Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Детергенти

Отдаваме голямо значение на Вашата безопасност. Ето защо за нас е важно да имате бърз и лесен достъп до информация за съставките на всички перилни и почистващи препарати с марката K-Classic. 

С помощта на GTIN номерата, поставени на продуктите с марка K-Classic, можете да се информирате за всички съставки в тях. GTIN номера ще откриете под всеки баркод.

Информирайте се за съставките

Моля, въведете GTIN номера на K-Classic продукта и кликнете върху "Търсене"

GTIN номера (от англ. Global Trade Item Number – глобален номер на търговската единица, досега EAN) ще откриете точно под баркода на Вашия K-Classic продукт.
Информирайте се за съставките

Информация за съставките:

Етикет на продукта
GTIN етикет
Етикат със съставките

Съставки

Подробна информация

Въвели сте GTIN номера на продукт с марка K-Classic, но получавате малко информация за отделните съставки? Възможна причина е фактът, че повечето от тях са посочени в съответствие с Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI). В повечето случаи те са посочени като съкратени химични наименования на английски език. Ако искате да разберете каква функция има дадена съставка, повече информация можете да открите в портала на Европейската комисия.

Полезно:

 

Последователност

В списъка на съставките винаги на първо място се посочва тази, която е в най-висока концентрация. Посочените като последни са само в много ниски концентрации.

Растителни съставки

Всички растителни съставки, посочени в съответствие с Международната номенклатура за козметични съставки, започват с латинското наименование на съответното растение. Например „Hypericum Perforatum Oil“ е посочено за масло от жълт кантарион.

Оцветители

Всички съставки, чието наименование е формирано от буквеното означение  „CI“ и едно число (например CI 42090), се посочват за добавен оцветител. Буквеното означение „CI“ стои пред числото като съкращение на английския израз „Color Index“.

Bitrex®

Сигурност в домакинството

Сигурност в домакинството

Децата са любопитни изследователи, които често слагат всичко в устата си, а шареното и непознатото винаги са особено интересни. Преди голямото чистене у дома, помислете - перилните и почистващи препарати с шарени опаковки са истински магнит за малчуганите.

Продуктите K-Classic съдържат Bitrex® 

Нашето желание е да допринесем за един по-безопасен за децата свят. Затова всички течни препарати за почистване K-Classic съдържат горчивото вещество Bitrex ®. Тази съставка е толкова горчива, че кара децата веднага да изплюят течността, вместо да я глътнат. Така K-Classic активно предотвратява случаи на отравяния и прави света на децата по-сигурен.

Търсете червеното лого на K-Classic при следващото си посещение в нашите хипермаркети. Разбира се, може да сте сигурни, че Bitrex ® не оказва влияние върху почистващите съставки на препаратите.  

Спешни мерки

Какво да правим при алергична реакция или натравяне

Ако при Вас или други лица настъпят алергични реакции при употребата на продукт с марка K-Classic, обърнете се незабавно към Вашия лекар! Същото важи, когато продуктът по грешка е бил погълнат, респективно – попаднал в очите или носа.

Само обучен медицински персонал може да помогне в подобна ситуация! Моля, предоставяйте продукта, включително опаковката, за да се информира бързо Вашият лекар.

На телефонния номер на Национален токсикологичен информационен център към Университетска многопрофилна болница за Активно Лечение и Спешна Медицина „Н.И. Пирогов” в София (02) 915 44 09 сме предоставили подробни информационни листове, предназначени за медицински персонал, относно продукти с марка K-Classic.


Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19