Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Always и Kaufland в подкрепа на момичета, напускащи преждевременно училище

Изображение на продукти Always

Образованието е най-овластяващата сила в света. Чрез него добиваме знания и градим увереност. То е ключът към необятни възможности и по-добър живот. Образованието е не просто дар и привилегия, то е право. Право, което има всяко момиче.

За съжаление някои момичета, растящи в по-бедни социално-икономически среди, са лишени от него. Те са изложени на по-висок риск от ранно отпадане от училище и често нямат достъп до извънкласни дейности, които подпомагат развитието на когнитивните им умения.  Ние вярваме, че оставайки в училище, момичетата имат по-голям шанс да израснат уверени и да сбъднат мечтите си. Добре подготвените и мотивирани професионалисти са най-ценният ресурс за постигане на положителна промяна.

Always вярва в силата на образованието и ролята му във формирането на личността. Затова за всеки пакет Always, закупен от Kaufland в периода 01.03. – 23.05.2021 г., Проктър и Гембъл България ще дари на Фондация „Заедно в час“ 0.15 лв до сумата от 20 000 лв.

Една от основните мисии на „Заедно в час“ e подпомагането на деца, родени в бедни семейства или в малки населени места, които изостават в знанията и уменията си от връстниците си. Участниците в програмата на „Заедно в час“ преподават в училища, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа, за да развият потенциала си. Основна цел е развиването на ключови умения, нагласи и по-висока мотивация за учене.

Помогни ѝ да остане в клас, за да сбъдне мечтите си.

Пълен списък с продуктите, които участват в кампанията:

Always Classic 1 дам.превръзки Normal 10 бр.
Always Classic 2 дам.превръзки Super 9 бр.
Always Classic 3 дам.превръзки Night 8 бр.
Always Platinum дам.превръзки Normal 8 бр.
Always Platinum дам.превръзки Super 7 бр.
Always Platinum дам.превръзки Night 6 бр.
Always Ultra дам.превръзки Night Single 7 бр.
Always Ultra дамски превръзки Super 8 бр.
Always Ultra дам.превръзки Regular Single 10 бр.
Always Ultra Secure Night Extra 5 10 бр.
Always Platinum Super plus Duo 14 бр.
Always Platinum Normal Plus Duo 16 бр.
Always Platinum Night Duo 12 бр.
Always Platinum Secure Night Duo Pack 10 бр.
Always Ultra Normal Duo 20 бр.
Always Ultra Super Plus Value 16 бр.
Always Ultra Night Duo 14 бр.
Always Ultra Night Odette 12 бр.
Always Ultra Duo Secure Night 5 10 бр.
Always Ultra дам.превръзки Normal 40 бр.
Always Quattro дам.превръзки Super 32 бр.
Always Quattro дам. превръзки Night 28 бр.
Always Ultra Secure Night Quattro 4 24 бр.
Always Platinum д.превръзки Night 22 бр.
Always Platinum д.превръзки Super 26 бр.
Always Platinum д.превръзки Normal 30 бр.
Always Large ежедн превръзки 22 бр.
Always Normal ежедн превръзки 30 бр.
Always ежедн. превръзки Liners 20 бр.


Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19