Данните за филиала се зареждат.

Данните ти се зареждат.
Това не е Вашият филиал?
Промяна
Вашият Kaufland филиал

Последно избирани филиали

Бебе 0-6 месеца

Малкото ви слънчице се е появило съвсем скоро, но вече целият ви свят, а и този на бебето, се завъртат на 360 градуса. Не се тревожете, можете да се справите. С нашата помощ бързо ще се превърнете в добре трениран екип.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19