Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Регистрирай МЕГА Kaufla-la-land скречкарта

Изображение на скречкарта, която всеки клиент получава за всеки 30 лева от покупката си
*На тази страница регистрирай скречкартите, които изглеждат по този начин

Добре дошъл в играта с награди Kaufla-la-land! Тук може да регистрираш кодовете от МЕГА скречкартите, които си получил за всеки 100 лв. от сметката си.

Всяка седмица ще бъде теглена:  

1 карта за многократно пазаруване на стойност 5 000 лв.

Всяка регистрирана карта участва само в тегленето за седмицата, в която си я регистрирал. Играта продължава от 27.09. до 14.11.2021 г. Желаем ти късмет!

Картата на стойност 5 000 лв. служи като разплащателно средство за многократно пазаруване в хипермаркети Kaufland. Оставащата по нея сума се отразява на фискалния бон от последната покупка. Картата е с валидност 12 месеца от датата на активиране.

Играта продължава до 14 ноември 2021 г. Тегленията на наградите ще се състоят съответно на 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 01.11., 08.11.2021 г. и 15.11.2021 г. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт посредством наш външен партньор - "Алба център“, от телефонен номер 02/4240700. Имената на всички късметлии ще бъдат публикувани тук.


Играта приключва на

Данни за контакт

Полетата, отбелязани със * звездичка, са задължителни.

Адрес

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „KAUFLA-LA-LAND“

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Kaufla-la-land“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – https://www.kaufland.bg/.

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика,
ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организаторът“).

1.3. Периодът на провеждане на Играта е от 27.09.2021 г. до 14.11.2021 г. („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република
България, във всички търговски обекти на Kaufland.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С
участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в
Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели
участие в организацията и провеждането на Играта.

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 30 (тридесет) лева, в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България.

3.2. За всеки 30 лв. от стойността на покупката, участникът може да поиска на каса по една скречкарта.

3.3. Ако покупката на участника е на обща стойност най-малко 100 лв., той може да поиска  в допълнение към скречкартите, които ще получи за всеки 30 лв. от своята сметка, и само ЕДНА Мега скречкарта.

Пример: За сметка от 240 лв., участникът може да получи осем скречкарти и в допълнение една Мега скречкарта.

3.4. На касата, след заплащане на покупка на съответната минимална стойност, Участникът може да поиска съответните скречкарти, които дават възможност за участие, както следва:

3.4.1. Скречкарта, получена при покупка от 30 лв., дава възможност за спечелване на:

а) една от 5 0000 бр. моментни награди - ваучер за еднократно пазаруване в хипермаркети Kaufland на стойност 3, 5, 10 или 15 лв.

или

б) седмична предметна награда. Всички скречкарти, които не са печеливши за моментни награди, съдържат буквено-цифрен код, с който участникът може да се регистрира в онлайн игра за спечелване на предметна награда. За участие в тегленето на предметните награди участникът трябва да регистрира кода, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес kaufland.bg/kaufla-la-land. Всеки код участва в тегленето на награди за седмицата, в която е регистриран.

3.4.2. Мега скречкарта, получена при покупка на обща стойност най-малко 100 лв. дава възможност за спечелване на голяма награда – карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5000 лв.

Всяка Мега скречкарта съдържа буквено-цифрен код, с който участникът може да се регистрира в онлайн игра за спечелване на карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5000 лв. Участникът трябва да регистрира кода, изписан под скречполето, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес kaufland.bg/kaufla-la-land. Всеки код участва в тегленето на награда за седмицата, в която е регистриран.

3.5. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

3.6. Всеки уникален код може да бъде регистриран в онлайн платформата на играта само веднъж и участва в тегленето за награди САМО за седмицата, в която е регистриран.

3.7. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от различни скречкарти, но в рамките на Играта може да спечели само една от предметните награди и една карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5000 лв.

