Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Васил Кодинов, фирма "Петоника 2000" ООД

Васил Кодинов, собственик на фирма "Петоника 2000" ООД, е дългогодишен партньор на Kaufland България. Той и екипът му обработват 6 000 дка земя и отглеждат 550 дка хрупкави моркови, като постигат 90% механично производство – от ваденето до пакетирането на продукцията. Производството им е сертифицирано по международния стандарт Global G.A.P.

Нашите производители - Васил Кодинов, собственик на фирма "Петоника 2000"