, че не трябва да помните нова парола за К-Арр.
За влизане в приложението Вие бивате препратени към страницата на Вашата социална мрежа (Twitter, Facebook или Google+), където можете да влезете с Вашите потребителски данни. По този начин Вашият профил във Facebook, Twitter, респ. Google+ се свързва с К-Арр. Чрез тази връзка ние автоматично получаваме от Facebook Inc., Twitter Inc., респ. Google Inc. следната информация:
- числов идентификационен номер на социалната мрежа;
- имена;
- пол;
- потребителско име в Twitter, Google+, респ. Facebook;
- верифициран ли е акаунтът,  напр. „Да“;
- линк към Вашия публичен профил в избраната социална мрежа.

Освен това, операторът на социалната мрежа научава за свързването на Вашия акаунт в тази мрежа с нашето приложение К-Арр.

Ние запазваме и ползваме тези данни, за да можем да Ви идентифицираме като потребител и да се обръщаме към Вас в К-Арр по правилен начин.

В случай че ползвате услугите на достъп от социални мрежи (Social Logins Servicеs), Вие се съгласявате и с описаното по-долу обработване на Вашите данни:

Съгласен съм в рамките на процедурата за достъп от социални мрежи операторът на моята социална мрежа (Twitter, Facebook или Google+) да предостави на Kaufland следните данни (доколкото те 1. са заложени в моя профил в социалната мрежа от мен самия, 2. са заложени от мен като публично достъпни и 3. не ограничавам достъпа за Kaufland в рамките на регистрацията в К-Арр):
- имейл-адрес,
- дата на раждане*;
- местожителство*;
- данни за образование / професионално развитие*;
- интерес към следните събития*;
- интерес към следните книги*;
- интерес към следната музика*;
- интерес към следните филми*;
- интерес към спортни отбори или индивидуални спортисти*;
- статус на отношения*.

Kaufland има право да съхрани тези данни в моя персонален профил в К-Арр. С изключение на данните за образование / професионално развитие, Kaufland има право да анализира тези данни за рекламни цели, за да ми предоставя в съответствие с моите интереси, моя статус и моето местожителство адаптирани индивидуални предложения от асортимента на Kaufland посредством К-Арр. Данните за образование и моето професионално развитие могат да бъдат анализирани за статистически цели само в анонимизиран вид. Личните данни не могат да бъдат предавани на трети лица извън Групата Kaufland или да бъдат обработвани за други цели.

Указание: Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време чрез изпращане на имейл до service@kaufland.de, което ще породи действие занапред. В този случай повече няма да можете да ползвате функцията за достъп от социална мрежа, а ще трябва да се регистрирате в К-Арр по обичайния начин.

Допълнителна информация относно използването на Twitter, Facebook и/или Google+ и настройките за личната сфера на акаунта във Вашата социална мрежа можете да получите от указанията за защита на личните данни и от условията за ползване на 
Facebook (http://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (http://twitter.com/privacy), респ. Google+ (http://www.google.com/policies/privacy).

3. Влизане и излизане

Когато сте влезли с Вашето потребителско име и Вашата парола в К-Арр, Вие можете да ползвате всички функции на К-Арр, като паролата Ви се запаметява в приложението. Следователно, след затваряне на приложението трябва само да докоснете иконата на К-Арр върху десктопа на Вашия таблет/ смартфон, за да стартирате отново К-Арр. Независимо от това, в случай че не използвате приложението, не се осъществява пренос на данни. Вие можете обаче по всяко време да излезете от приложението ръчно. При подновен старт на К-Арр трябва отново да бъдат въведени само Вашите данни за достъп.

4. Филиален навигатор

Чрез географските кординати на Вашето крайно устройство, последното може да бъде локализирано, за да Ви бъде показан в К-Арр най-близо разположеният филиал на Kaufland със съответната за него  информация (работно време, адрес, предложения). В зависимост от направените от Вас настройки на Вашето устройство за определяне на местоположението от К-Арр могат да бъдат използвани следните данни: GPS данни за местоположение, инициализация на WLAN мрежа, в която евентуално сте влезли понастоящем, мрежова точка на достъп до мобилна мрежа.

При устройства с операционна система IOS това може да се осъществи едва тогава, когато ползвателят активно използва функцията Филиален навигатор. При операционни системи Android определянето на местоположението се извършва автоматично след отварянето на К-Арр.

Важно в тази връзка е, че данните за Вашето местоположение остават в К-Арр само върху Вашето устройство като не се прехвърлят към Kaufland и не могат да бъдат разчетени от Kaufland. Подобно на ориентирането върху карта, Вашето крайно устройство определя само местоположението си и след това търси най-близките локации на филиали на Kaufland, които са заложени в К-Арр. С оглед на това, Kaufland не локализира нито Вас, нито Вашето устройство и в никакъв момент не знае, къде се намирате Вие. Когато Вие преглеждате в К-Арр актуални предложения, те са адаптирани регионално към предложенията на избрания от Вас през филиалния навигатор филиал (виж и т. 5).  

5. Показване на актуалните предложения

Чрез тази функция се показват актуалните предложения на получените с помощта на филиалния навигатор филиали (виж функция Филиален навигатор).

6. Показване на рецепти

Чрез тази функция можете да видите предложени готварски рецепти. Допълнително, ще бъдете насочени и към съответните продукти, от които се нуждаете при готвенето. Вие имате възможност да прехвърлите продуктите от рецептата, която Ви хареса, в персонален списък за пазаруване.

7. Поддържане и споделяне на индивидуални списъци на покупки

С помощта на К-Арр Вие можете да изготвяте и поддържате индивидуални списъци на покупки, за да облекчите по този начин Вашето пазаруване в Kaufland. Освен това, имате възможността да споделяте Вашите лични списъци на покупките с други потребители на К-Арр, за да може, например, този друг потребител (член на Вашето семейство или приятел) да ги напазарува при нас вместо Вас. За тази цел, Вие и получателят на списъка на покупките трябва да сте влезли в К-Арр. Данните на Вашия списък на покупките се анализират анонимно и отнесено към филиала само за статистичски цели.

8. Обратна връзка от клиентите

Вие имате възможност през К-Арр да изпратите до Kaufland клиентско мнение (похвала / критика / препоръка). Вашето мнение след това се обработва от Kaufland и Вие ще получите отговор. За тази цел се събират и използват следните данни: Вашите имена, вид и предмет на Вашата обратна връзка, час и дата на Вашата обратна връзка, имейл-адрес и (когато е посочен) Вашият телефонен номер (за евентуални въпроси по Вашето мнение). Вие имате възможност да изберете, дали желаете отговор по имейл или по телефона.
Вашето мнение и данни за Вашата клиентска обратна връзка не се използват за никакви други цели. Най-късно в срок от 90 дни след отговора на Вашата обратна връзка личните данни се анонимизират.

9. Прилагане на снимка при обратна връзка от клиентите

Вие имате и възможността да приложите снимка директно към Вашата клиентска обратна връзка, която сте направили с Вашия смартфон или таблет (напр. изображение на рекламиран продукт, или по друг повод за оплакване) като я изпратите през К-Арр до Kaufland.

Моля, имайте предвид, че от законови съображения нямате право да фотографирате лица без тяхното знание и съгласие (нито служители на Kaufland, нито клиенти или други трети лица). Ако при нас през функцията “Обратна връзка” от клиентите пристигнат снимки на лица, ние, в случай на съмнение незабавно ще ги изтрием и ще Ви помолим да избягвате това в бъдеще.

10. Статистически анализи

Цялата получена от Вас или налична при нас персонална информация ние използваме за анонимни статистически анализи. Това означава, че след анонимизиране Вашите данни биват отнесени към съответния филиал, за да съобразим по-добре предлаганите в този филиал стоки към потребностите на клиентите. Тези анонимни данни от филиала впоследствие вече не могат да бъдат отнесени към никое конкретно лице.  

11. Инструмент за анализ на сривовете в системата (Crashlytics)

В случай на срив в работата на К-Арр ние получаваме анонимни данни, които показват кои последни функции на К-Арр преди срива са били използвани от потребителя на К-Арр. Тези данни се отнасят единствено до К-Арр и неговите функции и не могат да бъдат отнесени към никой индивидуален потребител. Те служат изключително за анализ на грешки.   

12. Facebook Developer Kit

На този уебсайт е възможно да бъдат използвани също така функции и съдържание на Google Maps. Това позволява да бъдат зареждани и показвани интерактивни карти директно на сайта, като по този начин Вие имате удобството да използвате функцията за преглед на карта, така напр. за да намерите филиали на Kaufland именно във Вашия район. Използването на Google Maps е допустимо с оглед изпълнение на легитимните цели на Kaufland да представя всякакви оферти по един по-удобен и привлекателен начин, като прави локациите, посочени на уебсайта, лесно откриваеми за потребителите. Тези цели обосновават легитимния интерес на Kaufland по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

При посещение на уебсайта доставчикът на Google Maps - Google Ireland Limited, получава информация, че Вие сте осъществили достъп до съответната подстраница на уебсайта на Kaufland. За да бъдат използвани функциите на Google Maps, е необходима обработката на Вашия IP-адрес като част от протичащата интернет комуникация. Тази обработка обикновено се осъществява на сървър на Google, находящ се в САЩ. Kaufland няма влияние върху специфичното обработване на данни чрез Google Maps.

За повече информация относно целта и обхвата на обработка на данни от страна на Google Maps, моля, запознайте се с политиката за поверителност на съответния доставчик. Там ще намерите и допълнителна информация относно Вашите права, както и възможните опции за настройка във връзка със защита на Вашата поверителност. Адрес и политика за поверителност на доставчика на Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, https://www.google.com/policies/privacy/. Допълнителни условия за ползване на Google Maps / Google Earth можете да намерите на https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

13. Facebook Developer Kit

В К-Арр е интегриран така нареченият Facebook Software Developer Kit (SDK). Facebook SDK се предоставя от Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Той подпомага рекламния успех на протичащи във Facebook рекламни кампании за мобилни приложения, като например, не се показва реклама за съответното приложение при такива крайни устройства, върху които това приложение вече е инсталирано. Facebook SDK позволява различни статистики относно инсталирането на приложението и успеха на рекламната кампания. В допълнение, биха могли да се анализират отделни действия (Events) на ползвателя в рамките на приложението, за да може по този начин, например, да се дефинира по-точно и по-добре целевата група за рекламни кампании.

За тази цел, К-Арр изпраща до Facebook псевдонимизирани данни, като например, идентификационния номер на приложението, а също и информацията, че приложението е стартирано. Като псевдоним служи предоставеният от операционната система на крайното устройство рекламен идентификационен номер.