В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път за предметна и/или голяма награда, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

3.8. За участие в тегленето за разпределение на големите награди е необходимо обработването на лични данни на участника съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и телефонен номер.
3.9. С попълването на онлайн формуляра, участникът дава съгласието си неговите две имена и населено място да бъдат публикувани на страницата на www.kaufland.bg за срок от една година, в случай че участникът спечели една от наградите в онлайн игрите.

3.10. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

4. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1 / 3.2 / 3.3  от предходния раздел III от настоящите Условия, има право да получи съответния брой скречкарти.

4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва:

4.2.1. Награди от скречкарти за 30 лв. покупки.

А) Общият брой и видът на моментните награди - ваучер за еднократно пазаруване, е:

-    25 000 награди по 3 лв.;

-    15 000 награди по 5 лв.;

-    5 000 награди по 10 лв.;

-    5 000 награди по 15 лв.;

Наградите са под формата на скречкарта, която може да бъде използвана като еднократно разплащателно средство при следващо пазаруване в хипермаркети Kaufland.

Скречкартите, служещи като разплащателно средство, не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

При покупка под стойността на наградата, остатъчната сума не може да бъде разменена за паричната си равностойност.

Участниците, спечелили моментните награди - ваучер за еднократно пазаруване, могат да я използват в избран от тях търговски обект на Kaufland България не по-късно от 20.12.2021 г.

Б)  предметни награди - наградите са общо 217 броя, като на седмична база ще бъдат теглени:

1 хладилник Liebherr 43X13

10 лаптопа Acer Nitro 5 AN515-56-54EA

10 телевизора Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart

10 прахосмукачки робот Rowenta RR7245WH

4.2.2. Награди от Мега скречкарти, получени при покупка най-малко  100 лв.

Общо 7 броя карти за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5000 лв. ще бъдат изтеглени за периода на кампанията. На седмична база ще бъде теглена по 1 карта за многократно пазаруване на стойност 5 000 лв.

Картата на стойност 5 000 лв. служи като разплащателно средство за многократно пазаруване в хипермаркети Kaufland. Оставащата по нея сума се отразява на фискалния бон от последната покупка. Картата е с валидност 12 месеца от датата на активиране.  За активиране спечелилият следва да потвърди получаването на картата до 30.11.2021 г. при условията по т. 4.11 по-долу.

4.3. Коректно попълнените формуляри за участие в теглене на седмичните големи награди (предметни награди и карти за многократно пазаруване Kaufla-la-land) следва да бъдат отчетени чрез онлайн платформата на Играта най-късно до неделя в 23:59 часа на съответната седмица. Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите за съответната седмица, а ще бъдат включени в тегленето на награди през следващата календарна седмица.

4.4. Предметните награди и картите за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5000 лв. ще бъдат теглени на случаен принцип на седмична база, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните отдели в Кауфланд: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

4.5. Тегленията ще се проведат, както следва:

Теглене на 4.10.2021 г.

Теглене на 11.10.2021 г.

Теглене на 18.10.2021 г.

Теглене на 25.10.2021 г.

Теглене на 01.11.2021 г.

Теглене на 08.11.2021 г.

Теглене на 15.11.2021 г.

4.6. Участниците, спечелили една от предметните награди или карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане или при невалиден номер - по e-mail, в случай че са предоставили такъв, до 2 (два) работни дни след тегленето на наградите.

4.7. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт посредством външен партньор на Организатора - „Алба център“, ЕИК 203534666, телефонен номер 02/4240700, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

4.8. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.9. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.10. Участниците, спечелили предметна награда, ще получат наградата си по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда печелившият участник задължително следва да предостави печелившата скречкарта и да подпише приемо-предавателен протокол, обратна разписка или транспортен лист, удостоверяващ, че наградата е доставена успешно.

4.11. Участниците, спечелили карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5,000 лв. ще получат наградата си по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда, карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land, печелившият участник задължително следва да предостави печелившата скречкарта и да подпише приемо-предавателен протокол, обратна разписка или транспортен лист, удостоверяващ, че наградата е доставена успешно. След получаването на Kaufla-la-land картата, печелившият участник следва да потвърди, че е получил картата и желае тя да бъде активирана не по-късно от 30.11.2021 на адрес bg-voucher@kauflang.bg или на телефонен номер 02/4240700. Срокът за активация е до 3 работни дни след потвърждение от страна на клиента. Валидността на картата е 12 месеца от деня на активация.

