Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Фирма "Загора Био" ЕООД

Вече пет години "Загора Био" ЕООД и Kaufland България предоставят вкусна, качествена и екологично чиста българска продукция на клиентите. Тя се отглежда във високотехнологични оранжерии, а Тотьо Петков е агроном – човекът, който се грижи всичко това да е факт.

Нашите производители - Фирма "Загора Био" ЕООД