Рекламният идентификационен номер на К-Арр обаче не се използва за оптимиране на реклама, а се отхвърля от Facebook, тъй като в К-Арр Kaufland генерално е блокирало употребата от страна на Facebook на рекламния идентификационен номер за оптимирани рекламни цели. С оглед на това, отделният ползвател не може да бъде точно определен в нито един момент.

România

Protecţia datelor K-App

Protecţia sferei private are pentru noi o mare semnificaţie, căci înţelegem protecţia datelor ca pe o caracteristică de calitate orientată către client. Prevederile privind protecţia datelor care urmează sunt gândite pentru a vă informa cu privire la colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal la înregistrarea şi utilizarea K-App. Kaufland nu utilizează datele aferente utilizării K-App în alte scopuri decât cele indicate şi descris aici detaliat. În particular, fără acord special, datele nu sunt nici utilizate sau evaluate în scopuri publicitare, nici transmise mai departe terţilor.

1. Procedura de primă înregistrare

După descărcarea K-App, puteţi să vă înregistraţi personal ca utilizator. Acest lucru vă permite de exemplu distribuirea către alţi utilizatori a conţinuturilor cum ar fi listele de cumpărături. În acest scop vor fi prelevate obligatoriu şi utilizate următoarele date: numele şi prenumele, o adresă de e-mail şi o parolă aleasă   personal. Adresa de e-mail serveşte exclusiv ca nume utilizator pentru utilizarea viitoare a K-App. Numele este utilizat de K-App numai pentru a vă putea contacta în App cu nume.

Ca alternativă, vă puteţi înregistra simplificat şi prin aşa-numitele Social Logins (actualmente prin Facebook, Twitter sau Google+).

 

2. Social Login / Acordul pentru publicitate

Vă oferim posibilitatea să vă înregistraţi şi autentificaţi pentru K-App prin conturile de Facebook, Google+ sau Twitter (Social Login). Înregistrarea specială pentru K-App în acest caz nu este necesară. De fapt contul de utilizator din reţeaua de socializare (Google+, Facebook sau Twitter) se conectează cu K-App astfel încât cu contul de utilizator Social Media vă puteţi autentifica faţă de K-App şi înregistra acolo. Avantajul este că nu trebuie să reţineţi o parolă nouă pentru K-App.
Pentru înregistrare sunteţi trimişi pe pagina reţelei de socializare (Twitter, Facebook sau Google+) unde vă puteţi înregistra cu datele de utilizator. Astfel se conectează profilul de Facebook, Twitter respectiv Google+ cu serviciul K-App. Prin conectare ni se transmit automat de la Facebook Inc., Twitter Inc. respectiv Google Inc. următoarele informaţii:

 • ID numeric Social Media,
 • prenume şi nume
 • sexul
 • numele de utilizator pe Twitter, Google +, respectiv Facebook
 • contul a fost verificat (verified), de ex. „da“
 • Link la profilul public în serviciul Social Media selectat.

În plus, operatorul serviciului Social Media află de conectarea conturilor de acolo cu K-App noastră.
Noi stocăm şi utilizăm aceste date transmise pentru a vă putea identifica ca utilizator autorizat şi a ne putea adresa corect în K-App.

În cazul  utilizării serviciilor Social Login consimţiţi în plus la prelevarea, prelucrarea şi utilizarea datelor, ca mai jos:
Consimt ca următoarele date (în măsura în care acestea 1. Au fost introduse de mine în profilul meu Social Media, 2. Le-am postat spre a fi vizibile public şi 3. nu limitează pentru Kaufland accesul în cadrul înregistrării la K-App) să poată fi transmise către Kaufland în cadrul procedurii Social Login de către furnizorul meu de servicii  Social Media (Twitter, Facebook sau Google+):

 • adresa de e-mail,
 • data naşterii*
 • adresa completă*
 • date privind educaţia/ parcursul profesional*
 • interesul pentru următoarele evenimente*
 • interesul pentru următoarele cărţi*
 • interesul pentru următoarele genuri de muzică*
 • interesul pentru următoarele filme*
 • interesul pentru echipe sau sportivi individuali*
 • situaţia relaţiilor*

Aceste date pot fi stocate de Kaufland în profilul meu personal K-App. Cu excepţia datelor privind educaţia/parcursul profesional, Kaufland poate evalua aceste date cu scop publicitar, pentru a-mi indica prin K-App oferte individuale din sortimentul de mărfuri Kaufland care corespund intereselor, situaţiei şi locului meu de domiciliu. Datele privind educaţia/parcursul profesional pot fi evaluate numai anonim şi cu scop statistic. Datele nu pot fi transmise terţilor din afara Kaufland sau prelucrate pentru alte scopuri de interes personal.

Precizare: Acest consimţământ îl puteţi revoca oricând, cu efect pentru viitor, printr-un e-mail adresat către service@kaufland.ro. În acest caz nu mai puteţi utiliza atunci funcţia Social Login ci trebuie să vă înregistraţi pentru K-App în modul obişnuit.

Alte informaţii privind logarea prin Twitter, Facebook şi/sau Google+ şi setările ce ţin de sfera privată ale contului dvs. Social Media le găsiţi în menţiunile privind protecţia datelor şi condiţiile de utilizare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter
              (https://twitter.com/privacy?lang=de), respectiv Google+
            http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de).

3. Înscriere şi radiere

De îndată ce v-aţi înscris cu numele de utilizator şi parola personală la K-App, puteţi utiliza de principiu toate funcţiile K-App. Parola rămâne stocată în App. Veți rămâne deci înregistrați în K-App, astfel încât după terminarea App nu trebuie decât să daţi click pe icon-ul K-App de pe Desktop-ul tabletei/smartphone-ului, pentru a reporni K-App. Independent de acest lucru, în cazul neutilizării actuale a aplicației, nu se transmit date. Puteţi să vă deconectaţi oricând manual din cadrul K-App. La repornirea K-App nu mai trebuie reintroduse în acest caz decât datele personale.

4. Identificator de magazin

Aparatul poate fi localizat prin geo-coordonatele terminalului. Poziţia este utilizată pentru a vi se indica în  K-App cel mai apropiat magazin Kaufland şi informaţiile specifice ale  acestuia (programul de funcţionare, adresa, ofertele). În funcţie de setările pe care vi le efectuaţi pe aparat se pot utiliza următoarele date pentru determinarea poziţiei de către K-App: coordonatele GPS, recunoaşterea reţelei WLAN în care sunteţi eventual înregistrat la ora actuală, punctul de conectare la reţeaua mobilă.

Acest lucru se întâmplă la aparate cu sisteme de operare IOS numai atunci când utilizatorul execută activ funcţia de identificator de magazine. La sistemele de operare Android, stabilirea poziţiei se face automat după deschiderea K-App.
Important aici este faptul că datele de poziţie rămân în K-App numai pe telefon şi nu sunt transmise către Kaufland şi nu pot fi citite de Kaufland. Similar cu un serviciu de cartelă, terminalul determină numai poziţia proprie şi caută apoi cele mai apropiate locaţii ale magazinelor Kaufland stocate în K-App. Kaufland deci nu vă localizează personal, nici terminalul, şi nici nu cunoaşte la niciun moment de timp unde vă aflaţi. Selectarea magazinului este necesară pentru afișarea ofertelor disponibile din magazin (v. şi pct. 5).

5. Afişarea ofertelor actuale

Prin această funcţie se afişează ofertele actuale ale magazinului atribuite prin intermediul identificatorului de magazin (v. funcţia de identificator de magazin).

6. Afişarea reţetelor

Prin această funcţie vi se pot afişa reţete de bucătărie propuse. Apoi se face trimitere şi la produsele respective necesare pentru gătit. Aveţi posibilitatea de a transfera pe o listă de cumpărături personală ingredientele reţetei care vă place.

7. Întreţinerea şi distribuirea listelor de cumpărături individuale

Prin K-App puteţi redacta şi întreţine liste de cumpărături individuale, pentru a vă uşura astfel cumpărarea la Kaufland. În plus aveţi posibilitatea de a vă distribui listele individuale de cumpărături şi altor utilizatori de K-App, pentru ca această persoană (de ex. un membru al familiei sau un prieten) de exemplu să vă facă o cumpărătură la noi. În acest scop, pentru ca o listă să poată fi distribuită, ambii utilizatori trebuie să fie înregistraţi în K-App. Datele din lista de cumpărături sunt evaluate numai în scopuri statistice, anonim, cu raportare la magazine.

8. Feedback clienţi

Aveţi în plus posibilitatea de a adresa prin K-App întrebări (laudă / critică / sugestie) către Kaufland în calitate de client. Întrebarea este apoi prelucrată de Kaufland şi i se dă răspuns, dacă acest lucru este solicitat de către inițiator. În acest scop se colectează de la şi se prelucrează următoarele date: numele, prenumele, tipul şi obiectul feedbackului, ora şi data feedbackului, adresa de e-mail şi (dacă este precizat) numărul de telefon (pentru eventuale întrebări suplimentare la solicitare). Aveţi de asemenea posibilitatea de a decide dacă doriţi răspuns pe e-mail sau telefonic.
Datele şi informaţiile referitoare la feedback-ul dvs. de client nu sunt utilizate pentru alte scopuri. Datele se anonimizează cel târziu după 90 zile de la răspunsul la feedback-ul dvs.

9. Funcţia foto aferentă feedback-ului clientului

Mai aveţi posibilitatea de a include direct în feedback-ul dvs. o poză făcută cu tableta sau smartphone-ul şi de a o trimite prin K-App. către Kaufland (de exemplu fotografiind un produs reclamat sau alt motiv de nemulţumire).
Vă rugăm să aveţi în vedere aici, că din considerente juridice nu aveţi voie să fotografiaţi persoane fără cunoştinţa şi acceptul acestora (nici angajaţi Kaufland, nici clienţi sau alţi terţi). Dacă vom primi prin funcţia feedback client fotografii de persoane, le vom şterge imediat în caz de dubiu şi eventual vă vom solicita ca pe viitor să renunţaţi  la acest lucru.

10. Evaluări statistice

Toate informaţiile personale pe care ni le comunicaţi sau cele de faţă le utilizăm de asemenea pentru evaluări statistice. Adică datele, după anonimizare, sunt atribuite magazinului selectat, în vederea unei mai bune adaptări a ofertei acestei filiale la necesităţile clientului. Datele anonime ale magazinului nu mai pot fi atribuite ulterior niciunei persoane.