4.12. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, печелившите участници предоставят доброволно, информирано и свободно следните лични данни в рамките на разговора си за информиране, че са печеливши – три имена и ЕГН. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

4.13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Чрез участието си в Играта участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия.

5.2. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

5.3. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на закона, обработва личните данни на Участниците за целите на провеждане на настоящата Игра.

5.4. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта и раздаване на награди.

5.5. Независимо от посоченото в чл. 5.4, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта. Въпреки оттеглянето на съгласието, Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

5.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия), населено място, телефонен номер и/или имейл адрес. Данните на печеливши участници, които ще бъдат обработвани са: три имена, ЕГН, населено място, телефонен номер и/или имейл адрес.

5.7. Личните данни, предоставени на, и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него, за целите на осъществяване на Играта на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-
конкретно, личните данни на печелившите участници, както и, при необходимост, на резервните участници, ще бъдат предадени на:

- „Алба център“ ООД, ЕИК 203534666 за целите на свързване и уведомяване за печалба на награда по възлагане на Организатора, както и с цел осъществяване на доставка до адрес на клиент на печелившите предметни награди  - прахосмукачки роботи Rowenta RR7245WH и на карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5000лв.

- „Стемо“ ООД, ЕИК 81708012 за целите на доставка на предметните награди лаптопи Acer Nitro 5 AN515-56-54EA и телевизори Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart

- външен куриер с цел осъществяване на доставка до адрес на клиент на предметните награди  хладилници Liebherr 43X13.

5.8. Личните данни, предоставени на, и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него и в изпълнение на императивни нормативни разпоредби.

5.9. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за
срокове както следва:

- три имена, ЕГН  и населено място на печелившите участници на карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5000 лв и на предметни награди, ще бъдат публикувани на интернет страницата https://www.kaufland.bg/ за срок не по-дълъг от 1 (една) година;

- за счетоводни и данъчни цели данни на всички печеливши участници ще бъдат съхранявани от Кауфланд за срок не по-дълъг от 11 (единадесет) години от датата на предоставяне на наградата;

- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани от Кауфланд за срок до 1 (един) месец след тегленето на наградите;

- данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани от Кауфланд за срок до 1 (един) месец, считано от теглене, респективно обявяване на печелившите на интернет страницата на Kaufland.

5.10. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство,
чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland или на имейл адрес: info@kaufland.bg или dataprotection@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и да получи
копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните негови/ нейни лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува
законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат обработвани по
друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);
Отделно от горното, субектите на лични данни имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считат, че е налице нарушение на приложимото законодателство за защита на личните му данни.

5.11. С участието си участниците декларират, че, при спазване на приложимото
законодателство, са съгласни с описаното в настоящите Условия по отношение обработката на лични данни, за целите на участие в Играта.

5.12. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Kaufland България се прилага Политиката за защита на лични данни, достъпна на:
https://www.kaufland.bg/ в раздел „Защита на личните данни“.

5.13. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени
съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена
последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.

6.2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.3. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на награда.

6.4. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини и/или промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него/ нея за обезщетяване на причинената вреда.

6.5. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.6. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.7. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

6.8. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия.

Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

7. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: info@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените тук условия.

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е действащото българско законодателство

Виж повече

Да, искам да получавам Kaufland Newsletter по е-mail и потвърждавам, че съм информиран за условията за обработване на данните ми, посочени в точка 6 от Принципите за защита на лични данни и съм съгласен с тях.

Вашите данни се обработват съобразно действащото законодателство за защита на личните данни. Запознайте се с нашите Принципи за защита на личните данни.

 

За да изпратите формуляра, моля, маркирайте полето “Не съм робот”. Отговорете на въпроса, в случай че има такъв, и потвърдете. След това бутонът “Изпращане” ще стане активен.