Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Олег Прокопиев, фирма "Яйца и птици“ АД, гр. Мизия

Вече 25 години Олег Прокопиев полага традиции в отглеждането на птици и производството на качествени български яйца в гр. Мизия. Той и екипът му са дългогодишни партньори на Kaufland и произвеждат яйцата "Брей!" от свободно отгледани кокошки.

Кое е най-важното нещо, което трябва да знаем, за отглеждането на свободни кокошки?

Отглеждането на свободни кокошки е сложен и скъп процес. Има различни изисквания, с които трябва да се съобразяваме. За всяка кокошка, която отглеждаме, трябва да осигурим поне 4 м2 двор и период, през който да бъде навън. Яйцата се събират ръчно в дървени полози, а отворите за излизане от халетата трябва да отговарят на бройката кокошки. Докато птиците са навън, трябва да им се подсигури храна, вода и сянка, а вътре в халето трябва да има под със слама и необходимо място за всяка кокошка.

Разкажете ни повече за производствения цикъл – от собствената развъдна ферма за подрастващи пилета през производството на фураж до готовия продукт?

С цел да гарантираме качеството на продукцията си сме осигурили затворен производствен цикъл, което ни дава по-добър контрол над всички етапи. Работим със специален развъден център, който ни осигурява пилета, които ние сами отглеждаме до 4 месеца във ферма, която е на отстояние от основната. За отглеждането им използваме специален фураж, който е допълнително обогатен с протеини. Разполагаме с фуражен цех, в който произвеждаме фуража с изцяло наши суровини. След преместването в

Нашите производители - "Яйца и птици" АД

основната ферма за отглеждане на свобода кокошките престояват 1 година, където качеството на водата, въздуха и нивото на осветеност са под наблюдение и контрол. Получените яйца се събират ръчно и се овоскопират. След това се претеглят на специална машина, която ги пакетира. Друга машина слага етикет и срок на годност на продукта, като ние от своя страна организираме в рамките на 24 часа да бъдат в търговската верига.

Каква е успешната формула за произвеждане на качествени български яйца?

Успехът е в спазването на технологията, използването на качествена и балансирана храна, като за постигането на всичко това голямо значение има и богатият опит в отглеждането на птици.

Как контролирате качеството на продукцията?

Както вече споменах, единият от начините за гарантиране на качествени продукти е осигуряването на затворен производствен цикъл – нещо, което ние сме успели да постигнем във времето. Другото основно нещо е въвеждането и следенето на производството със системата ,,ХАСЕП‘‘. Разбира се, периодично преминаваме през одити от световни одитиращи компании, които сме длъжни да правим. Продукцията ни притежава европейски сертификати за качество и преминава регулярни лабораторни тестове.

Вашата компания има 25 години опит в сферата. Кога започнахте да си партнирате с Kaufland България и как се отрази на бизнеса ви това партньорство?

С Kaufland България започнахме съвместната си работа преди около 10-12 години. По тяхна поръчка започнахме да отглеждаме свободни кокошки, обогатени със селен яйца и яйца от подови кокошки. Благодарение на това партньорство наша продукция се продава в цялата страна, като 10%-12% процента от общата ни продукцията е свързана с веригата.

Какъв е ключът към успешните бизнес взаимоотношения между Вашата компания и Kaufland България?

Винаги сме държали на коректни, взаимно изгодни и реципрочни отношения. Постигането на този баланс ни води към успеха.