11. Instrumentul de analiză Crashlytics

În cazul unei căderi a K-App, primim date anonime care indică ce ultime funcţii K-App au fost utilizate de către utilizator înaintea căderii K-App. Aceste date se referă exclusiv la K-App şi funcţiile acesteia şi nu pot fi atribuite unui anumit utilizator. Ele servesc exclusiv analizei defectelor.

Slovensko

Ustanovenia o ochrane údajov v K-App

Ochrana vašej súkromnej sféry má pre nás vysokú hodnotu, pretože ochranu údajov vnímame ako kvalitatívnu charakteristiku orientácie na zákazníka. Následne uvedené ustanovenia ochrany údajov boli vytvorené na to, aby sme vás informovali o získavaní, spracovaní a využívaní vašich osobných údajov pri registrácii a využívaní K-App. Kaufland nevyužíva údaje, vyskytujúce sa pri používaní K-App na žiadne iné účely ako tie, ktoré sú tu podrobne uvedené a opísané. Vaše údaje sa predovšetkým bez vášho osobitného súhlasu nepoužijú na reklamné účely, ani sa neodovzdajú tretím osobám.

1. Prvotný proces registrácie

Po stiahnutí K-App sa môžete osobne zaregistrovať ako užívateľ. Umožňuje vám to napríklad zdieľanie obsahov s inými užívateľmi, ako napr. vaše nákupné zoznamy. Za týmto účelom sa od vás získavajú a využívajú nasledovné povinné údaje: vaše meno a priezvisko, emailová adresa a vami osobne zvolené heslo. Vaša emailová adresa slúži výhradne ako užívateľské meno pre budúce využívanie K-App. Vaše meno používa len K-App, aby ste v rámci aplikácie mohli byť oslovovaní menom.

Alternatívne sa môžete zjednodušene prihlásiť aj cez takzvané Social Logins
(momentálne cez Facebook, Twitter alebo Google+).

2. Social Login / súhlas s reklamou

Ponúkame vám možnosť registrácie a prihlásenia do K-App pomocou vášho účtu Facebook, Google+ alebo vašim Twitter účtom (Social Login). Dodatočná registrácia do K-App v takomto prípade nie je potrebná. Užívateľský účet vašej sociálnej siete (Google+, Facebook alebo Twitter) sa prepojí s K-App, takže sa so svojím účtom na sociálnej sieti môžete prihlasovať a autentifikovať v K-App. Výhodou pre vás je, že si nemusíte pamätať nové heslo pre K-App.

Pre prihlásenie budete navedení na stránku vašej sociálnej siete (Twitter, Facebook alebo Google+), kde sa môžete prihlásiť pomocou vašich užívateľských dát. Dôjde tak k prepojeniu vášho profilu Facebook, Twitter, resp. Google+ Profil a služby K-App. Prepojením automaticky získame od Facebook Inc., Twitter Inc. resp. Google Inc. nasledovné informácie:

--- číselné ID sociálneho média,
--- meno a priezvisko
--- pohlavie
--- užívateľské meno na Twitter, Google +, resp. Facebook,
--- či bol účet verifikovaný (verified), napr. „áno“
--- link na váš verejný profil zvolenej služby sociálneho médiá.

Prevádzkovateľ služby  sociálne médiá okrem toho dostane informáciu o prepojení vášho tamojšieho účtu s našou K-App.

Uvedené sprostredkované údaje ukladáme a využívame na to, aby sme vás mohli identifikovať ako oprávneného užívateľa a správne vás oslovovať v K-App.

V prípade využitia  služieb Social   Login  súhlasíte tiež s následne uvedeným získavaním, spracovaním a využívaním vašich údajov:

Súhlasím s tým, aby poskytovateľ mojej služby sociálneho média (Twitter, Facebook alebo Google+) v rámci procesu Social Login spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sr, vložka č. 489/B (ďalej ako „Kaufland“) sprostredkoval nasledovné údaje (za predpokladu, že 1. tieto som uložil vo svojom profile sociálneho média, 2. uložil som ich ako verejne prístupné a 3. prístup Kauflandu v rámci registrácie do K-App neobmedzujem):

--- emailová adresa,
--- dátum narodenia*
--- bydlisko*
--- údaje o vzdelaní / povolaní *
--- záujem o nasledovné udalosti *
--- záujem o nasledovné knihy *
--- záujem o nasledovnú hudbu *
--- záujem o nasledovné filmy *
--- záujem o športové tímy alebo individuálnych športovcov *
--- vzťahový status *

Uvedené údaje môže Kaufland ukladať v mojom osobnom profile v K-App. Kaufland môže uvedené údaje s výnimkou vzdelania / povolania vyhodnocovať na reklamné účely, aby mi v súlade s mojimi záujmami, mojim statusom a mojim bydliskom mohol cez K-App zobrazovať prispôsobené individuálne ponuky zo sortimentu tovarov Kauflandu.  Údaje o vzdelaní a mojej profesijnej dráhe sa môžu anonymne vyhodnocovať len na štatistické účely. Uvedené údaje sa nesmú odovzdávať tretím osobám mimo skupiny Kaufland, ani s uvedením osoby spracúvať na iné účely.

Upozornenie: Uvedený súhlas môžete kedykoľvek odvolať emailom, adresovaným na service@kaufland.sk s účinnosťou do budúcnosti.  V takomto prípade už nebude možné ďalej využívať funkciu Social Login, ale sa bežným spôsobom musíte zaregistrovať do K-App.

Ďalšie informácie k Login cez Twitter, Facebook a / alebo Google+ a k nastaveniam súkromnej sféry vášho účtu na sociálnom médiu nájdete v pokynoch pre ochranu údajov a v užívateľských podmienkach Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms),Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=en), resp. Google+
(http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/).

3. Prihlásenie a odhlásenie

Hneď ako sa pomocou svojho užívateľského mena a osobného hesla prihlásite do K-App, môžete v zásade využívať všetky funkcie K-App. Heslo ostáva uložené v aplikácii, takže ostávate v K-App prihlásení a po ukončení aplikácie stačí len kliknúť na ikonu K-App vášho tabletu / smartfonu pre opätovné spustenie K-App. Nezávisle od uvedeného sa v prípade aktuálneho nevyužívania aplikácie neprenášajú žiadne údaje. V rámci K-App sa však môžete kedykoľvek aj manuálne odhlásiť. Pri opätovnom spustení K-App potom musíte len opätovne zadať svoje prístupové údaje.

4. Vyhľadávač filiálky

Pomocou geografických súradníc vášho prístroja je možná jeho lokalizácia. Poloha sa využíva na to, aby sa vám v K-App zobrazila najbližšia filiálka Kauflandu a jej špecifické informácie (otváracie hodiny, adresa, ponuky). V závislosti od nastavení, ktoré vykonáte vo vašom prístroji, môžu byť aplikáciou  K-App využívané nasledovné údaje pre určenie polohy: GPS údaje polohy, rozpoznanie WLAN siete, v ktorej ste momentálne prihlásení, bod pripojenia do mobilnej siete.

Uvedené je možné pri prístrojoch s operačným systémom iOS až keď užívateľ aktívne vykoná funkciu vyhľadania filiálky. Pri operačných systémoch Android dochádza k určeniu polohy automaticky po otvorení K-App.

Dôležité pritom je, že vaše údaje o polohe ostávajú len vo vašom prístroji v K-App a neprenášajú sa Kauflandu, ani ich Kaufland nemôže načítať.  Podobne ako pri mapovej službe váš prístroj určuje len vlastnú polohu a následne vyhľadá najbližšie lokality filiálok Kauflandu, uložené v K-App. Kaufland preto nelokalizuje vás ani váš prístroj a v žiadnom momente nemá znalosti o mieste vášho pobytu. Pokiaľ si v rámci K-App necháte zobrazovať aktuálne ponuky, tieto sú regionálne prispôsobené ponukám filiálky, ktorú ste pomocou vyhľadávača filiálky vyhľadali (viď aj bod 5).

5. Zobrazenie aktuálnych ponúk

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia aktuálne ponuky filiálky, priradenej pomocou vyhľadávača filiálky (viď funkcia vyhľadávača filiálky).

6. Zobrazenie receptov

Pomocou tejto funkcie si môžete zobraziť navrhované kuchárske recepty. Súčasťou je aj odkaz na príslušné produkty, ktoré sú pre varenie potrebné. Máte možnosť preniesť do svojho osobného nákupného zoznamu prísady z receptu, ktorý sa vám páči.

7. Udržiavanie a zdieľanie individuálnych nákupných zoznamov

Pomocou K-App môžete zostavovať individuálne nákupné zoznamy, aby ste si tak uľahčili svoj nákup. Okrem toho máte možnosť zdieľať svoje individuálne nákupné zoznamy s inými užívateľmi K-App, aby napr. daná osoba (napr. člen rodiny alebo priatelia) pre vás mohla vybaviť váš nákup. Vy a príjemca nákupného zoznamu pritom musíte byť prihlásení v K-App. Údaje vášho nákupného zoznamu sa anonymne vyhodnocujú vo vzťahu k filiálke len na štatistické účely.

8. Hodnotenie predajne

Okrem toho máte možnosť pomocou K-App poslať Kauflandu zákaznícky dopyt (pochvala / kritika / podnet). Váš dopyt následne Kaufland spracuje a odpovie naň. Za týmto účelom budú od vás získané a využité nasledovné údaje: priezvisko, meno, druh a predmet vašej spätnej väzby, čas a dátum vašej spätnej väzby, emailová adresa a (pokiaľ je uvedené) číslo telefónu (pre prípadné spätné otázky k vášmu dopytu). Máte možnosť určiť, či si želáte spätnú odpoveď mailom alebo telefonicky.

Údaje a dáta, spracúvané v súvislosti s vašou zákazníckou spätnou väzbou sa nevyužijú na žiadne iné účely. Dáta sa budú anonymizovať najneskôr po uplynutí 90 dní od odpovede na vašu spätnú väzbu.

9. Funkcia fotografií k hodnoteniu predajne

Okrem toho máte možnosť zahrnúť priamo do zákazníckej spätnej väzby fotografiu, ktorú ste nasnímali svojim smartfonom alebo tabletom a zaslať ju Kauflandu pomocou K-App (napr. s fotografiou reklamovaného produktu alebo iného dôvodu sťažnosti).

Dbajte prosím pritom na to,  že z právnych dôvodov nemôžete fotografovať bez ich vedomia a súhlasu žiadne osoby (ani zamestnancov Kauflandu, zákazníkov alebo iné tretie osoby). Ak nám pomocou funkcie hodnotenie predajne budú zaslané fotografie osôb, tieto bezodkladne vymažeme.

