Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Маргарита Захариева, фирма "Зар Груп“ ООД

Вече 14 години Маргарита Захариева и нейният екип работят съвместно с Kaufland България. В това партньорство са вложени дълги години съвместна работа и над 40 години професионален опит в лицето на Маргарита – агроном и управител на фирмата.

Благодарение на благоприятния климат за отглеждане на богато разнообразие от зеленчуци, стопанството им предлага различни продукти за свежия асортимент на веригата. Освен досега предлаганите – лук, моркови и тикви, от тази година Маргарита и екипът обработват по над 100 декара с цвекло и пъпеши, като над 50% от готовата продукция отива в хипермаркетите на Kaufland.

Едно от най-ценните предимства на сътрудничеството с Kaufland, според Маргарита, е развитието, което "Зар Груп" ООД постига - през последните години продукцията на стопанството се е увеличила многократно.

"Kaufland България e прекрасен партньор в много отношения. Работим от дълги години заедно, познаваме се добре, реализираме големи количества продукция с високо качество и на добри цени. Това ни дава сигурност и възможност да бъдем отдадени на работата си и да продължаваме да се развиваме." – разказва тя.

Високото качество на продукцията е споделена цел на Kaufland и местните производители, с които веригата работи. Дългогодишният опит на Маргарита и нейните колеги са един от най-големите гаранти за високото качество, което предлагат. Отглеждат чиста продукция при едни от най-благоприятните условия за това, без химия и с много високи познания в агрономията.

"С годините производството на плодове и зеленчуци наистина се превърна в предизвикателство, но успешното прибиране на реколтата и сигурните партньори ми дават стимул да продължавам да се занимавам с това.", споделя Маргарита.


Успешното партньорство на "Зар Груп" ООД и Kaufland България е поредният пример за устойчивия начин, по който веригата осъществява политиката си за предлагане на свежи плодове и зеленчуци с високо качество.

Благодарение на дългите години партньорство между Kaufland и българското производство, веригата предлага на клиентите си пресни и качествени плодове и зеленчуци и успява да отговори на все по-голямото търсене на родна продукция, като успоредно с това отговаря и на изискванията на клиентите за качество, прилагайки  контрол по цялата верига на производство на плодовете и зеленчуците - от избора и засаждането на най-добрите сортове семена съвместно с производителите, до отглеждането и съхранението на продукцията.

 

Нашите производители - фирма "Зар Груп“ ООД
Нашите производители - Маргарита Захариева, фирма "Зар Груп“ ООД
Нашите производители - Маргарита Захариева, фирма "Зар Груп“ ООД