Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

3 ястия за 20 лева* с шеф Владимир Тодоров

Осигуряването на ежедневно балансирано хранене, което да се вписва в бюджета на домакинството, е сериозен ангажимент и изисква немалко време и усилия. Ние, заедно с шеф Владимир Тодоров, ти предлагаме седмично меню, което включва 3 ястия за деня, продуктите за които можеш да си вземеш от твоя Kaufland на обща стойност до 20 лева*. Превърни ангажимента в приключение с нашите разнообразни рецепти за всеки ден.