Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Семейство Зайчеви от град Харманли

Любовта към земята се предава от поколение на поколение в семейство Зайчеви. Неслучайно за тях земеделието не е бизнес, а призвание. Заедно създават и развиват 200 декара собствени оранжерии в Харманли, където от 10 години отглеждат вкусния домат от сорта "розова магия".

"Отглеждаме всяко семенце с много труд и ежедневни грижи. Помага ни това, че вършим работата си с любов и висок професионализъм", разказва Даниела.

Неповторимият сладък вкус на техния розов домат се дължи както на благоприятния слънчев климат в Харманли, така и на познанията, които семейството влага от полагането на семката до сортирането на готовата продукция.

"Качеството, което Kaufland изисква, гарантираме с международния сертификат Global G.A.P. Компанията е наш коректен и лоялен партньор и работата ни с нея ни позволява да планираме спокойно нашата продукция", споделя Даниела.

В Kaufland ще намериш само български розов домат, чието качество компанията гарантира чрез прецизен контрол.

Нашите производители - семейство Зайчеви
Нашите производители - семейство Зайчеви