Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Семейство Горчеви от село Чешнегирово

Двамата братя Злати и Васил Горчеви порастват в семейната оранжерията, а днес обработват 300 декара и всяка година произвеждат за Kaufland над 1 000 тона цвекло, зеле и тиква.

Всяка пролет засаждат първото червено цвекло за годината, което произвеждат по всички стандарти за качество на международния стандарт Global G.A.P. Това гарантира правилното отглеждане и съхранение на продукцията, без употреба на вредни за околната среда препарати за растителна защита.   

"Сертифицирахме цялата си продукция по стандарта за качество Global G.A.P. благодарение на Kaufland. Това ни помага да се развиваме и най-вече да повишаваме качеството на продуктите, които предлагаме“, споделя Злати Горчев.  

Близо 80% от производителите и доставчиците на плодове и зеленчуци, с които Kaufland България си партнира, са български.

Нашите производители - семейство Горчеви от село Чешнегирово
Нашите производители - семейство Горчеви от село Чешнегирово
Нашите производители - семейство Горчеви от село Чешнегирово
Нашите производители - семейство Горчеви от село Чешнегирово
Нашите производители - семейство Горчеви от село Чешнегирово