10. Štatistické vyhodnotenia

Všetky osobné informácie, ktoré nám oznámite alebo poskytnete, okrem toho použijeme na anonymné štatistické vyhodnotenia. Znamená to, že vaše údaje sa po anonymizovaní priradia k vašej filiálke, aby sa ponuka tejto filiálky mohla lepšie prispôsobiť potrebám zákazníkov. Uvedené anonymné údaje filiálky sa následne nedajú priradiť k žiadnej osobe.

11. Nástroj na analýzu Crashlytics

V prípade pádu K-App dostaneme anonymné údaje, zobrazujúce, ktoré posledné funkcie K-App pred pádom užívateľ používal. Uvedené údaje sa vzťahujú výhradne na K-App a jej funkcie a nedajú sa priradiť ku žiadnemu individuálnemu užívateľovi. Slúžia výhradne na účely analýzy chýb.

12. Facebook Developer Kit

Okrem iného je v K-App integrovaný takzvaný Facebook Software Development Kit (SDK). Facebook SDK poskytuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).
Podporuje pritom zvyšovanie úspešnosti reklamy pri reklamných kampaniach, zobrazovaných cez Facebook pre mobilné aplikácie tým, že sa napríklad pri príslušnej aplikácii nezobrazuje reklama na prístrojoch, na ktorých je už nainštalovaná. Facebook SDK okrem toho pripúšťa rôzne vyhodnotenia k inštalácii aplikácie a úspešnosti reklamnej kampane. Okrem toho je možná aj analýza jednotlivých aktivít (events) užívateľa v rámci aplikácie, aby sa tak napríklad dala lepšie a presnejšie zadefinovať cieľová skupina pre reklamnú kampaň.
K-App za týmto účelom zasiela do Facebooku pseudonymizované údaje, ako napr. ID aplikácie a informáciu, kedy sa aplikácia spustila. Ako pseudonym pritom slúži reklamné ID, poskytnuté operačným systémom prístroja (meno sa môže líšiť v závislosti od operačného systému).
Reklamné ID sa však v prípade K-App nepoužíva na optimalizáciu reklamy, ale je Facebookom zamietnuté, pretože Kaufland v K-App zásadne zakázal použitie reklamného ID pre optimalizované reklamné účely zo strany Facebooku. Jednotlivý užívateľ sa tak nedá presne určiť v žiadnom momente.

Hrvatska

Odredbe o zaštiti osobnih podataka za K-App

Zaštita Vaše privatne sfere nama je jako važna, pa stoga zaštitu osobnih podataka smatramo obilježjem kvalitete usmjerene na kupce. Sljedeće odredbe o zaštiti osobnih podataka služe tomu da Vas informiraju o prikupljanju, obradi i korištenju Vaših osobnih podataka prilikom registracije i korištenja korisničkog programa K-App. Kaufland osobne podatke prikupljene prilikom korištenja K-App-a neće koristiti u druge svrhe osim onih koje su ovdje detaljno navedene i opisane, niti ćemo Vaše osobne podatke bez posebne suglasnosti koristiti za reklamne svrhe ili ih prosljeđivati trećima.

1. Prva registracija

Nakon preuzimanja K-App-a možete se osobno registrirati kao korisnik. To Vam, između ostalog, omogućava dijeljenje sadržaja (npr. popisa za kupovinu) s drugim korisnicima. U tu svrhu prikupljaju se obavezni podaci kao što je Vaše ime i prezime, e-mail i lozinka koju ste sami odabrali. Vaša e-mail adresa služi isključivo kao korisničko ime za buduće korištenje K-App-a. Vaše se ime u K-App-u koristi samo kod obraćanja. Alternativno se možete jednostavno prijaviti preko društvenih mreža (trenutačno Facebook, Twitter ili Google+).

2. Prijava preko društvenih mreža / Suglasnost za primanje reklamnih sadržaja

Nudimo Vam mogućnost da se registrirate i prijavite preko svog Facebook, Google+ ili Twitter računa (tzv. Social Login). Dodatna registracija u K-App-u u tom slučaju nije potrebna. Štoviše, Vaš račun na nekoj od društvenih mreža (Google+, Facebook ili Twitter) povezat će se s K-App-om, tako da ćete se moći identificirati i prijaviti preko tog računa. Prednost je ta da ne morate pamtiti novu lozinku za K-App. Kod prijave, program će Vas preusmjeriti na stranicu Vaše društvene mreže (Twitter, Facebook ili Google+), gdje se možete prijaviti preko svojih korisničkih podataka. Na taj način Vaš profil na Facebooku, Twitteru, ili Google+ se povezuje s K-App-om, te se preko stranica Facebook Inc., Twitter Inc. ili Google Inc. automatski prosljeđuju sljedeći podaci:

 • numerički ID društvene mreže, 
 • ime i prezime
 • spol
 • korisničko ime na Twitteru, Google +, ili Facebooku 
 • verifikacija korisničkog računa (verified), npr. „da“ 
 • link na Vaš javni profil odabrane društvene mreže. 

Osim toga, operater društvene mreže će dobiti informaciju o tome da je Vaš account povezan s našim K-App-om. Te podatke ćemo pohraniti i proslijediti kako bismo Vas identificirali kao ovlaštenog korisnika te Vam se ispravno obratili u K-App-u. U slučaju korištenja opcije Social Login Services, osim toga dajete sljedeću suglasnost za prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka: 

Suglasan sam da pružatelj usluge moje društvene mreže (Twitter, Facebook ili Google+) kod tzv. Social Logina smije proslijediti sljedeće osobne podatke (ako su: 1. kreirani u mom profilu na društvenoj mreži, i 2. ako sam ih pohranio kao javno dostupne, te 3. ako nisam ograničio pristup Kauflandu prilikom registracije u K-App-u):

 • e-mail, 
 • datum rođenja* 
 • mjesto stanovanja* 
 • podaci o školskoj spremi / karijeri* 
 • zanimanje za sljedeće događaje* 
 • zanimanje za sljedeće knjige* 
 • zanimanje za sljedeću glazbu* 
 • zanimanje za sljedeće filmove* 
 • zanimanje za sljedeće sportske momčadi ili pojedine sportaše* 
 • status* 

Kaufland te podatke smije pohraniti u mom osobnom K-App profilu. S iznimkom podataka o školskoj spremi / karijeri, Kaufland ih smije evaluirati u reklamne svrhe kako bi mi u skladu s mojim interesima, statusom i mjestom stanovanja prikazao individualno prilagođene ponude iz Kauflandovog asortimana preko K-App-a. Podaci o školskoj spremi i karijeri smiju se koristiti samo anonimizirani u statističke svrhe. Podaci se ne smiju prosljeđivati trećima, niti obrađivati u druge svrhe.

Napomena: Ovu suglasnost bilo kada možete opozvati slanjem e-maila na adresu service@kaufland.hr. U tom slučaju više nećete moći koristiti funkciju „Social Login“, već ćete se morati registrirati u K-App-u.

Daljnje informacije o prijavi preko Twittera, Facebooka i/ili Google+ te postavkama za zaštitu privatne sfere na društvenoj mreži možete naći pod napomenama o zaštiti osobnih podataka te uvjetima korištenja Facebboka (https://www.facebook.com/legal/terms), Twittera (https://twitter.com/privacy?lang=de), ili Google+ (http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de).

3. Prijava i odjava

Čim ste se pomoću korisničkog imena i osobne lozinke prijavili na K-App, načelno možete koristiti sve funkcije K-App-a. Lozinka se pohranjuje u K-App-u. Dakle, prijavljeni ste i nakon što ste zatvorili K-App, morate samo kliknuti na ikonu K-App na desktopu svog tableta / pametnog telefona, kako biste ponovo pokrenuli K-App. Neovisno o tome, ako ne koristite K-App, ne prenose se ni podaci. Unutar K-App-a se u bilo kojem trenutku možete i ručno odjaviti. Kod ponovnog pokretanja K-App-a u tom ćete slučaju morati ponovo upisati svoje pristupne podatke.

4. Tražilica poslovnica

Preko geokoordinata mobilnog uređaja, Vaš se uređaj može locirati. Pozicija se koristi kako bi Vam u K-App-u prikazali specifične podatke najbliže Kauflandove poslovnice (radno vrijeme, adresa, ponuda). Ovisno o postavkama Vašeg uređaja, K-App će za lociranje Vašeg uređaja koristiti sljedeće podatke: GPS podatke, prepoznavanje WLAN mreže na kojoj ste prijavljeni ili pristupnih podataka za prijavu na mobilnu mrežu. Kod uređaja s operativnim sustavom IOS to će uslijediti tek nakon što korisnik pokrene tražilicu poslovnica. Kod operativnih sustava za Androide pozicioniranje će uslijediti odmah po otvaranju K-App-a.

Pritom je važno da podaci o lokaciji Vašeg uređaja ostanu u K-App-u, a ne šalju se u Kaufland, niti ih Kaufland može očitati. Slično kao i kod kartica, Vaš uređaj samo određuje lokaciju i zatim traži najbliže lokacije Kauflandovih poslovnica koje su pohranjene u K-App-u. Dakle, Kaufland ne locira niti Vas, niti Vaš uređaj i ni u kojem trenutku ne zna gdje se nalazite. Ako unutar K-App-a zatražite prikaz aktualnih ponuda, one su regionalno prilagođene filijali koju ste našli preko tražilice poslovnica (vidi točku 5).

5. Prikaz aktualnih ponuda

Pomoću te funkcije se preko tražilice poslovnica prikazuju aktualne ponude najbližih poslovnica (vidi funkciju traženja poslovnica).

6. Prikaz recepata

Pomoću te funkcije mogu se prikazati prijedlozi recepata za pripravljanje jela. Pritom se upućuje na odgovarajuće proizvode koji su potrebni za pripravu. Sastojke za recept koji Vam se sviđa možete prebaciti na osobni Popis za kupnju.

7. Ažuriranje Popisa za kupnju / dijelovi Popisa za kupnju

Pomoću K-App-a možete izraditi individualni Popis za kupnju, te ga ažurirati, što će Vam pojednostaviti kupovinu u Kauflandu. Osim toga, svoje osobne Popise za kupnju možete dijeliti s drugim korisnicima K-App-a, kako bi npr. neka druga osoba za Vas obavila kupovinu (član obitelji ili prijatelj). U tu svrhu i Vi i primatelj Popisa za kupnju morate biti prijavljeni na K-App-u. Podaci s Vašeg popisa za kupnju evaluiraju se po poslovnicama u anonimnom obliku samo za statističke potrebe.

