Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Kaufland България инвестира в устойчивото партньорство с българските земеделци. Високото качество на всеки един български плод или зеленчук, предлаган в нашите хипермаркети, е абсолютен приоритет за нас. Затова сключваме договори за производство с редица родни производители, с цел развитие и реализация на продукцията им. Така гарантираме качеството на родните плодове и зеленчуци - от засяването до рафта. Производителят е сигурен къде ще пласира продукцията си, а клиентът спокоен, че плодовете и зеленчуците са чисти и от местни производители.

През 2022 г. Kaufland България има сключени договори за производство с 25 родни земеделски производители. Всички те са сертифицирани по програмата Global G.A.P. - независима световна система за добри земеделски практики, която цели да гарантира, че производството на плодове и зеленчуци отговаря на добри практики за хигиена (вкл. използване на пестициди и торове), както и за опазване на околната среда и безопасност на работа.

Още от засаждането

Заедно с производителите, с които си партнираме, избираме най-добрите и подходящи сортове и семена още преди сеитба.

По време на отглеждането

Държим лично да следим условията на отглеждане и съхранение, както и процесите по производство на продукцията - на място във фермите на производителите, с които работим.

Преди прибиране на реколтата

Осъществяваме контрол върху продукцията още преди тя да бъде събрана и изпратена към логистичния ни център. Така гарантираме, че тя отговаря на високите стандарти на Kaufland.

Какво получават нашите производители?

Сигурност

Ние гарантираме изкупуването на цялото договорено количество.

Партньорство

Заедно планираме количествата, избираме продукта, сорта, семената, сътрудничим си, контролираме, наблюдаваме, съветваме се и се изслушваме. И всичко, за да получим плодове и зеленчуци с възможно най-доброто качество.

Доверие и развитие

С подписването на договора за производство доставчикът получава документ, въз основа на който може да кандидатства за получаването на заеми и субсидии от различни агенции и фондове.

Договорното изкупуване на продукция гарантира:
 

Качество

С нашите производители селектираме качествените семена, които дават отлична реколта

Свеж избор

Целогодишно предлагаме в магазините ни продукция от български производители.

Сигурност

Плодовете и зеленчуците по програмата са произведени близо до теб и са без ГМО.


Запознай се с част от производителите, с които си партнираме