Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

"Грийнс" ООД от град Първомай

"Грийнс" ООД е българска фирма, разположена в района на гр. Първомай, която има 25 години опит в производството на зеленчуци зад гърба си. Нейна движеща сила е производителят Йордан Балабанов, който влага дългогодишния си опит в обработката на 500 декара земя, от които произвежда розови домати, краставици, маруля, моркови, зеле, бял и черен патладжан.

Първият продукт, с който стартира партньорството между Kaufland и "Грийнс" ООД, е български бял патладжан с отличен вкус – една от големите гордости на Йордан.

"За тези почти 15 години партньорство с Kaufland България преминахме през много етапи заедно. Съвместната работа с тях ни помага да се развиваме като производител, осигурявайки реализацията на продукцията ни.", разказва Йордан Балабанов.

Фирмата му е първата в България, която сертифицира продукцията си по стандарта Global G.A.P., като към днешна дата той доставя до рафтовете на Kaufland продукция с международна сертификация за качество.

"Имаме агрономи, които следят стриктно цялостния процес по отглеждането на нашите зеленчуци - от семената до реализацията на готовата продукция. Освен Global G.A.P., производството ни има и GRASP сертификат, като преди да бъде доставено до Kaufland, преминава през множество лабораторни анализи.", допълва Йордан.

"Грийнс" ООД е утвърден производител на българския пазар и работи усилено за внедряване на добри селскостопански практики в отглеждането на своите зеленчуци, съобразно всички правила и изисквания на ЕС, както и по отношение на опазване на околната среда и здравето на човека.

"Не може да си позволим да злоупотребим с доверието на нашите партньори и крайния потребител. Обръщаме внимание на всяка препоръка, приемаме съвети и всякакъв вид комуникация относно нашите отговорности.", споделят от фирмата.

Нашите производители - Грийнс ООД
Нашите производители - Йордан Балабанов, фирма Грийнс ООД