8. Povratne informacije kupaca

Osim toga, preko K-App-a možete poslati upite ili povratne informacije Kauflandu (pohvale/kritike/poticaje). Kaufland će obraditi Vaš upit i odgovoriti na njega. U tu svrhu prikupljaju se i koriste sljedeći osobni podaci: ime i prezime, vrsta i predmet povratnih informacija / upita, vrijeme i datum, e-mail te (ako ste ga naveli) Vaš broj telefona (za eventualna pitanja). Na taj način možete definirati želite li odgovor primiti mailom ili telefonski. Podaci iz Vašeg feedbacka neće se koristiti u druge svrhe. Najkasnije 90 dana od odgovora ti će se podaci anonimizirati.

9. Fotografije koje se šalju uz Feedback

Osim toga, fotografiju koju ste snimili pametnim telefonom ili tabletom možete direktno integrirati u svoj feedback te ju preko K-App-a poslati u Kaufland (npr. fotografiju nekog proizvoda za koji imate reklamaciju ili nečeg drugoga što je povod reklamacije). Molimo da pritom vodite računa o tome da zbog pravnih razloga ne smijete fotografirati osobe bez njihova znanja ili suglasnosti (niti djelatnike Kauflanda niti treće osobe). Ukoliko nam putem feedbacka pošaljete snimke osoba, bez odlaganja ćemo ih izbrisati.

10. Statistički izvještaji

Sve osobne informacije, koje ste nam priopćili ili dostavili, osim toga koristimo za anonimne statističke izvještaje, to jest nakon anonimizacije Vaši se podaci svrstavaju pod određenu poslovnicu kako bismo ponudu te poslovnice još više prilagodili potrebama kupaca. Ti se anonimni podaci po poslovnicama naknadno više ne mogu povezati s određenom osobom.

11. Analitički alat Crashlytics

U slučaju rušenja K-App-a dobivamo anonimne podatke koji nam pokazuju funkcije koje je korisnik zadnje koristio prije rušenja te aplikacije. Ti se podaci odnose isključivo na K-App i funkcije aplikacije te se ne mogu povezati s individualnim korisnikom. Služe isključivo za analizu grešaka.

Facebook Developer Kit

Osim toga, u K-App-u je integriran tzv. Facebook Software Development Kit (SDK) koji na raspolaganje stavlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

On služi optimiziranju reklamnih kapanja za mobilne aplikacije koje se oglašavaju preko Facebooka, tako što se na mobilnom uređaju neće prikazivati reklame za određenu aplikaciju koja je već instaliran na tom uređaju. Osim toga, Facebook SDK omogućuje razne evaluacije vezane uz instalaciju aplikacije i uspjeh reklamne kampanje. Dodatno se unutar aplikacije mogu analizirati aktivnosti korisnika (eventi), kako bi se preciznije mogle definirati ciljne skupine za pojedine reklamne kampanje.

U tu svrhu K-App Facebooku šalje pseudonimizirane podatke, npr. App-ID i informaciju o tome da je aplikacija pokrenuta. Kao pseudonim se koristi Advertising ID koji raspoloživ u operativnom sustavu uređaja (naziv se razlikuje ovisno o vrsti operativnog sustava).

Advertising ID se kod K-App-a ne koristi za optimiranje reklama, te ga Facebook odbacuje, jer je Kaufland u K-App-u općenito zabranio da Facebook koristi taj ID u tu svrhu. Zato se i ne može točno identificirati korisnika.

Deutschland

Datenschutzgrundsätze für die App

Der Schutz Ihrer Privatsphäre hat für uns einen hohen Stellenwert, denn wir verstehen Datenschutz als kundenorientiertes Qualitätsmerkmal. Die folgenden Datenschutzbestimmungen sind dafür gedacht, Sie über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Registrierung und Nutzung der K-App zu informieren. Kaufland nutzt Ihre bei der Nutzung der K-App anfallenden Daten zu keinen anderen Zwecken, als die, die hier detailliert angegeben und beschrieben sind. Insbesondere werden Ihre Daten ohne eine gesonderte Einwilligung von Ihnen weder zu Werbezwecken genutzt oder ausgewertet, noch an Dritte weitergegeben.

1. Erstmaliger Registrierungsprozess

Nach dem Herunterladen der K-App können Sie sich als Nutzer persönlich registrieren lassen. Dies ermöglicht Ihnen bspw. das Teilen von Inhalten mit anderen Nutzern, wie bspw. Ihre Merklisten. Hierzu werden folgende Daten von Ihnen als Pflichtdaten erhoben und genutzt: Ihr Vor- und Nachname, eine E-Mailadresse und ein von Ihnen persönlich gewähltes Passwort. Ihre E-Mailadresse dient ausschließlich als Benutzername für die künftige Nutzung der K-App. Ihr Name wird von der K-App nur verwendet, um Sie in der App mit Namen ansprechen zu können. Alternativ können Sie sich auch über sogenannte Social Logins vereinfacht anmelden (derzeit über Facebook, Twitter oder Google+).

2. Social Login / Werbeeinwilligung

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit sich zur K-App mittels Ihres Facebook Accounts, Google+ Accounts oder Ihrem Twitter Account zu registrieren und anzumelden (Social Login). Eine zusätzliche Registrierung zur K-App ist in diesem Fall nicht erforderlich. Vielmehr wird das Nutzerkonto Ihres Sozialen Netzwerks (Google+, Facebook oder Twitter) mit der K-App verknüpft, so dass Sie sich mit Ihrem Social Media Nutzerkonto gegenüber der K-App authentifizieren und dort anmelden können. Der Vorteil für Sie ist, dass Sie sich für die K-App kein neues Passwort merken müssen. Zur Anmeldung werden Sie auf die Seite Ihres sozialen Netzwerkes (Twitter, Facebook oder Google+) weitergeleitet, wo Sie sich mit Ihren Nutzungsdaten anmelden können. Hierdurch werden Ihr Facebook, Twitter, bzw. Google+ Profil und der K-App Dienst verknüpft. Durch die Verknüpfung erhalten wir automatisch von der Facebook Inc., Twitter Inc. bzw. Google Inc. folgende Informationen übermittelt:

 • Nummerische Social Media ID
 • Vor- und Nachname
 • Geschlecht
 • Benutzername bei Twitter, Google +, bzw. Facebook
 • Wurde das Konto verifiziert (verified), z.B. „Ja“
 • Link auf Ihr öffentliches Profil beim ausgewählten Social Media Dienst.

Zudem erfährt der Betreiber des Social Media Dienstes von der Tatsache der Verknüpfung Ihres dortigen Accounts mit unserer K-App. Wir speichern und nutzen diese übermittelten Daten, um Sie als berechtigten User identifizieren zu können und Sie in der K-App richtig anreden zu können. Im Falle der Nutzung des Social Login Services willigen Sie zudem in die nachfolgend dargestellte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten ein:

Ich willige ein, dass folgende Daten (sofern diese 1. in meinem Social Media Profil von mir angelegt sind, 2. ich diese als öffentlich einsehbar angelegt habe und 3. den Zugriff für Kaufland im Rahmen der Registrierung zur K-App nicht beschränke) vom Anbieter meines Social Media Dienstes (Twitter, Facebook oder Google+) im Rahmen des Social Login Verfahrens an Kaufland übermittelt werden dürfen:

 • E-Mailadresse
 • Geburtsdatum
 • Wohnort
 • Angaben zur schulischen Bildung / Werdegang
 • Interesse an folgenden Events
 • Interesse an folgenden Büchern
 • Interesse an folgender Musik
 • Interesse an folgenden Filmen
 • Interesse an Sportmannschaften oder Individualsportlern
 • Beziehungsstatus

Diese Daten darf Kaufland in meinem persönlichen K-App Profil speichern. Mit Ausnahme der Angaben zur schulischen Bildung / Werdegang, darf Kaufland diese Daten zu Werbezwecken auswerten, um mir entsprechend meinen Interessen, meinem Status und meinem Wohnort angepasste individuelle Angebote aus dem Kaufland Warensortiment über die K-App anzuzeigen. Die Angaben zur schulischen Bildung und meinen Werdegang dürfen nur anonymisiert zu statistischen Zwecken ausgewertet werden. Die Daten dürfen nicht an Dritte außerhalb der Kaufland Gruppe weitergegeben werden, oder für andere Zwecke personenbezogen verarbeitet werden.

Hinweis: Diese Einwilligung können Sie jederzeit durch eine E-Mail an service@kaufland.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem Falle können Sie dann die Funktion Social Login nicht mehr nutzen, sondern müssen sich herkömmlich zur K-App registrieren.

Weitere Informationen zum Twitter, Facebook und / oder Google+ Login und den Privatsphäre-Einstellungen Ihres Social Media Kontos entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen und den Nutzungsbedingungen von Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=de), bzw. Google+ (http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de).

3. An- und Abmeldung

Sobald Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem persönlichen Passwort an der K-App angemeldet haben, können Sie grundsätzlich alle Funktionen der K-App nutzen. Das Passwort bleibt in der App gespeichert. Sie bleiben also in der K-App angemeldet, so dass Sie nach dem Beenden der App nur das K-App Icon auf dem Desktop Ihres Tabletts / Smartphones antippen müssen, um die K-App erneut zu starten. Unabhängig davon werden im Falle des aktuellen Nichtnutzens der App keine Daten übertragen. Sie können sich innerhalb der K-App aber auch jederzeit manuell abmelden. Beim erneuten Start der K-App müssen dann nur Ihre Zugangsdaten erneut eingegeben werden.

4. Filialfinder

Über die Geokoordinaten Ihres Endgeräts kann Ihr Gerät lokalisiert werden. Die Position wird genutzt, um Ihnen in der K-App die nächstgelegene Kaufland Filiale und deren spezifischen Informationen (Öffnungszeiten, Adresse, Angebote) anzuzeigen. Je nach den durch Sie vorgenommenen Einstellungen Ihres Gerätes können folgende Daten zur Positionsbestimmung durch die K-App verwendet werden: GPS Positionsdaten, Kennung des WLAN Netzwerkes, in dem Sie etwaig gegenwärtig angemeldet sind, Einwahlnetzpunkt ins mobile Netz.

Dies erfolgt bei Geräten mit IOS Betriebssystemen erst dann, wenn der Nutzer die Funktion Filialfinder aktiv ausführt. Bei Android Betriebssystemen findet nach dem Öffnen der K-App die Positionsbestimmung automatisch statt.

