Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Ненко Трифонов и мандра "Ведраре"

Ненко Трифонов e създател на мандра "Ведраре" и един от българските производители, с които Kaufland България работи. Той създава мандра "Ведраре" и произвежда млечни продукти от собствената си кравеферма в гр. Баня, като по този начин осигурява чиста продукция. Качеството й е гарантирано на всеки етап от веригата на доставка със сертификат по глобалния стандарт BRC Grade AA*, а производството е лицензирано по стандарта БДС**.

"Високото качество е ценност, която споделяме с Kaufland. С тях имаме национален пазар за всеки от нашите продукти“, казва Ненко.

*BRC Grade AA - стандарт на Британския консорциум на търговците на дребно за контрол на продукцията по цялата верига на доставка.
**Стандарт БДС - български национален стандарт, определящ изискванията към характерните за страната саламурено сирене, кашкавал и кисело мляко.

Нашите производители - Ненко Трифонов
Нашите производители - Ненко Трифонов