Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Детергенти

Отдаваме голямо значение на твоята безопасност. Ето защо за нас е важно да имаш бърз и лесен достъп до информация за съставките на всички перилни и почистващи препарати от собствените ни марки K-Classic, K-Favourites, MyProject, Newcential и Countryside. 

С помощта на GTIN номерата, поставени на почистващите препарати, автокозметиката и ароматизаторите за стаи от собствените ни марки, можеш да се информираш за всички съставки в тях. GTIN номера ще откриеш под всеки баркод.

Информирай се за съставките

Моля, въведи GTIN номера на K-Classic продукта и кликни върху "Търсене"

GTIN номера (от англ. Global Trade Item Number – глобален номер на търговската единица, досега EAN) ще откриете точно под баркода на Вашия K-Classic продукт.
Информирай се за съставките

Информация за съставките:

Етикет на продукта
GTIN етикет
Етикат със съставките
Съставки

Подробна информация

Въвел си GTIN номера на продукт от собствните ни марки, но получаваш малко информация за отделните съставки? Възможна причина е фактът, че повечето от тях са посочени в съответствие с Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI). В повечето случаи те са посочени като съкратени химични наименования на английски език. Ако искаш да разбереш каква функция има дадена съставка, повече информация може да откриеш в портала на Европейската комисия.

Това също може да помогнат за по-доброто разбиране на съставките:

Оцветители

Всички съставки, чието наименование е формирано от буквеното означение  „CI“ и едно число (например CI 42090), се посочват за добавен оцветител. Буквеното означение „CI“ стои пред числото като съкращение на английския израз „Color Index“.

Bitrex®

Сигурност в домакинството

Сигурност в домакинството

Децата са любопитни изследователи, които често слагат всичко в устата си, а шареното и непознатото винаги са особено интересни. Преди голямото чистене у дома, помисли - перилните и почистващи препарати с шарени опаковки са истински магнит за малчуганите.

Продуктите от собствените ни марки съдържат Bitrex® 

Нашето желание е да допринесем за един по-безопасен за децата свят. Затова перилни и почистващи препарати от собствените ни марки K-Classic, K-Favourites, MyProject, Newcential и Countryside съдържат, когато това е възможно, горчивото вещество Bitrex®. Тази съставка е толкова горчива, че кара децата веднага да изплюят течността, вместо да я глътнат.  

Търси червеното лого на Bitrex® при следващото си посещение в нашите хипермаркети. Разбира се, може да си сигурен, че Bitrex® не оказва влияние върху почистващите съставки на препаратите. Освен това препоръчваме да държиш почистващите препарати на място, недостъпно за деца и никога да не ги прехвърляш в други бутилки или кутии за храна.

Спешни мерки

Какво да правим при алергична реакция или натравяне

Ако при теб или други лица настъпят алергични реакции след поглъщане на почистващ продукт от собствените ни марки, обърни се незабавно към твоя лекар! Същото важи, когато продуктът по грешка е попаднал в очите или носа.

Само обучен медицински персонал може да помогне в подобна ситуация! Моля, предоставяй продукта, включително опаковката, за да се информира бързо твоят лекар.