Wichtig ist hierbei, dass Ihre Positionsdaten allein auf Ihrem Gerät in der K-App bleiben und nicht an Kaufland übermittelt werden oder von Kaufland ausgelesen werden können. Ähnlich wie bei einem Kartendienst bestimmt Ihr Endgerät lediglich die eigene Position und sucht dann nach den nächsten Standorten der Kaufland Filialen, die in der K-App hinterlegt sind. Kaufland ortet daher weder Sie, noch Ihr Gerät und hat auch zu keinem Zeitpunkt Kenntnis, wo Sie sich aufhalten. Sofern Sie sich innerhalb der K-App aktuelle Angebote anzeigen lassen, sind diese regional an die Angebote der von Ihnen per Filialfinder ausgesuchten Filiale angepasst (siehe auch Ziff. 5). 

5. Anzeige der aktuellen Angebote

Über diese Funktion werden die aktuellen Angebote der mittels des Filialfinder zugeordneten Filiale (siehe Filialfinderfunktion) angezeigt.

6. Anzeige von Rezepten

Über diese Funktion können Sie sich vorgeschlagene Kochrezepte anzeigen lassen. Hierbei wird dann auch auf die entsprechenden Produkte verwiesen, die zum Kochen benötigt werden. Sie haben die Möglichkeit die Zutaten des Rezepts, welches Ihnen gefällt, in eine persönliche Merkliste zu übertragen.

7. Pflege und Teilen von individuellen Merklisten

Sie können mittels der K-App individuelle Merklisten erstellen und diese pflegen, um so Ihren Einkauf bei Kaufland zu erleichtern. Zudem haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Merklisten mit anderen K-App Usern zu teilen, damit bspw. diese Person (bspw. ein Familienmitglied oder Freunde) einen Einkauf für Sie bei uns erledigen kann. Hierzu müssen Sie und der Empfänger der Merkliste an der K-App angemeldet sein. Die Daten Ihrer Merkliste werden nur zu statistischen Zwecken anonym filialbezogen ausgewertet.

8. Kundenfeedback

Zudem haben Sie die Möglichkeit, über die K-App eine Kundenanfrage (Lob / Kritik / Anregung) an Kaufland zu richten. Ihre Anfrage wird dann von Kaufland bearbeitet und beantwortet. Hierzu werden folgende Daten von Ihnen erhoben und genutzt: Name, Vorname, Art und Gegenstand Ihres Feedbacks, Uhrzeit und Datum Ihres Feedbacks, E-Mailadresse und (sofern angegeben) Ihre Telefonnummer (für etwaige Rückfragen zu Ihrer Anfrage). Sie haben zudem die Möglichkeit zu bestimmen, ob Sie eine Rückantwort per Mail oder per Telefonanruf wünschen. Die Angaben und Daten zu Ihrem Kundenfeedback werden für keine anderen Zwecke genutzt. Die Daten werden spätestens nach Ablauf von 90 Tagen nach Beantwortung Ihres Feedbacks anonymisiert.

9. Statistische Auswertungen

Alle uns von Ihnen mitgeteilten oder vorliegende persönlichen Informationen verwenden wir zudem für anonyme statistische Auswertungen. D.h., dass Ihre Angaben nach der Anonymisierung Ihrer Filiale zugeordnet werden, um das Angebot dieser Filiale besser an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Diese anonymen Filialdaten können im Nachgang keiner Person mehr zugeordnet werden.

10. Analysetool Crashlytics

Im Falle eines Absturzes der K-App erhalten wir anonyme Daten, die anzeigen, welche letzten K-App Funktionen vor dem Absturz durch den User der K-App verwendet worden sind. Diese Daten beziehen sich ausschließlich auf die K-App und deren Funktionen und können keinem individuellen User zugeordnet werden. Sie dienen ausschließlich zur Fehleranalyse.

11. Facebook Developer Kit

Ferner ist in der K-App das so genannte Facebook Software Development Kit (SDK) integriert. Das Facebook SDK wird von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) zur Verfügung gestellt.

Es unterstützt dabei den Werbeerfolg von über Facebook geschalteten Werbekampagnen für mobile Apps zu steigern, indem beispielsweise keine Werbung für die entsprechende App auf solchen Endgeräten angezeigt wird, auf denen diese bereits installiert ist. Außerdem lässt das Facebook SDK verschiedene Auswertungen zur Installation der App und zum Erfolg der Werbekampagne zu. Zusätzlich können auch einzelne Aktivitäten (Events) des Users innerhalb der App analysiert werden, um so beispielweise die Zielgruppe für Werbekampagnen genauer und besser definieren zu können.

Zu diesem Zweck übersendet die K-App an Facebook pseudonymisierte Daten, wie z.B. die App-ID, und die Information, dass die App gestartet wurde. Als Pseudonym dient dabei die vom Betriebssystem des Endgeräts bereitgestellte Advertising ID (Name kann sich je nach Betriebssystem unterscheiden).

Die Advertising ID wird im Fall der K-App aber nicht zur Optimierung von Werbung eingesetzt, sondern von Facebook verworfen, da Kaufland in der K-App die Verwendung der Advertising ID zu optimierten Werbezwecken durch Facebook generell unterbunden hat. Daher kann der einzelne User zu keinem Zeitpunkt genau bestimmt werden.

12. Analysetool Google Firebase

Durch das Analysetool Goole Firebase können wir erkennen, wie viele Nutzer die K-App installiert haben. Wir können weiter erkennen, dass jemand auf eine unserer Werbeanzeige (bspw. bei Facebook) geklickt hat und so zum Download der K-App weitergeleitet wurde. Wir erheben und erhalten dabei jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Die mit Google Firebase erhobenen Informationen dienen ausschließlich dazu, Statistiken über Erfolg und Nutzung unserer Werbe-Kampagnen zu erstellen. Im Rahmen der Analyse wird Ihre Android-Werbe-ID und der iOS Advertising Identifier von Firebase erfasst. Dieses Tracking können Sie durch Einstellungen an Ihrem Endgerät verhindern, sofern Sie dies wünschen.

13. Löschung des Nutzerkontos

Sollten Sie die K-App einmal nicht mehr nutzen wollen, können Sie Ihr Nutzerkonto löschen. Wenn Sie Ihr Nuzerkonto insgesamt löschen wollen, so können Sie dies über unseren Kundenservice (service@kaufland.de) jederzeit per Löschauftrag veranlassen.

Bitte beachten Sie, dass die Löschung Ihres Nutzerkontos zur Folge hat, dass auch  Ihr Kunden-/Benutzerkonto im Kaufland-Lieferservice gelöscht wird.

Stand 20. Februar 2017

Česká republika

Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci Kaufland

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velice důležitá. Ochranu osobních údajů považujeme za znak kvality ve vztahu k zákazníkům. Následující zásady ochrany osobních údajů jsou určeny k tomu, abychom Vás informovali o shromažďování, zpracování a využití osobních údajů při používání aplikace Kaufland. Kaufland nepoužije Vaše údaje získané pro aplikaci K-App k žádným jiným účelům, než které jsou uvedeny a popsány v těchto zásadách.

Vaše údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu použity k reklamním účelům, vyhodnocovány nebo předány třetím osobám.

1) První registrace

 

Po stažení aplikace se můžete nechat osobně zaregistrovat jako uživatel. To Vám umožní např. sdílet obsah (např. Váš nákupní seznam) s jinými uživateli. Za tímto účelem požadujeme a následující údaje: Vaše jméno a příjmení, emailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte. Vaše emailová adresa slouží výhradně jako uživatelské jméno pro budoucí používání aplikace. Vaše jméno bude použito pouze k oslovení. Přihlásit se můžete také přes tzv. social logins (Facebook, Twitter nebo Google+).

2) Social login / souhlas s použitím pro reklamní účely

Nabízíme Vám možnost registrace a přihlášení do aplikace Kaufland pomocí Vašeho účtu na Facebooku, Google+ nebo Twitter (social login). Dodatečná registrace do K-App není nutná. Váš účet na sociální síti (Google+, Facebook oder Twitter) bude propojen s aplikací Kaufland, tudíž se budete moci přihlásit z tohoto účtu.  Výhodou pro Vás je, že si nebudete muset pro aplikaci Kaufland pamatovat žádné nové heslo.

Pro přihlášení budete přesměrováni na stránku Vaší sociální sítě (Twitter, Facebook nebo Google+), kde se můžete přihlásit prostřednictvím svých uživatelských údajů. Tím dojde k propojení Vašeho profilu na Facebooku, Twitteru nebo Google+  s aplikací Kaufland. Propojením získáme od Facebook Inc., Twitter Inc. nebo Google Inc. automaticky následující informace:

 • číslo ID sociální sítě
 •  jméno a příjmení
 • pohlaví
 • uživatelské jméno u Twitter, Google + nebo Facebooku
 • zda byl Váš účet ověřen (verifikován), např. „ano“
 • odkaz na Váš veřejný profil ve zvolené sociální síti.

Provozovatel sociální sítě se navíc dozví o propojení Vašeho účtu s naší aplikací. Takto získaná data uložíme a použijeme k identifikaci Vaší osoby jako oprávněného uživatele a ke správnému oslovení Vaší osoby v rámci aplikace. V případě využití služby social login udělujete souhlas s níže uvedeným shromažďováním, zpracováním a užitím Vašich údajů: 

Souhlasím, aby následující údaje (pokud jsou 1. Mnou uloženy na mém profilu na sociálních sítích, 2. jsem tyto údaje uvedl jako veřejné a 3. neomezuji přístup pro Kaufland v rámci registrace do aplikace Kaufland) byly předány poskytovatelem služby sociální sítě (Twitter, Facebook nebo Google+) společnosti Kaufland v rámci social login postupu:

 • emailová adresa
 • datum narození
 • bydliště
 • údaje ohledně vzdělání / kariéra
 • zájem o následující události
 • zájem o následující knihy
 • zájem o následující hudbu
 • zájem o následující filmy
 • zájem o sportovní kluby nebo individuální sportovce
 • vztah

Tyto údaje smí Kaufland uchovávat na mém osobním profilu v aplikaci Kauflnad. Kaufland je oprávněn tyto údaje, s výjimkou údajů ohledně vzdělání, vyhodnocovat k reklamním účelům a nabízet mi přes aplikaci s ohledem na mé zájmy, stavem a mé bydliště individuální nabídky ze sortimentu Kauflandu. Údaje ohledně mého vzdělání a kariéry smí být vyhodnoceny ke statistickým účelům pouze anonymně.  Údaje týkající se mé osoby nesmí být předávány třetím osobám, s výjimkou skupiny Kaufland, nebo užity za jiným účelem.  

