Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Янко Манолов, фирма "Бул Ейпъл" ООД

Янко Манолов, собственик на "Бул Ейпъл" ООД, отглежда сладки български ябълки от близо седем години. Той и екипът му се грижат за общо пет ябълкови градини върху близо 1 000 декара земя в землището на Първомай.

Качеството на продукцията си "Бул Ейпъл" гарантират на първо място чрез затворения цикъл на производство – от отглеждането на плодовете, през тяхното внимателно пакетиране и продажбата им. За качественото отглеждане на ябълките насажденията са окомплектовани с мрежи против градушка и им е осигурено капково напояване.

"Дългогодишното партньорство и високите изисквания на Kaufland ни позволяват да поддържаме качеството на продукцията си винаги на ниво. Правим задължителни проби на биохимичния състав на водата за поливане още в етапа на отглеждане, както и за наличие на пестициди в плодовете в началото на беритбата", разказва Янко Манолов.

Производителят е един от единадесетте фермери, които се сертифицират по международния стандарт Global G.A.P. с помощта на Kaufland България.

"Благодарение на този сертификат успяхме да подобрим организацията на работата и производствените ни практики, както и да оптимизираме разходите ни. Всичко това дава директно отражение върху по-високото качество на продукцията ни“, споделя Янко.

Качеството е политика, която Kaufland България налага от самото начало на компанията у нас и е нещо, с което не прави компромис.
Освен високите изисквания за качество, които има към производителите, с които си партнира, търговската верига разработва и прилага многостепенен външен и вътрешен качествен контрол по цялата верига на доставка и във всяка продуктова категория, която предлага на крайния клиент. Осъществява го благодарение на доказания опит на своите експерти, като държи продукцията да бъде регулярно проверявана и от независими местни, и международни лаборатории.

При плодовете и зеленчуците Kaufland прилага контрол на качеството от полето до рафта. Това включва подбора заедно с производителя на най-добрите сортове и семена, регулярните наблюдения на условията на отглеждане и съхранение, всекидневните проверки при прием на продукцията в централния склад и в хипермаркета на компанията, правилното съхранение и транспортиране, съобразено с температурните специфики на всеки артикул, както и регулярното поддържане на свежестта след излагане на рафта в магазина.