Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Фирма "Нелас Екоплод" ЕООД от село Драгор

Фирма "Нелас Екоплод" ЕООД е сред най-дългогодишните партньори на Kaufland България. Иван Веселинов, управител на фирмата, е посветил над 15 години в отглеждането на декоративни тикви. Той започва начинанието като хоби с няколко коренчета. Днес в стопанството си в с. Драгор до Пазарджик отглежда своите декоративни тикви на площ от 10 дка и произвежда тонове продукция годишно. Kaufland е единствената верига, с която фирмата работи и благодарение на партньорството им и гарантирания пазар в цялата страна, стопанството на Иван успява многократно да увеличи продукцията си през годините.