Poznámka: Tento souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím emailu service@kaufland.cz. V tomto případě již nemůžete využívat funkci social login, ale musíte se registrovat do obvyklé aplikace Kaufland.

Další informace o login na Twitteru, Facebooku a / nebo Google+ a nastavení soukromí Vašeho účtu na sociálních sítích získáte z odkazů na ochranu osobních údajů a podmínek používání na

Facebooku:     https://www.facebook.com/legal/terms

Twitteru:     https://twitter.com/privacy

Google+:     http://www.google.com/policies/privacy

3) Přihlášení a odhlášení

Jakmile jste se přihlásili pomocí svého uživatelského jména a hesla do aplikace Kauflnad, můžete využívat v zásadě všechny funkce aplikace Kauflnad. Heslo zůstává v aplikaci uloženo. V aplikaci Kaufland zůstáváte přihlášeni, to znamená, že pro opětovné spuštění aplikace postačí kliknout na ikonu aplikace Kaufland na obrazovce Vašeho tabletu/chytrého telefonu.

V případě, že aplikace není momentálně používána, nejsou přenášena žádná data. V rámci aplikace se můžete kdykoli odhlásit i manuálně. Při opětovném spuštění aplikace pak musíte opět zadat Vaše přístupové údaje.

4) Vyhledávání prodejen

Prostřednictvím geografických souřadnic Vašeho přístroje může být Váš přístroj lokalizován. Tato funkce se používá k tomu, aby se Vám v aplikaci zobrazila nejbližší prodejna Kaufland a její specifické informace (otevírací doba, adresa, nabídky). V závislosti na zadaném nastavení Vašeho přístroje je možné použít k určení polohy aplikací následující data: GPS údaje o poloze, určení sítě Wi-Fi, v níž jste případně momentálně připojeni, místo pro připojení do mobilní sítě.

U přístrojů s operačním systémem iOS k tomu dochází teprve poté, co uživatel aktivně spustí funkci vyhledávání prodejen. U systému Android dochází k určení polohy automaticky po spuštění aplikace.  

Údaje o Vaší poloze zůstanou pouze na Vašem přístroji v aplikaci, a nebudou předány Kauflandu, ani je Kaufland nemůže nijak přečíst. Podobně jako u aplikace mapy určuje Váš přístroj pouze vlastní polohu, a pak vyhledá nejbližší stanoviště prodejny Kaufland, která je uložena v aplikaci. Kaufland tak nezaměří ani Vás, ani Váš přístroj, a v žádném okamžiku neví, kde se nacházíte. Pokud si necháte v rámci aplikace ukázat aktuální nabídky, jsou seřazeny regionálně podle nabídek prodejen, které jste vyhledali pomocí funkce vyhledávání prodejen (viz také bod. 5).

5) Zobrazení aktuální nabídky

Pomocí této funkce se zobrazují aktuální nabídky prodejen, které jste si přiřadili pomocí funkce vyhledávání prodejen (viz funkce vyhledávání prodejen).   

6) Zobrazení receptů

Přes tuto funkci si můžete zobrazit navrhované recepty. Zároveň budete odkázáni na odpovídající produkty, které jsou zapotřebí k jejich přípravě. Máte možnost zapsat si přísady k receptu, který se vám líbí, na svůj osobní nákupní seznam.

7) Správa a sdílení osobních nákupních seznamů

Prostřednictvím aplikace Kauflnad si můžete vytvářet osobní nákupní seznamy a spravovat je, což Vám může ulehčit Váš nákup u Kauflandu. Své osobní nákupní seznamy můžete sdílet s jinými uživateli aplikace, aby tento uživatel (např. člen rodiny nebo přátelé) např. mohl provést nákup za Vás. K tomu je zapotřebí, abyste Vy i příjemce Vašeho nákupního seznamu byli přihlášeni do aplikace Kaufland. Údaje z Vašeho nákupního seznamu budou anonymně vyhodnoceny ke statistickým účelům ve vztahu k prodejně.  

8) Zákaznická zpětná vazba 

Prostřednictvím aplikace Kaufland máte možnost zaslat Kauflandu zákaznický požadavek (pochvalu / kritiku /podnět). Kaufland Váš požadavek zpracuje a odpoví Vám.  Za tímto účelem budou použity následující údaje: jméno, příjmení, typ a předmět Vašeho podnětu, hodina a datum, emailová adresa a (pokud bylo uvedeno) Vaše telefonní číslo (pro případné zpětné dotazy k Vašemu požadavku). Navíc máte možnost si sami určit, jestli si přejete zaslat odpověď emailem nebo ji sdělit telefonicky. Údaje a data k Vaší zákaznické zpětné vazbě nebudou použita pro žádné jiné účely. Nejpozději po uplynutí 90 dní po zodpovězení Vašeho podnětu budou data anonymizována.  

9) Fotografická funkce k zákaznické zpětné vazbě

K Vaší zpětné vazbě máte možnost přiložit fotografie, které jste pořídili prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu, a poslat je pomocí aplikace Kaufland (např. snímek reklamovaného produktu nebo jiný důvod ke stížnosti).  

Berte prosím na vědomí, že z právních důvodů nesmí být fotografovány žádné osoby bez jejich vědomí a souhlasu (ani zaměstnanci Kauflandu, zákazníci či jiné osoby). Pokud nám přes funkci zpětná vazba zašlete fotografie osob, tyto budou v případě pochybnost ihned smazány. Následně Vás požádáme, abyste v budoucnu upustili od takového jednání.  

10) Statistické vyhodnocení

Všechny osobní informace, které nám sdělíte nebo které zveřejníte, budou také použity k provedení anonymnímu statistickému vyhodnocení. To znamená, že Vaše údaje budou anonymizovány a následně přiřazeny k Vaší prodejně, a to za účelem přizpůsobení nabídky dané prodejny potřebám zákazníků. Tyto anonymní údaje není možné přiřadit k žádné konkrétní osobě.

11) Nástroj analysetool crashlytics

V případě selhání aplikace Kaufland získáme anonymní data, která ukazují, jaké poslední funkce aplikace uživatel před selháním systému používal. Tato data se vztahují výhradně k aplikaci a jejím funkcím a není možné je přiřadit k žádnému konkrétnímu uživateli. Slouží výhradně k analýze chyb.

Polska

Polityka prywatności aplikacji K-App

Ochrona prywatności użytkowników aplikacji Kaufland-App (dalej zwanej „K-App”) jest priorytetem spółki Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.k., ul. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław (dalej zwanej "Kaufland")  oferującej aplikację i usługi z nią związane. Kaufland ceni sobie zaufanie swoich Klientów i dlatego stara się zapewnić ochronę ich danych w oparciu o najwyższe standardy. Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników o sposobie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podczas rejestracji i korzystania z K-App, a także o sposobie kontaktowania się z Kaufland w razie pytań na ten temat. Korzystanie przez użytkownika z aplikacji K-App oznacza, że użytkownik zapoznał się z polityką prywatności oraz opisanymi w niej procedurami gromadzenia i przetwarzania informacji. Kaufland nie wykorzystuje danych uzyskanych podczas rejestracji i korzystania z K-App do celów innych niż określone i opisane szczegółowo w niniejszym dokumencie. W szczególności, dane te bez wyraźnej zgody osoby, której dotyczą  - nie będą wykorzystywane do celów promocyjnych, oceniane ani przekazywane osobom trzecim. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zasady zawarte w polityce prywatności proszony jest o zaprzestanie korzystania z aplikacji K- App.

1. Proces rejestracji

Po pobraniu aplikacji K- App, można rozpocząć procedurę rejestracji jako użytkownik aplikacji. Rejestracja umożliwia m.in. dzielenie się zawartością aplikacji z innymi użytkownikami, np. listą zakupów. W tym celu będą gromadzone i wykorzystywane następujące, podane przez użytkownika w procesie rejestracji obowiązkowe dane: imię i nazwisko, adres e-mail i wybrane przez użytkownika hasło. Adres e-mail użytkownika używany jest wyłącznie jako nazwa użytkownika przy wykorzystywaniu K-App. Nazwisko użytkownika wykorzystywane jest  jedynie w K-App tylko w celu zwrócenia się do użytkownika.

Użytkownik może również dokonać rejestracji w aplikacji K-App i logować się w niej korzystając z loginów i haseł używanych w portalach społecznościowych (Facebooku, Twitterze czy Google+).

2. Logowanie przez portale społecznościowe / Zgoda na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym 

Rejestracja i logowanie w aplikacji K-App może nastąpić także za pośrednictwem konta Facebook, Google+ lub konta Twitter (logowanie przez portale społecznościowe). Dodatkowa rejestracja w aplikacji K - App nie będzie w takim  przypadku wymagana. Konto użytkownika z portalu społecznościowego (Google+, Facebook czy Twitter) zostanie powiązane z aplikacją K - App, dzięki czemu użytkownik będzie mógł zarejestrować się w aplikacji K-App, a później do niej logować przy pomocy loginu i hasła używanych w portalach społecznościowych. W takim wypadku nie będzie konieczności zapamiętania nowego hasła dla K-App.

Rejestracja przez portal społecznościowy nastąpi po przekierowaniu do strony logowania odpowiedniego portalu społecznościowego (Twitter, Facebook i Google+) i zalogowaniu przy pomocy danych użytkownika. W ten sposób profil użytkownika na Facebooku, Twitterze lub Google+ zostanie połączony z aplikacją K-App. W wyniku połączenia do aplikacji K-App zostaną przekazane przez Facebook Inc., Twitter Inc lub Google Inc następujące informacje:

 • Numeryczny identyfikator użytkownika na portalu (tzw. ID),
 • Imię i nazwisko,
 • Płeć,
 • Login użytkownika w portalach Twitter, Google + lub Facebook,
 • Czy konto zostało zweryfikowane, na przykład: "Tak",
 • Link do profilu publicznego użytkownika w wybranym portalu społecznościowym.

Ponadto, operator portalu społecznościowego uzyska informację o połączeniu konta użytkownika z kontem w aplikacji K-App

Kaufland przechowuje i wykorzystuje tak uzyskane informacje do identyfikacji użytkownika jako użytkownika autoryzowanego i prawidłowego zwracania się do użytkownika w aplikacji K-App.

