Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Семейство Ралинови от град Пазарджик

Един от дългогодишните партньори на Kaufland България е Борислав Ралинов, който заедно със своя син управлява семейно стопанство за производство на царевица, което се простира на около 1 000 дка плодородна земя в района на село Лозен, община Септември. Днес в стопанството се произвеждат близо 3 млн. кочана сладка царевица на сезон. Семейство Ралинови работи с Kaufland България повече от десет години, като по време на партньорството увеличава обема на продукцията си с около 400%. Очаква се тази година доставената продукция към веригата да достигне до 2 млн. бройки царевица.

„Kaufland е първата верига, с която започнахме да работим още в самото начало. Тогава обработвахме 3 дка земя, а благодарение на нашето добро и коректно партньорство вече отглеждаме 1 000 дка сладка царевица. Радваме се на добра комуникация и разбиране от страна на търговския отдел,“ споделя Борислав Ралинов.

Нашите производители - Семейство Ралинови от Пазарджик

Дългогодишното сътрудничество дава така необходимата сигурност на стопанството по отношение на реализиране на продукцията. Възможността да се развива спокойно окуражава Борислав да предаде опита и любовта към земеделието на своя син, който носи неговото име. Борислав младши учи право и се готви да заеме основна роля в разрастването на семейния бизнес.

„Един човек трябва да се справя сам с всичко - от избора на семена, проверка и анализ на почвата, закупуване и арендуване на земя, до производството на царевица, свързано с напояване, машинен и ръчен труд. И не на последно място – нейното доставяне в перфектно състояние до клиентите, което ни носи най-голяма удовлетвореност. Все пак, най-голямото предизвикателство за малък бизнес като нашия е последният етап – на маркетинга и продажбите, свързан с голяма доза непредвидимост. Тук идва важната роля на Kaufland България,“ Борислав младши разказва за предизвикателствата и удовлетворението от работата в семейното стопанство. Баща и син Ралинови планират до две години да изградят собствена преработвателна фабрика, като по този начин ще затворят цикъла си на производство. Като мнозинството от българските зелечукопроизводители, с които работи Kaufland България, и те гарантират качеството на своята царевица с международни сертификати – както продукцията, така и служителите са сертифицирани по Global G.A.P.

Партньорството между семейното стопанство на Ралинови и Kaufland България е пример за взаимоотношения, от които печелят всички страни – малкият производител, крайният потребител и самата верига. Благодарение на устойчивата политика за сътрудничество на Kaufland с родните производители, все повече от тях успяват да реализират сигурни продажби, да развият производството си и да гарантират консистентно високо качество.