W przypadku korzystania przez użytkownika z logowania przez portale społecznościowe – użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych o następującej treści:  

„Wyrażam zgodę, by następujące dane (pod warunkiem, że: 1/ zostały przeze mnie zamieszczone w moim profilu utworzonym na portalu społecznościowym 2/ udostępniłem je publicznie na tym portalu i 3/ nie ograniczyłem dostępu Kaufland do tych danych podczas rejestracji do K- App) zostały przekazane Kaufland przez administratora portalu społecznościowego (Twitter, Facebook i Google+) w ramach procesu rejestracji i logowania :

 • Adres e-mail,
 • Data urodzenia,
 • Miejsce zamieszkania, 
 • Informacja o edukacji szkolnej / karierze zawodowej, 
 • Zainteresowania określonymi wydarzeniami, 
 • Zainteresowania literackie, 
 • Zainteresowania muzyczne, 
 • Zainteresowania filmowe,
 • Zainteresowania drużynami sportowymi lub indywidualnymi sportowcami,
 • Status związku.

 

Rozumiem, że powyższe dane są niezbędne do świadczenia przez Kaufland usług przy pomocy aplikacji K-App. Powyższe dane Kaufland może gromadzić w moim osobistym profilu w aplikacji K-app. Za wyjątkiem informacji o edukacji szkolnej i karierze zawodowej Kaufland jest uprawniony do wykorzystania tych danych w celach reklamowych, a w szczególności w celu przedstawienia w aplikacji K - App przeznaczonej dla mnie, odpowiadającej moim zainteresowaniom, mojemu statusowi i miejscu zamieszkania - indywidualnej oferty obejmującej produkty z asortymentu sklepów Kaufland. Informacje o edukacji szkolnej i kariery mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych wyłącznie po ich zanonimizowaniu. Dane te nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim poza grupą Kaufland ani  przetwarzane w innych celach.”

 

Uwaga: Zgoda powyższa  może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: service@kaufland.pl ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania zgody użytkownik nie będzie mógł korzystać z logowania do K- App przez portal społecznościowy i będzie musiał zarejestrować się do K-App w sposób konwencjonalny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o logowaniu przez portale Twitter, Facebook i / lub Google+ oraz o ustawieniach prywatności na tych portalach, proszę zapoznać się z polityką prywatności i warunkami korzystania odpowiednio z:

Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms),

Twittera (https://twitter.com/privacy)  lub

Google+ (https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).

3. Zarejestrowanie i wyrejestrowanie

Po zalogowaniu się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła w K - App, zawsze można skorzystać ze wszystkich funkcji K-App. Hasło przechowywane jest w aplikacji. Użytkownik pozostaje zalogowany w K- App, więc po zakończeniu korzystania z aplikacji wystarczy dotknąć ikonę K- App na pulpicie smartfona / tabletu aby uruchomić ją na nowo. W przypadku niekorzystania z aplikacji żadne dane nie są przesyłane. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować się z aplikacji przy użyciu jej funkcji wewnętrznych. Ponowna rejestracja będzie w takim przypadku wymagała wprowadzenia wszystkich danych umożliwiających dostęp do aplikacji na nowo.

4. Wyszukiwarka sklepów

Urządzenie końcowe w sieci, z którego korzysta użytkownik może zostać zlokalizowane po współrzędnych geograficznych. Lokalizacja zostanie wykorzystana do przedstawienia użytkownikowi w K- App informacji o pobliskim sklepie Kaufland (godziny otwarcia, adres, oferta). W zależności od indywidualnych ustawień użytkownika zastosowanych w urządzeniu końcowym aplikacja K- App może użyć do potwierdzenia lokalizacji następujących danych: informacje o współrzędnych z GPS, identyfikator sieci bezprzewodowej, do której użytkownik jest aktualnie zalogowany oraz  przekaźnik sieci telefonii komórkowej. W przypadku urządzeń z systemami operacyjnymi IOS lokalizacja następuje wyłącznie wtedy, gdy użytkownik aktywnie wykorzystuje funkcję Wyszukiwarka sklepów. W przypadku urządzeń z systemami operacyjnymi Android – lokalizacja następuje automatycznie po otwarciu K-App.

Istotne jest to, że informacja o lokalizacji pozostaje wyłącznie w urządzeniu końcowym w K-App i nie jest dostarczana do Kaufland a także nie może zostać odczytana przez Kaufland. Podobnie jak w usłudze Mapy - urządzenie końcowe określa jedynie swoją własną lokalizację, a następnie wyszukuje kolejne najbliższe lokalizacje sklepów Kaufland, które są przechowywane w K-App. Z tego względu Kaufland nie może zlokalizować użytkownika, ani jego urządzenia końcowego i w żadnym momencie nie posiada informacji gdzie użytkownik się znajduje. Jak długo użytkownik wyraża zgodę – za pomocą ustawień aplikacji K-App - na pokazywanie w K-App aktualnych ofert  - są one dopasowywane z ofert sklepów, które użytkownik wyszukuje przez Wyszukiwarkę sklepów (patrz pkt. 5).

5. Aktualne oferty

Dzięki tej funkcji prezentowane są aktualne oferty sklepów wyszukiwanych przez użytkownika za pomocą Wyszukiwarki sklepów (patrz: funkcja Wyszukiwarka sklepów) pojawia.

6. Przepisy kulinarne 

Dzięki tej funkcji użytkownik może wyświetlić rekomendowane przepisy kulinarne wraz ze wskazaniem produktów, koniecznych do przygotowania potraw. Użytkownik ma możliwość przesłania listy tych produktów do swojej własnej listy zakupów w aplikacji K-App.

7. Zarządzanie listą zakupów

Użytkownik może za pomocą K-App tworzyć własne listy zakupów i przechowywać je, w celu  ułatwienia zakupów w Kaufland. Ponadto, lista zakupów może zostać udostępniona innym użytkownikom K- App, aby mogli oni (np. członek rodziny lub znajomy) zrobić dla Użytkownika zakupy w Kaufland. Funkcja udostępniania listy zakupów jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników K-App. Informacje o liście zakupów po ich zanonimizowaniu są analizowane wyłącznie w celach statystycznych w odniesieniu do konkretnego sklepu.

8. Feedback od klienta i kontakt z Kaufland 

Przy pomocy aplikacji K- App użytkownik może zwrócić się do Kaufland  z każdą informacją (zapytaniem/ pochwałą/ krytyką /sugestią). Kaufland ustosunkuje się do informacji przekazanych za pomocą K- App. W tym celu zostaną zgromadzone i wykorzystane następujące dane użytkownika:  nazwisko, imię, charakter i treść opinii, data i czas sporządzenia informacji, adres e-mail oraz (jeśli został podany) numer telefonu (w przypadku pytań dotyczących treści informacji). Użytkownik może przy tym określić sposób w który życzy sobie otrzymać odpowiedź (e-mailem lub telefonicznie). Informacje i dane przesłane przez użytkownika w tym trybie nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, poza udzieleniem odpowiedzi. Zostaną one zanonimizowane najpóźniej po upływie 90 dni od udzielenia przez Kaufland odpowiedzi.

9. Funkcja fotografii w zakresie kontaktu z klientem

Użytkownik może załączyć do wiadomości przesyłanej do Kaufland za pomocą aplikacji K- App Ponadto, fotografie zrobione smartfonem lub tabletem (np. reklamowanego produktu  czy innego zdarzenia będącego podstawą reklamacji).

Należy pamiętać, że z przyczyn prawnych użytkownik nie może wykonywać fotografii naruszających prawo w tym fotografii osób bez ich wiedzy i zgody (dotyczy to zarówno pracowników jak i klientów Kaufland a także innych osób). W przypadku przesłania przez użytkownika fotografii osób za pomocą funkcji fotografii w zakresie kontaktu z klientem aplikacji K- App – w razie wątpliwości zostaną one natychmiast przez Kaufland usunięte a użytkownik poproszony o powstrzymanie się od ich wysyłania w przyszłości.

10. Analiza statystyczna

Wszystkie informacje udostępnione lub otrzymane od użytkowników K- App  - Kaufland wykorzystuje także do anonimowej analizy statystycznej. Oznacza to, że informacje otrzymane od użytkowników są - po anonimizacji – przyporządkowane do danego sklepu w celu lepszego dopasowania jego oferty do potrzeb klientów. Te anonimowe dane nie mogą zostać przyporządkowane do innej osoby.

11. Raportowanie problemów z aplikacją 

W razie problemów z aplikacją K-App – Kaufland otrzymuje anonimowe dane wskazujące jakie funkcje aplikacji były wykorzystywane przez użytkownika bezpośrednio przed zaistnieniem problemu.  Dane te odnoszą się tylko do K-app i jej funkcji i nie obejmują danych użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do analizy błędów.

12. Dodatkowe informacje o zakresie wykorzystania danych

Kaufland, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkowników (czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika aplikacji K-App), tj.:

 • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadane na podstawie przekazanych przez niego danych;
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Kaufland jest zobowiązany do udzielenia informacji o danych przekazanych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

W przypadku uzyskania przez Kaufland wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z aplikacji K-App niezgodnie z jej przeznaczeniem wynikającym z niniejszej polityki prywatności oraz OWU lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Kaufland może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
Kaufland może powiadomić użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

13. Facebook Developer Kit

K-App jest zintegrowany ponadto z tzw. Facebook Software Development Kit (SDK). Facebook SDK jest udostępniany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Wspomaga on poprzez kampanie reklamowe na Facebooku osiągnięcie sukcesu reklamowego mobilnym aplikacjom, w sytuacji gdy np. na urządzeniu nie pojawia się reklama konkretnej aplikacji, która jest na nim zainstalowana. Ponadto Facebook SDK udostępnia różne oceny dotyczące instalowania aplikacji oraz sukcesu kampanii reklamowej. Dodatkowo w przypadku niektórych aktywności użytkownika są one również analizowane w obrębie aplikacji, aby np. dokładniej zdefiniować potencjalnych adresatów kampanii reklamowej.  

K-App przesyła w tym celu dane dla Facebooka za pomocą identyfikatora użytkownika, jak np. App-ID oraz informacji o uruchomieniu aplikacji. Jako identyfikator służy tutaj nadany przez system operacyjny urządzenia identyfikator ID (nazwa może się różnić w zależności od systemu).

Identyfikator ID nie jest wprowadzany w przypadku K-App do optymalizacji reklam, ponieważ Kaufland zapobiega wykorzystywaniu identyfikatora ID w K-App  do optymalizacji celów reklamowych przez Facebook. W ten sposób użytkownik nie może zostać dokładnie określony.